Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Chłopice
  
23-04-2019, Wtorek, 12:09
Jesteś tutaj :: eBIP :: PRZETARGI NA NIERUCHOMOŚCI :: Ogłoszenia o przetargach
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc


Nr 341/6/06 Chłopice, 2006-09-08

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - robota budowlana nazwa zamówienia:

Wykonanie wymiany więźby dachowej z pokryciem dachu blachą trapezową na budynku Urzędu Gminy Chłopice.

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Gmina Chłopice 37-561 Chłopice 149A Strona: www.ug-chlopice.e-zet.pl E-mail :urzad@chlopice.regiony.pl

Godziny urzędowania od 7.00 do 15.00

2) Określenie trybu zamówienia: przetarg nieograniczony

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona zostanie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ug-chlopice.e-zet.pl

4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Wykonanie wymiany więźby dachowej z pokryciem dachu blachą trapezową na budynku Urzędu Gminy Chłopice. Remont będzie obejmował : rozbiórkę rynien, pokrycia dachu, konstrukcję więźby dachowej, zabezpieczenie dachu przed opadami plandekami, oraz wymiana więźby dachu z pokryciem dachu blachą trapezową powlekana w kolorze brąz wraz z obróbkami zgodnie z projektem.

Wspólny Słownik Zamówień: 45.26.1000-4

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6) Termin wykonania zamówienia: 30 czerwca 2007r.

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Cena - 100%

8) Informacja na temat wadium: nie wymaga się wniesienia wadium

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

------------------------------------

| Nazwa kryterium             | Waga |

------------------------------------

| Cena                            | 100 % |

------------------------------------

10) miejsce i termin składania ofert: w siedzibie zamawiającego Gmina Chłopice 37-561 Chłopice 149A Pokój nr 12 do dnia 25.09.2006r. do godz. 9:30

11) miejsce i termin otwarcia ofert: w siedzibie zamawiającego Gmina Chłopice 37-561 Chłopice 149A Pokój 2 w dniu 25.09.2006r o godz. 10.00.

12) termin związania ofertą okres 30 dni , tj. do dnia 2006-10-24 GMINA CHŁOPICE

WÓJT GMINY CHŁOPICE Stanisław Konieczny

Nazwa i podpis zamawiającego

Dołączone pliki:INFORMACJA O WYBORZE OFERTY:   (Dodano dnia 02.10.2006r.)

PISMO Nr 341/7/06, Chłopice, dn. 2006-09-27

Adresaci:  Oferenci 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Gmina Chłopice informuje, że w postępowaniu o zamówienie publiczne: "Wykonanie wymiany więźby dachowej z pokryciem dachu blachą trapezową na budynku urzędu gminy", wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
Zakład Remontowo-Budowlany i Instalacyjny Henryk Sołek z Przeworska ul.Tysiąclecia 3. Cena ofertowa : 104 899,16 zł.
Kontakt:
W sprawie podpisania umowy należy w terminie do dnia 2006-10-10 skontaktować się z Panią Agatą GIEC, Urząd Gminy Chłopice.

Pouczenie: Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2004 r. Nr 19 póz. 177 z p.zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

WÓJT GMINY CHŁOPICE

/-/ mgr Stanisław Konieczny

 


Data składania ofert:
2006-10-02 00:00:01
Autor: Mirosław Buczko
Data: 2008-09-17 08:01:49
Udostępnił: Mirosław Buczko
Data: 2008-09-17 08:01:49

Urząd Gminy Chłopice
Chłopice 149a
37-561 Chłopice
tel. (0-16) 6222422
email: urzad@chlopice.regiony.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl