Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Chłopice
  
21-07-2024, Niedziela, 20:31


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Budowa odcinka sieci wodociągowej DN110 łączącego wodociąg górny z wodociągiem dolnym (bypass) w miejscowości Dobkowice, gmina Chłopice

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane wykonywane w ramach przedmiotowego zadania. Zakres rzeczowy przedmiotowego zamówienia obejmuje budowę dodatkowego odcinka sieci wodociągowej umożliwiającej uzbrojenie terenów przeznaczonych w przyszłości pod powstającą zabudowę mieszkaniową oraz poprawę funkcjonowania i niezawodności pracy systemu wodociągowego na przedmiotowym terenie. Projektowana sieć wodociągowa będzie miała długość 184,5m – PE100-RCØ110x6.6 SDR 17 PN10 – rury jednowarstwowe.
Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Załącznik nr 8 Opis Przedmiotu Zamówienia stanowiący załącznik do SWZ składający się z:
- dokumentacji projektowej do zgłoszenia robót budowlanych;
- Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych;
- uzgodnień branżowych – warunki techniczne wykonania, prowadzenia i zabezpieczenia sieci wodociągowej (Polska Spółka Gazownicza, Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu, Gminy Zarząd Gospodarką Komunalną);
- przedmiarów robót pełniących tylko funkcję pomocniczą w zakresie niezbędnych do wykonania robót budowlanych zapewniających realizację przedmiotu zamówienia w sposób kompletny zgodnie z przeznaczeniem.

 

Wymagany maksymalny termin realizacji zamówienia wynosi: do 4 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Ofertę należy złożyć poprzez miniPortal w sposób określony w SWZ do dnia 12.12.2022r. do godziny 09:00.

Ofertę należy złożyć poprzez miniPortal w sposób określony w SWZ do dnia 14.12.2022r. do godziny 09:00.

Link do postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/2543eb10-a1f6-4156-92b1-538839b585cb

Link do postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/886a6a7b-26d6-40b2-8875-13d935580d0a

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), Zamawiający informuje, że na realizację przedmiotowego zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 80 000,00 zł brutto (słownie złotych: osiemdziesiat tysięcy 00/100).


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Ogłoszenie o wyniku postępowania - 12.01.2023r.Plik PDF 66.18 Kb
2. Zawiadomienie o wyborze oferty - 04.01.2023Plik PDF 100.16 Kb
3. Informacja z otwarcia ofert - 14.12.2022r.Plik PDF 61.85 Kb
4. RG.271.13.2022.2 - wyjaśnienie SWZ nr 2Plik PDF 59.67 Kb
5. załaczniki edytowalnePlik ZIP 151.18 Kb
6. RG.271.13.2022.1 - wyjaśnienie i zmiana SWZ nr 1Plik PDF 675.11 Kb
7. Ogłoszenie o zmianie o ogłoszenia 29.11.2022r.Plik PDF 36.36 Kb
8. Ogłoszenie o zamówieniu 25.11.2022Plik PDF 125.79 Kb
9. SWZ - budowa odcinka wodociągu - zmiana 29.11.2022Plik PDF 897.94 Kb
10. Załącznik nr 1 Formularz oferta - zmiana 29.11.2022r.Plik PDF 742.99 Kb
11. Załącznik nr 8 - Opis przedmiotu zamówieniaPlik ZIP 8.38 MB
12. ID postepowania - zmiana 29.11.2022r.Plik PDF 73.81 Kb
13. SWZ - budowa odcinka wodociąguPlik PDF 898.29 Kb
14. Załącznik nr 1 Formularz ofertaPlik PDF 742.94 Kb
15. Załącznik nr 1a - Przedmiar robót - kosztorys ofertowyPlik PDF 561.97 Kb
16. Załącznik nr 2 Oświadczenie Wykonawcy - art. 125Plik PDF 737.05 Kb
17. Załącznik nr 3 Zobowiązanie do oddania niezbędnych zasobówPlik PDF 652.55 Kb
18. Załącznik nr 4 Oświadczenie Wykonawcy - o przynależności lub braku przynależnościPlik PDF 696.84 Kb
19. Załącznik nr 5 Wykaz robót i osóbPlik PDF 699.78 Kb
20. Załącznik nr 6 Oświadczenie wspólnych WykonawcówPlik PDF 669.00 Kb
21. Załącznik nr 7 Projekt umowyPlik PDF 1011.00 Kb
22. ID postępowaniaPlik PDF 72.83 Kb
Autor: Jacek Kotyla
Data: 2022-11-25 08:27:11
Udostępnił: Jacek Kotyla
Data: 2022-11-25 08:31:29
Modyfikował(a): Jacek Kotyla
Data: 2022-12-14 08:07:17

Rejestr zmian


Urząd Gminy Chłopice
Chłopice 149a
37-561 Chłopice
tel. (0-16) 6222422
email: urzad@chlopice.regiony.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl