Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Chłopice
  
21-05-2024, Wtorek, 22:06


Jesteś tutaj :: NOWE PRZETARGI - INWESTYCJE - ARCHIWALNE
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Pomniejsz tekst Normalny tekst Powiększ tekst
Przetarg nieograniczony: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Chłopice w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.

Przedmiotem zamówienia są usługi wykonywane w ramach zadania pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Chłopice w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.”. Przedmiot zamówienia obejmuje: odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nie zamieszkałych, na terenie gminy Chłopice w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania  zgodnie z określonymi przepisami prawa w tym zakresie w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Okres realizacji przedmiotu zamówienia do dnia 01.01.2021r. do 31.12.2021r.

Termin składania ofert: 11.12.2020r. godz. 9:00


Więcej ...

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia TED 2021/S 001-001523 z dnia 04.01.2021Plik PDF 106.94 Kb
2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 21.12.2020Plik PDF 101.50 Kb
3. Informacja z otwarcia ofert - 11.12.2020Plik PDF 48.38 Kb
4. Ogłoszenie o zamówieniu TED 2020/S 219-537926 z dnia 10.11.2020Plik PDF 5.65 MB
5. Część I - SIWZ RG.271.12.2020Plik PDF 1.67 MB
6. Część II projekt umowyPlik PDF 286.79 Kb
7. Część III szczegółowy opis przedmiotu zamówieniaPlik PDF 294.33 Kb
8. Część IV.1 Formularz ofertaPlik PDF 243.42 Kb
9. Część IV.1a kalkulacja kosztówPlik PDF 172.20 Kb
10. Część IV.2 jednolity europejski dokument zamówienia JEDZPlik DOC 197.50 Kb
11. Część IV.3 Oświadczenie WykonawcyPlik PDF 239.35 Kb
12. Część IV.4 Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowePlik PDF 208.39 Kb
13. Część IV.5 zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobówPlik PDF 174.05 Kb
14. Część IV.6 wykaz usługPlik PDF 180.03 Kb
15. Część IV.7 wykaz narzędzi i opis bazyPlik PDF 215.14 Kb
16. Część IV.8 wykaz osób odpowiedzialnych za świadczenie usługPlik PDF 179.35 Kb
17. ID postępowaniaPlik PDF 90.46 Kb
18. KluczPub_Oferta_PostepowanieID_f4312cae-a4a4-48e1-b30d-3930111f6bc0 700.00 B
Autor: Jacek Kotyla
Data: 2020-11-10 15:38:52
Udostępnił: Jacek Kotyla
Data: 2020-11-10 15:41:34

Rejestr zmian

Przetarg nieograniczony: Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego z kosiarką wysięgnikową do prac komunalnych na potrzeby Gminnego Zarządu Gospodarką Komunalną w Chłopicach

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego o mocy min. 100 KM z napędem na dwie osie oraz kosiarki wysięgnikowej z głowicą koszącą o szerokości roboczej min. 100cm przeznaczonych do prac komunalnych na potrzeby Gminnego Zarządu Gospodarką Komunalną w Chłopicach, o parametrach określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Część III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
- dostawę fabrycznie nowego (rok produkcji 2020) ciągnika rolniczego o mocy min. 100 KM z napędem na dwie osie o parametrach technicznych określonych w minimalnych warunkach technicznych stanowiących załącznik do SIWZ;
- dostawę kosiarki wysięgnikowej o zasięgu pracy min. 4,50m z głowicą koszącą o szerokości roboczej min. 100 cm o parametrach technicznych określonych w minimalnych warunkach technicznych stanowiących załącznik do SIWZ;
- dostarczenie wyciągu ze świadectwa homologacji oraz dokumentów niezbędnych w celu rejestracji pojazdu i dopuszczenia do ruchu po drogach publicznych;
- dostarczenie kompletu instrukcji użytkowania w języku polskim oraz książek gwarancyjnych dostarczonego wyposażenia;
- przeprowadzenie w siedzibie Wykonawcy szkolenia z zakresu podstawowej obsługi dostarczonego pojazdu i jego wyposażenia dla wskazanych przedstawicieli Zamawiającego w dniu odbioru przedmiotu umowy;
- zapewnienie bieżącej obsługi serwisowej eksploatacyjnej wraz z kosztami niezbędnych części zamiennych i napraw gwarancyjnych w okresie udzielonej przez Wykonawcę gwarancji i rękojmi;
Szczegółowy zakres przedmiotu zawiera Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – minimalne wymagania techniczne - stanowiący CZEŚĆ III niniejszej SIWZ.

Termin realizacji zamówienia do dnia 15.12.2020r.

Termin składania ofert do dnia 12.10.2020 do godz. 9:30


Więcej ...

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Ogłoszenie BZP 510225531-N-2020 z dnia 12.11.2020 o udzieleniu zamówieniaPlik PDF 164.27 Kb
2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 23.10.2020Plik PDF 149.21 Kb
3. Informacja z otwarcia ofert - 12.10.2020Plik PDF 685.62 Kb
4. Pytania i wyjaśnienia nr 1 - 08.10.2020Plik PDF 41.61 Kb
5. Formularze - wersja edytowalna - 07.10.2020 418.30 Kb
6. Ogłoszenie BZP nr 592741-N-2020 z dnia 02.10.2020r. o zamówieniuPlik PDF 522.29 Kb
7. Część I - SIWZ część ogólna RG.271.11.2020Plik PDF 1.56 MB
8. Część II - projekt umowyPlik PDF 843.37 Kb
9. Część III Szczegółowy opis przedmiotu zamówieniaPlik PDF 908.88 Kb
10. 1. Formularz oferta - Część IV formularz 1Plik PDF 748.19 Kb
11. 1a. Załącznik do oferty - Część IV formularz 1aPlik PDF 908.88 Kb
12. 2. Oświadczenie Wykonawcy - art. 25a ust. 1 - brak podstaw do wykluczenia - Część IV formularz 2Plik PDF 725.88 Kb
13. 3. Oświadczenie Wykonawcy - art. 25a ust. 1 - spełnianie warunków udziału w postępowaniu - Część IV formularz 3Plik PDF 687.72 Kb
14. 4. Oświadczenie Wykonawcy - o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - Część IV formularz 4Plik PDF 687.22 Kb
15. 5. Zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - Część IV formularz 5Plik PDF 667.40 Kb
16. 6. Wykaz dostaw - Część IV formularz 6Plik PDF 691.56 Kb
Autor: Jacek Kotyla
Data: 2020-10-02 14:09:11
Udostępnił: Jacek Kotyla
Data: 2020-10-02 14:12:22

Rejestr zmian

Przetarg nieograniczony: Dostawa fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo - gasniczego wraz z doposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zamiechowie

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz z doposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zamiechowie.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
- dostawę fabrycznie nowego (rok produkcji 2020) lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego z wyposażeniem określonym w minimalnych warunkach technicznych dla lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego stanowiących załącznik do SIWZ – zamówienie gwarantowane;
- dostawę dodatkowego wyposażenia – doposażenie – zamówienie objęte prawem opcji;
- uzyskanie dopuszczenia dostarczonego przedmiotu zamówienia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. 2007.143, poz. 1002 ze zm.);
- dostarczenie wyciągu ze świadectwa homologacji oraz dokumentów niezbędnych w celu rejestracji pojazdu i dopuszczenia do ruchu po drogach publicznych;
- dostarczenie kompletu instrukcji użytkowania w języku polskim oraz książek gwarancyjnych zainstalowanego wyposażenia;
- przeprowadzenie w siedzibie Wykonawcy szkolenia z zakresu podstawowej obsługi dostarczonego pojazdu i jego wyposażenia dla wskazanych przedstawicieli Zamawiającego w dniu odbioru faktycznego przedmiotu umowy;
- zapewnienie bieżącej obsługi serwisowej eksploatacyjnej i napraw gwarancyjnych podwozia oraz zabudowy w okresie udzielonej przez Wykonawcę gwarancji i rękojmi.
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania w zależności od potrzeb z prawa opcji (zamówienia opcjonalnego), o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp. Zakres opcji przewidziany w przedmiotowym postępowaniu obejmuje: - dostawę pilarki łańcuchowej o mocy min. 2,7 KM – szt. 1; - dostawę agregatu prądotwórczego trójfazowego o mocy min. 4 kW – szt. 1; - dostawę opryskiwacza spalinowego o pojemności min. 14,0 l – szt. 1.

Termin realizacji zamówienia do dnia 15.12.2020r.

Termin składania ofert do dnia 12.10.2020r. do godz. 9:30.


Więcej ...

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Ogłoszenie BZP 510210094-N-2020 z dnia 26.10.2020 o udzieleniu zamówieniaPlik PDF 1.50 MB
2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 19.10.2020Plik PDF 104.58 Kb
3. Informacja z otwarcia ofert - 12.10.2020Plik PDF 803.83 Kb
4. Formularze - wersja edytowalna - 07.10.2020 1.78 MB
5. Ogłoszenie BZP nr 592621-N-2020 z dnia 02.10.2020r. o zamówieniuPlik PDF 544.13 Kb
6. Część I - SIWZ część ogólna RG.271.10.2020Plik PDF 1.85 MB
7. Część II - projekt umowyPlik PDF 1.05 MB
8. Część III Szczegółowy opis przedmiotu zamówieniaPlik PDF 1.14 MB
9. 1. Formularz oferta - Część IV formularz 1Plik PDF 820.38 Kb
10. 1a. Załącznik do oferty - Część IV formularz 1aPlik PDF 1.14 MB
11. 2. Oświadczenie Wykonawcy - art. 25a ust. 1 - brak podstaw do wykluczenia - Część IV formularz 2Plik PDF 760.23 Kb
12. 3. Oświadczenie Wykonawcy - art. 25a ust. 1 - spełnianie warunków udziału w postępowaniu - Część IV formularz 3Plik PDF 712.71 Kb
13. 4. Oświadczenie Wykonawcy - o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - Część IV formularz 4Plik PDF 704.19 Kb
14. 5. Zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - Część IV formularz 5Plik PDF 685.27 Kb
15. 6. Wykaz dostaw - Część IV formularz 6Plik PDF 709.33 Kb
Autor: Jacek Kotyla
Data: 2020-10-02 12:43:11
Udostępnił: Jacek Kotyla
Data: 2020-10-02 12:48:52

Rejestr zmian

Ogłoszenie o zamówieniu na przeprowadzenie zajęć z zakresu rozwijania kompetencji kluczowych dla dzieci

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia zajęć z zakresu rozwijania kompetencji kluczowych dla dzieci (35 osób) - trening: rozwijanie kompetencji umiejetność uczenia się oraz inicjatywnośc i przedsiębiorczość, wraz z opracowaniem programów z w/w tematyki  uczestniczących w projekcie pn.: Prowadzenie na terenie gminy Chłopice świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży z rodzin wymagających wsparcia i opieki

Termin zakończenia całości przedmiotu zamówienia do dnia 15.12.2020r.

Termin składania ofert: 03.08.2020r. godz. 9:30

Ogłoszenie Baza konkurencyjności


Więcej ...

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 21.08.2020Plik PDF 275.55 Kb
2. Informacja z otwarcia ofert - 03.08.2020Plik PDF 76.65 Kb
3. RG.271.8.2020 Zapytanie ofertowe - treningi dla dzieciPlik PDF 956.92 Kb
4. zał. nr 1 - Formularz ofertowyPlik PDF 885.32 Kb
5. zał. nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunkówPlik PDF 581.75 Kb
6. zał. nr 3 - oświadczenie - podstawy wykluczeniaPlik PDF 719.65 Kb
7. zał.nr 4 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowejPlik PDF 570.74 Kb
8. zał.nr 5 - projekt umowyPlik PDF 733.36 Kb
Autor: Jacek Kotyla
Data: 2020-07-24 12:58:06
Udostępnił: Jacek Kotyla
Data: 2020-07-24 13:00:14
Modyfikował(a): Jacek Kotyla
Data: 2020-07-24 13:07:30

Rejestr zmian

Przetarg nieograniczony: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Chłopice w okresie od 01.09.2020r. do 31.12.2020r.

Przedmiotem zamówienia są usługi wykonywane w ramach zadania pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Chłopice w okresie od 01.09.2020r. do 31.12.2020r.”. Przedmiot zamówienia obejmuje: odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nie zamieszkałych, na terenie gminy Chłopice w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania  zgodnie z określonymi przepisami prawa w tym zakresie w okresie od 01.09.2020 r. do 31.12.2020 r. Odbiorem i zagospodarowaniem zostaną objęte odpady komunalne gromadzone w sposób selektywny, jak również zmieszany, powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Chłopice.

Okres realizacji przedmiotu zamówienia do dnia 01.09.2020r. do 31.12.2020r.

Termin składania ofert: 31.07.2020r. godz. 9:30


Więcej ...

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Ogłoszenie BZP nr 510151669-N-2020 z dnia 13.08.2020r. o udzieleniu zamówieniaPlik PDF 112.15 Kb
2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 10.08.2020Plik PDF 99.12 Kb
3. Informacja z otwarcia ofert - 31.07.2020Plik PDF 47.70 Kb
4. Formularze - wersja edytowalna - 27.07.2020 446.56 Kb
5. Ogłoszenie BZP nr 565253-N-2020 z dnia 22.07.2020r. o zamówieniuPlik PDF 529.05 Kb
6. Część I - SIWZ część ogólna RG.271.9.2020Plik PDF 1.60 MB
7. Część II - projekt umowyPlik PDF 944.28 Kb
8. Część III Szczegółowy opis przedmiotu zamówieniaPlik PDF 902.76 Kb
9. 1. Formularz oferta - Część IV formularz 1Plik PDF 755.81 Kb
10. 1. Kalkulacja kosztów - Część IV formularz 1aPlik PDF 657.43 Kb
11. 2. Oświadczenie Wykonawcy - art. 25a ust. 1 - brak podstaw do wykluczenia - Część IV formularz 2Plik PDF 722.28 Kb
12. 3. Oświadczenie Wykonawcy - art. 25a ust. 1 - spełnianie warunków udziału w postępowaniu - Część IV formularz 3Plik PDF 677.60 Kb
13. 4. Oświadczenie Wykonawcy - o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - Część IV formularz 4Plik PDF 676.96 Kb
14. 5. Zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - Część IV formularz 5Plik PDF 665.88 Kb
15. 6. Wykaz usług - Część IV formularz 6Plik PDF 685.88 Kb
16. 7. Wykaz narzędzi i urządzeń oraz opis bazy magazynowo - transportowej - Część IV formularz 7Plik PDF 691.58 Kb
17. 8. Wykaz osób odpowiedzialnych za świadczenie usługi- Część IV formularz 8Plik PDF 554.09 Kb
Autor: Jacek Kotyla
Data: 2020-07-22 13:57:53
Udostępnił: Jacek Kotyla
Data: 2020-07-22 14:01:43

Rejestr zmian

Przetarg nieograniczony: Budowa wiaty tanecznej w miejscowości Chłopice

Przedmiotem zamówienia jest budowa wiaty tanecznej konstrukcji drewnianej z wewnętrzną i zewnętrzną instalacją elektryczną na działce o nr ewid. 1300/1 w miejscowości Chłopice.

Zakres robót budowlanych obejmuje między innymi:
- wykonanie płyty fundamentowej żelbetowej pod cała powierzchnia budynku;
- wykonanie stopy fundamentowej betonowej;
- wykonanie konstrukcji nośnej – konstrukcja drewniana, scena szalowana deskami;
- wykonanie dachu drewnianego o konstrukcji krokwiowo – płatniowej wraz z pokryciem blacho dachówką i wykonaniem obróbek blacharskich;
- wykonanie zabezpieczenia – elementy drewniane zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem oraz impregnatem koloryzującym (kolor do uzgodnienia z Zamawiającym w trakcie realizacji robót);
- ułożenie niepalnych wodoodpornych płyt cementowych lub włóknisto - cementowych o gr. 10 mm mocowanych do legarów podłogi altany;
- wykonanie linii zasilającej (wlz) oraz instalacji elektrycznej wewnętrznej i odgromowej;
- wykonanie utwardzenia terenu.

Termin zakończenia całości przedmiotu zamówienia do dnia 12.10.2020r.

Termin składania ofert: 18.06.2020r. godz. 9:30

 


Więcej ...

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Ogłoszenie BZP nr 510132281-N-2020 z dnia 21.07.2020r. o udzieleniu zamówieniaPlik PDF 115.46 Kb
2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 08.07.2020Plik PDF 227.45 Kb
3. Informacja z otwarcia ofert - 18.06.2020Plik PDF 67.24 Kb
4. Ogłoszenie BZP nr 546352-N-2020 z dnia 02.06.2020r. o zamówieniuPlik PDF 573.84 Kb
5. Część I - SIWZ część ogólna RG.271.7.2020Plik PDF 2.22 MB
6. Część II - projekt umowyPlik PDF 1.29 MB
7. Część III - dokumentacja projektowa, STWiORB, przedmiary 5.58 MB
8. 1. Formularz oferta - Część IV formularz 1Plik PDF 850.67 Kb
9. Przedmiar robót - kosztorys ofertowy wiata - Część IVPlik PDF 80.18 Kb
10. Przedmiar robót - kosztorys ofertowy utwardzenie terenu - Część IVPlik PDF 52.38 Kb
11. 2. Oświadczenie Wykonawcy - art. 25a ust. 1 - brak podstaw do wykluczenia - Część IV formularz 2Plik PDF 770.73 Kb
12. 3. Oświadczenie Wykonawcy - art. 25a ust. 1 - spełnianie warunków udziału w postępowaniu - Część IV formularz 3Plik PDF 725.37 Kb
13. 4. Oświadczenie Wykonawcy - o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - Część IV formularz 4Plik PDF 697.91 Kb
14. 5. Zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - Część IV formularz 5Plik PDF 681.83 Kb
15. 6. Wykaz robót budowlanych - Część IV formularz 6Plik PDF 706.60 Kb
16. 7. Wykaz osób - Część IV formularz 7Plik PDF 699.12 Kb
Autor: Jacek Kotyla
Data: 2020-06-02 11:02:50
Udostępnił: Jacek Kotyla
Data: 2020-06-02 11:07:00

Rejestr zmian

Przetarg nieograniczony: Przebudowa i remont dróg wewnętrznych i gminnych na terenie Gminy Chłopice

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane wykonywane w ramach zadania pn.: Przebudowa i remont dróg wewnętrznych i gminnych na terenie Gminy Chłopice.
Zakres rzeczowy przedmiotowego zamówienia obejmuje:
zadanie nr 1 – remont drogi gminnej Nr 111460R Zamiechów – Wola odc. I – 123mb;
zadanie nr 2 - remont drogi gminnej Nr 111460R Zamiechów – Wola odc. II – 33mb;
zadanie nr 3 – przebudowa drogi wewnętrznej na działce o nr ewid. 8 w miejscowości Lutków od km 0+000 do km 0+155;
zadanie nr 4 – przebudowa odcinka drogi wewnętrznej na dz. o nr ew. 1119/1, 1119/2 w miejscowości Zamiechów od km 0+000 do km 0+400;
zadanie nr 5 – przebudowa drogi wewnętrznej na działce o nr ewid. 589 w miejscowości Jankowice od km 0+000 do km 0+074;
zadanie nr 6 – Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach o nr ewid. 512/1, 228/3, 229/2 w miejscowości Jankowice.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia do dnia 31.08.2020r.

Termin składania ofert: 15.06.2020r. godz. 9:30


Więcej ...

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Ogłoszenie BZP nr 510122951-N-2020 z dnia 09.07.2020r. o udzieleniu zamówieniaPlik PDF 104.71 Kb
2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 30.06.2020Plik PDF 117.20 Kb
3. Informacja z otwarcia ofert - 15.06.2020Plik PDF 62.08 Kb
4. Ogłoszenie BZP nr 545199-N-2020 z dnia 29.05.2020r. o zamówieniuPlik PDF 513.25 Kb
5. Część I - SIWZ część ogólna RG.271.6.2020Plik PDF 1.49 MB
6. Część II - projekt umowyPlik PDF 919.55 Kb
7. Część III - dokumentacja techniczna, przedmiary robót 2.99 MB
8. 1. Formularz oferta - Część IV formularz 1Plik PDF 763.62 Kb
9. 2. Oświadczenie Wykonawcy - art. 25a ust. 1 - brak podstaw do wykluczenia - Część IV formularz 2Plik PDF 782.70 Kb
10. 3. Oświadczenie Wykonawcy - art. 25a ust. 1 - spełnianie warunków udziału w postępowaniu - Część IV formularz 3Plik PDF 733.21 Kb
11. 4. Oświadczenie Wykonawcy - o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - Część VI formularz 4Plik PDF 735.16 Kb
12. 5. Zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - Część IV formularz 5Plik PDF 723.64 Kb
13. 6. Wykaz robót budowlanych - Część IV formularz 6Plik PDF 746.87 Kb
Autor: Jacek Kotyla
Data: 2020-05-29 09:03:34
Udostępnił: Jacek Kotyla
Data: 2020-05-29 09:09:14

Rejestr zmian

Przetarg nieograniczony: Przebudowa drogi gminnej Nr 111451R poprzez budowę chodnika w miejscowości jankowice w km 0+008 do km 0+776

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane wykonywane w ramach zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 111451R poprzez budowę chodnika w miejscowości Jankowice od km 0+008 do km 0+776”

Przedmiotem zamówienia jest przedsięwzięcie polegające na przebudowie drogi gminnej Nr 111 451R poprzez budowę chodnika w miejscowości Jankowice od km 0+008 do km 0+776, tj. od skrzyżowania z droga powiatową nr 1771R do zjazdu na drogę gminną wewnętrzną na działce nr 230/4.Przedmiot zamówienia obejmuje realizację dwóch etapów realizacyjnych: odcinek drogi od km 0+008 do km 0+300 oraz odcinek drogi od km 0+385 do km 0+776. Zakres robót przewidziany do realizacji obejmuje m.in.: budowę chodnika lewostronnego, poszerzenie istniejącego lewego pasa ruchu, likwidację i budowę przepustu, umocnienie skarpy wzdłuż obiektu sportowego, dobudowę istniejących przepustów, przebudowę zjazdów indywidualnych.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia do dnia 09.10.2020r.

Termin składania ofert: 25.05.2020r. godz. 9:30


Więcej ...

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Ogłoszenie BZP nr 510116518-N-2020 z dnia 01.07.2020r. o udzieleniu zamówieniaPlik PDF 101.26 Kb
2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 17.06.2020Plik PDF 117.19 Kb
3. Informacja z otwarcia ofert - 25.05.2020Plik PDF 55.04 Kb
4. Ogłoszenie BZP nr 537810-N-2020 z dnia 07.05.2020r. o zamówieniuPlik PDF 577.69 Kb
5. Cześć I - RG.271.5.2020 - SIWZ ogólna Przebudowa drogi gminnej w m JankowicePlik PDF 1.65 MB
6. Część II - projekt umowyPlik PDF 915.99 Kb
7. Część III - dokumentacja projektowa, STWiORB, przedmiar robót 16.34 MB
8. 1. Formularz oferta - Część IV formularz 1Plik PDF 755.22 Kb
9. Przedmiar robót - kosztorys ofertowy - Część IVPlik PDF 545.51 Kb
10. 2. Oświadczenie Wykonawcy - art. 25a ust. 1 - brak podstaw do wykluczenia - Część IV formularz 2Plik PDF 793.62 Kb
11. 3. Oświadczenie Wykonawcy - art. 25a ust. 1 - spełnianie warunków udziału w postępowaniu - Część IV formularz 3Plik PDF 742.02 Kb
12. 4. Oświadczenie Wykonawcy - o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - Część VI formularz 4Plik PDF 745.22 Kb
13. 5. Zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - Część IV formularz 5Plik PDF 733.67 Kb
14. 6. Wykaz robót budowlanych - Część IV formularz 6Plik PDF 756.40 Kb
15. 7. Wykaz osób - Część IV formularz 7Plik PDF 747.51 Kb
Autor: Jacek Kotyla
Data: 2020-05-07 13:09:21
Udostępnił: Jacek Kotyla
Data: 2020-05-07 13:14:56

Rejestr zmian

Przetarg nieograniczony: Budowa zbiornika wody uzdatnionej na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Chłopicach

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane wykonywane w ramach zadania pn.: "Budowa zbiornika wody uzdatnionej na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Chłopicach"

Przedmiotem zamówienia jest budowa zbiornika na wodę uzdatnioną wraz z instalacjami: wodociągową i kanalizacyjną na terenie stacji uzdatniania wody na części działki nr ewid. 1679 w miejscowości Chłopice. Zamówienie obejmuje wykonanie zbiornika na wodę, częściowo zagłębionego o konstrukcji żelbetowej, wylewanej. Przekrój zbiornika cylindryczny o średnicy zewnętrznej 7,00m i wysokości 4,66m liczonej od dna zbiornika do płyty stropowej.

Termin zakończenia całości przedmiotu zamówienia do dnia 30.09.2020r.

Termin składania ofert: 27.04.2020r. godz. 9:00

Urząd Chłopice informuje że otwarcie ofert w przedmiotowym postępowaniu odbędzie się poprzez transmisję online w dniu 27.04.2020 o godz. 9:30.

Transmisja prowadzona będzie pod adresem:
http://www.youtube.com/watch?v=773Pqf-k0qs

Zgodnie z informacją wydaną przez Urząd Zamówień Publicznych transmisja online w sposób wystarczający realizuje zasadę, o której mowa w art. 86 ust. 2 Pzp. Przepis ten mówi, że otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania – z tym, że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia. Tym samym brak możliwości fizycznej obecności zainteresowanych osób przy otwarciu ofert z jednoczesnym zapewnieniem transmisji online i podaniu uprzedniej informacji o transmisji nie stanowi naruszenia przepisów ustawy Pzp.

 


Więcej ...

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Ogłoszenie BZP nr 510088357-N-2020 z dnia 22.05.2020r. o udzieleniu zamówieniaPlik PDF 67.73 Kb
2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 11.05.2020Plik PDF 92.70 Kb
3. Informacja z otwarcia ofert - 27.04.2020Plik PDF 49.37 Kb
4. Ogłoszenie BZP nr 530181-N-2020 z dnia 08.04.2020r. o zamówieniuPlik PDF 525.61 Kb
5. Cześć I - RG.271.3.2020 - SIWZ ogólna Budowa zbiornika wody uzdatnionej na terenie SUW w ChłopicachPlik PDF 1.65 MB
6. Część II - projekt umowyPlik PDF 9.27 MB
7. Część III - dokumentacja projektowa, STWiORB, przedmiar robót 42.07 MB
8. 1. Formularz oferta - Część IV formularz 1Plik PDF 238.09 Kb
9. 2. Oświadczenie Wykonawcy - art. 25a ust. 1 - brak podstaw do wykluczenia - Część IV formularz 2Plik PDF 229.46 Kb
10. 3. Oświadczenie Wykonawcy - art. 25a ust. 1 - spełnianie warunków udziału w postępowaniu - Część IV formularz 3Plik PDF 178.08 Kb
11. 4. Oświadczenie Wykonawcy - o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - Część VI formularz 4Plik PDF 174.90 Kb
12. 5. Zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - Część IV formularz 5Plik PDF 657.15 Kb
13. 6. Wykaz robót budowlanych - Część IV formularz 6Plik PDF 677.99 Kb
14. 7. Wykaz osób - Część IV formularz 7Plik PDF 670.69 Kb
Autor: Jacek Kotyla
Data: 2020-04-08 12:14:48
Udostępnił: Jacek Kotyla
Data: 2020-04-08 12:24:38
Modyfikował(a): Jacek Kotyla
Data: 2020-04-24 09:18:17

Rejestr zmian

Ogłoszenie o zamówieniu

Przedmiotem zamówienia jest dostawa agregatu prądotwórczego o mocy min. 130 kVA, obudowanego, przewoźnego stanowiącego wyposażenia oczyszczalni ścieków w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Chłopice." Zakres zamówienia obejmuje dostawę agregatu prądotwórczego o mocy min. 130 kVA, obudowanego, przewoźnego o parametrach określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1a do ogłoszenia o zamówieniu. Agregat przewidziany jest do awaryjnego zasilania urządzeń oczyszczalni ścieków. Przedmiot zamówienia obejmuje: - dostawę fabrycznie nowego kompletnego agregatu prądotwórczego o mocy min. 130kVA; - dostawę homologowanego podwozia do przewozu agregatu prądotwórczego, - dostarczenie kompletu instrukcji użytkowania w języku polskim oraz książek gwarancyjnych; - przeprowadzenie szkolenia z zakresu podstawowej obsługi dostarczonego sprzętu i jego wyposażenia dla osób wskazanych przez Zamawiającego; - zapewnienie bieżącej obsługi serwisowej i napraw gwarancyjnych dostarczonego wyposażenia w okresie udzielonej przez Wykonawcę gwarancji i rękojmi.

Termin realizacji zamówienia 90 dni od dnia podpisania umowy

Termin składania ofert: 20.04.2020r. do godz. 8:30

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1241435#


Więcej ...

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 06.05.2020Plik PDF 150.82 Kb
2. Informacja z otwarcia ofert - 20.04.2020Plik PDF 79.64 Kb
3. Pytania i wyjaśnienia 15.04.2020Plik PDF 68.64 Kb
4. Pytania i wyjaśnienia 08.04.2020Plik PDF 132.36 Kb
5. Opis przedmiotu zamówienia - minimalne parametry zał. nr 1a zmiana 08.04.2020Plik PDF 927.17 Kb
6. RG.271.4.2020 Ogłoszenie o zamówieniuPlik PDF 956.57 Kb
7. załączniki do ogłoszenia o zamówieniu 5.28 MB
Autor: Jacek Kotyla
Data: 2020-04-03 11:14:22
Udostępnił: Jacek Kotyla
Data: 2020-04-03 11:18:38
Modyfikował(a): Jacek Kotyla
Data: 2020-04-03 21:43:16

Rejestr zmian

Przetarg nieograniczony: Budowa wiaty tanecznej w miejscowości Chłopice

Przedmiotem zamówienia jest budowa wiaty tanecznej konstrukcji drewnianej z wewnętrzną i zewnętrzną instalacją elektryczną na działce o nr ewid. 1300/1 w miejscowości Chłopice.

Zakres robót budowlanych obejmuje między innymi:
- wykonanie płyty fundamentowej żelbetowej pod cała powierzchnia budynku;
- wykonanie stopy fundamentowej betonowej;
- wykonanie konstrukcji nośnej – konstrukcja drewniana, scena szalowana deskami;
- wykonanie dachu drewnianego o konstrukcji krokwiowo – płatniowej wraz z pokryciem blacho dachówką i wykonaniem obróbek blacharskich;
- wykonanie zabezpieczenia – elementy drewniane zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem oraz impregnatem koloryzującym (kolor do uzgodnienia z Zamawiającym w trakcie realizacji robót);
- wykonanie linii zasilającej (wlz) oraz instalacji elektrycznej wewnętrznej i odgromowej;
- wykonanie utwardzenia terenu.

Termin zakończenia całości przedmiotu zamówienia do dnia 30.06.2020r.

Termin składania ofert: 06.03.2020r. godz. 9:30

Nowy termin składania ofert: 10.03.2020r. godz. 9:30
UWAGA: Zmiana Specyfikacji istotnych Warunków Zamówienia

 


Więcej ...

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - 06.04.2020Plik PDF 85.00 Kb
2. Informacja z otwarcia ofert - 10.03.2020Plik PDF 72.38 Kb
3. Ogłoszenie BZP nr 540037297-N-2020 z dnia 02.03.2020r. o zmianie ogłoszeniaPlik PDF 27.44 Kb
4. Informacja dla Wykonawców nr 1 - zmiana SIWZ 02.03.2020Plik PDF 123.09 Kb
5. Część I - SIWZ zmiana 02.03.2020 Budowa wiaty tanecznej w m. Chłopice Plik PDF 2.11 MB
6. Część III - przedmiar robót uzupełniający 02.03.2020Plik PDF 37.28 Kb
7. Ogłoszenie BZP nr 514596-N-2020 z dnia 20.02.2020r. o zamówieniuPlik PDF 639.80 Kb
8. Cześć I - RG.271.2.2020 - SIWZ ogólna Budowa wiaty tanecznej w miejscowości ChłopicePlik PDF 2.08 MB
9. Część II - projekt umowyPlik PDF 935.69 Kb
10. Część III - dokumentacja projektowa, STWiORB, przedmiary 5.58 MB
11. Część IV - formularze 5.46 MB
12. Część IV - formularze (wersja edytowalna) 937.61 Kb
Autor: Jacek Kotyla
Data: 2020-02-20 12:30:02
Udostępnił: Jacek Kotyla
Data: 2020-02-20 12:30:14
Modyfikował(a): Jacek Kotyla
Data: 2020-03-02 10:15:33

Rejestr zmian

Przetarg nieograniczony: Budowa wiaty tanecznej w miejscowości Chłopice

Przedmiotem zamówienia jest budowa wiaty tanecznej konstrukcji drewnianej z wewnętrzną i zewnętrzną instalacją elektryczną na działce o nr ewid. 1300/1 w miejscowości Chłopice.

Zakres robót budowlanych obejmuje między innymi:
- wykonanie płyty fundamentowej żelbetowej pod cała powierzchnia budynku;
- wykonanie stopy fundamentowej betonowej;
- wykonanie konstrukcji nośnej – konstrukcja drewniana, scena szalowana deskami;
- wykonanie dachu drewnianego o konstrukcji krokwiowo – płatniowej wraz z pokryciem blacho dachówką i wykonaniem obróbek blacharskich;
- wykonanie zabezpieczenia – elementy drewniane zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem oraz impregnatem koloryzującym (kolor do uzgodnienia z Zamawiającym w trakcie realizacji robót);
- wykonanie linii zasilającej (wlz) oraz instalacji elektrycznej wewnętrznej i odgromowej;
- wykonanie utwardzenia terenu.

Termin zakończenia całości przedmiotu zamówienia do dnia 30.06.2020r.

Termin składania ofert: 31.01.2020r. godz. 9:30


Więcej ...

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - 14.02.2020Plik PDF 228.43 Kb
2. Informacja z otwarcia ofert - 31.01.2020Plik PDF 72.89 Kb
3. Ogłoszenie BZP nr 502769-N-2020 z dnia 15.01.2020r. o zamówieniuPlik PDF 927.99 Kb
4. Cześć I - RG.271.1.2020 - SIWZ ogólna Budowa wiaty tanecznej w miejscowości ChłopicePlik PDF 2.05 MB
5. Część II - projekt umowyPlik PDF 942.32 Kb
6. Część III - dokumentacja projektowa, STWiORB, przedmiary 5.54 MB
7. Część IV - formularze 5.46 MB
8. Część IV - formularze (wersja edytowalna) 938.66 Kb
Autor: Jacek Kotyla
Data: 2020-01-15 10:04:14
Udostępnił: Jacek Kotyla
Data: 2020-01-15 10:14:18

Rejestr zmian

Plan postepowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2020

Gmina Chłopice zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r, poz. 1843), przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2020 roku.


Więcej ...

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2020 rokuPlik PDF 65.45 Kb
Autor: Jacek Kotyla
Data: 2020-01-14 11:32:33
Udostępnił: Jacek Kotyla
Data: 2020-01-14 11:35:00
Modyfikował(a): Jacek Kotyla
Data: 2020-01-14 11:36:42

Rejestr zmian

Ogłoszenie o zamówieniu na przeprowadzenie szkoleń dla rodziców/opiekunów

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia szkoleń dla rodziców/opiekunów (30 osób),tj. Trening Integracji Emocjonalnej (120 godzin) oraz Trening Kompetencji Rodzicielskich (120 godzin) uczestniczących w projekcie pn.: Prowadzenie na terenie gminy Chłopice świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży z rodzin wymagających wsparcia i opieki

Termin zakończenia całości przedmiotu zamówienia do dnia 30.04.2020r.

Termin składania ofert: 13.01.2020r. godz. 9:30

Ogłoszenie Baza konkurencyjności


Więcej ...

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 06.02.2020Plik PDF 220.45 Kb
2. Informacja z otwarcia ofert - 13.01.2020Plik PDF 80.09 Kb
3. RG.271.25.2019 - Zapytanie ofertowe - treningi dla rodziców/opiekunówPlik PDF 845.48 Kb
4. zał. nr 1 - Formularz ofertowyPlik PDF 861.09 Kb
5. zał. nr 2 - oświadczeniePlik PDF 780.78 Kb
6. zał. nr 3 - oświadczeniePlik PDF 739.18 Kb
7. zał. nr 4 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowejPlik PDF 592.70 Kb
8. zał. nr 5 - projekt umowyPlik PDF 703.87 Kb
9. Formularze - wersja edytowalna 521.88 Kb
Autor: Jacek Kotyla
Data: 2019-12-30 11:46:44
Udostępnił: Jacek Kotyla
Data: 2019-12-30 11:47:20

Rejestr zmian

Ogłoszenie o zamówieniu na przeprowadzenie zajęć z zakresu rozwijania kompetencji kluczowych dla dzieci

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia zajęć z zakresu rozwijania kompetencji kluczowych dla dzieci (35 osób) - trening: rozwijanie kompetencji uczenia się oraz inicjatywnośc i przedsiębiorczość, wraz z opracowaniem programów z w/w tematyki  uczestniczących w projekcie pn.: Prowadzenie na terenie gminy Chłopice świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży z rodzin wymagających wsparcia i opieki

Termin zakończenia całości przedmiotu zamówienia do dnia 30.04.2020r.

Termin składania ofert: 10.01.2020r. godz. 9:30

Ogłoszenie Baza konkurencyjności


Więcej ...

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - 04.02.2020Plik PDF 73.80 Kb
2. Informacja z otwarcia ofert - 10.01.2020Plik PDF 85.79 Kb
3. Informacja dla Wykonawców nr 1 - 07.01.2020r.Plik PDF 57.91 Kb
4. zał. nr 5 - projekt umowy - zmiana 03.01.2020Plik PDF 672.08 Kb
5. RG.271.24.2019 - Zapytanie ofertowe - treningi dla dzieciPlik PDF 886.87 Kb
6. zał. nr 1 - Formularz ofertowyPlik PDF 860.56 Kb
7. zał. nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunkówPlik PDF 678.75 Kb
8. zał. nr 3 - oświadczenie o wykluczeniuPlik PDF 737.03 Kb
9. zał. nr 4 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowejPlik PDF 593.04 Kb
10. zał. nr 5 - projekt umowyPlik PDF 668.82 Kb
11. Formularze - wersja edytowalna 521.85 Kb
Autor: Jacek Kotyla
Data: 2019-12-30 11:27:13
Udostępnił: Jacek Kotyla
Data: 2019-12-30 11:33:00
Modyfikował(a): Jacek Kotyla
Data: 2019-12-30 11:38:04

Rejestr zmian

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi szkolenie z języka angielskiego

Przedmiotem zamówienia są usługi wykonywane w ramach zadania pn.: Wykonanie usługi szkolenia z języka angielskiego dla dzieci (35 osób) uczestniczących w projekcie pn.: Prowadzenie na terenie gminy Chłopice świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży z rodzin wymagających wsparcia i opieki

Termin zakończenia całości przedmiotu zamówienia do dnia 30.11.2020r.

Termin składania ofert: 02.12.2019r. godz. 9:30

Ogłoszenie Baza konkurencyjności


Więcej ...

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 17.12.2019Plik PDF 149.12 Kb
2. Informacja z otwarcia ofert - 02.12.2019Plik PDF 74.32 Kb
3. RG.271.22.2019 Zapytanie ofertowe jezyk angielskiPlik PDF 767.72 Kb
4. załacznik 1 formularz ofertyPlik PDF 850.17 Kb
5. załacznik 2 oświadczenie o spełnieniu warunkówPlik PDF 545.85 Kb
6. załacznik nr 3 - oswiadczenie-podstawy-wykluczeniaPlik PDF 733.65 Kb
7. załacznik nr 4 - oswiadczenie o przynależności do grupy kapitalowejPlik PDF 591.07 Kb
8. załącznik nr 5 projekt umowyPlik PDF 781.11 Kb
9. załaczniki edytowalne 579.57 Kb
Autor:
Data: 2019-11-22 13:30:58
Udostępnił: Jakub Piś
Data: 2019-11-22 13:31:02

Rejestr zmian

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Przedmiotem zamówienia są usługi społeczne wykonywane w ramach zadania pn.: Wykonanie usługi wsparcia specjalistycznego dla dzieci (35 osób) w zakresie zdiagnozowanych terudności/deficytów uczestniczących w projekcie pn.: Prowadzenie na terenie gminy Chłopice świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży z rodzin wymagających wsparcia i opieki

Termin zakończenia całości przedmiotu zamówienia do dnia 30.11.2020r.

Termin składania ofert: 28.11.2019r. godz. 9:30

Ogłoszenie Baza konkurencyjności


Więcej ...

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty część III - 16.12.2019Plik PDF 113.47 Kb
2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty część II - 16.12.2019Plik PDF 154.55 Kb
3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty część I - 16.12.2019Plik PDF 147.75 Kb
4. Informacja z otwarcia ofert - 28.11.2019Plik PDF 70.67 Kb
5. Formularze - wersja edytowalna 21.11.2019 581.47 Kb
6. RG.271.21.2019 - Zapytanie ofertowe - wsparcie specjalistycznePlik PDF 836.26 Kb
7. zał. nr 1 - Formularz ofertowyPlik PDF 861.68 Kb
8. zał. nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunkówPlik PDF 549.73 Kb
9. zał. nr 3 - oświadczenie o wykluczeniuPlik PDF 739.26 Kb
10. zał. nr 4 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowejPlik PDF 596.11 Kb
11. zał. nr 5 - projekt umowyPlik PDF 786.32 Kb
Autor: Jacek Kotyla
Data: 2019-11-20 12:39:58
Udostępnił: Jacek Kotyla
Data: 2019-11-20 12:43:24

Rejestr zmian

Przetarg nieograniczony: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Chłopice w roku 2020

Przedmiotem zamówienia są usługi wykonywane w ramach zadania pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Chłopice w roku 2020”. Przedmiot zamówienia obejmuje: odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nie zamieszkałych, na terenie gminy Chłopice w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania  zgodnie z określonymi przepisami prawa w tym zakresie w okresie od 01.01.2020 r. do 31.08.2020 r. Odbiorem i zagospodarowaniem zostaną objęte odpady komunalne gromadzone w sposób selektywny, jak również zmieszany, powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Chłopice.

Okres realizacji przedmiotu zamówienia do dnia 01.01.2020r. do 31.08.2020r.

Termin składania ofert: 20.11.2019r. godz. 9:30


Więcej ...

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Ogłoszenie BZP nr 510264216-N-2019 z dnia 04.12.2019r. o udzieleniu zamówieniaPlik PDF 123.74 Kb
2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 29.11.2019Plik PDF 97.33 Kb
3. Informacja z otwarcia ofert - 20.11.2019Plik PDF 52.68 Kb
4. Informacja dla Wykonawców nr 3 - Część II - projekt umowy zmiana 16.11.2019r.Plik PDF 151.19 Kb
5. Informacja dla Wykonawców nr 2 - pytania i odpowiedzi 15.11.2019r.Plik PDF 234.34 Kb
6. Część III - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zmiana 15.11.2019r.Plik PDF 812.48 Kb
7. Informacja dla Wykonawców nr 1 - 13.11.2019r.Plik PDF 900.30 Kb
8. Część II - projekt umowy zmiana 13.11.2019Plik PDF 916.90 Kb
9. Ogłoszenie BZP nr 621184-N-2019 z dnia 12.11.2019Plik PDF 943.20 Kb
10. RG.271.20.2019 - SIWZ Cześc I ogólnaPlik PDF 1.69 MB
11. Część II - projekt umowyPlik PDF 909.86 Kb
12. Część III - szczegółowy opis przedmiotu zamówieniaPlik PDF 813.73 Kb
13. 1. Formularz oferta - Część IV formularz 1Plik PDF 818.34 Kb
14. 1a. Kalkulacja kosztów - Część IV formularz 1aPlik PDF 714.03 Kb
15. 2. Oświadczenie Wykonawcy - art. 25a ust. 1 - brak podstaw do wykluczenia - Część IV formularz 2Plik PDF 780.05 Kb
16. 3. Oświadczenie Wykonawcy - art. 25a ust. 1 - spełnianie warunków udziału w postępowaniu - Część IV formularz 3Plik PDF 730.45 Kb
17. 4. Oświadczenie Wykonawcy - o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - Część VI formularz 4Plik PDF 732.90 Kb
18. 5. Zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - Część IV formularz 5Plik PDF 721.80 Kb
19. 6. Wykaz usług - Część IV formularz 6Plik PDF 743.22 Kb
20. 7. Wykaz sprzętu i opis bazy - Część IV formularz 7Plik PDF 748.66 Kb
21. 8. Wykaz osób odpowiedzialnych - Część IV formularz 8Plik PDF 538.04 Kb
22. Formularze - wersja edytowalna 445.52 Kb
Autor: Jacek Kotyla
Data: 2019-11-12 12:48:21
Udostępnił: Jacek Kotyla
Data: 2019-11-12 12:53:30

Rejestr zmian

Ogłoszenie o zamówieniu Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Chłopice"

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego całego procesu inwestycyjnego, we wszystkich branżach robót wynikających z opracowanej dokumentacji projektowej i STWiORB (w specjalności: konstrukcyjno-budowlanej; instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; instalacji sanitarnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych), dotyczącego inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Chłopice."

Planowany termin zakończenia prac budowlanych do dnia 30.11.2020r.

Termin składania ofert: 04.10.2019r. do godz. 11:30

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1199325#


Więcej ...

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Sprostowanie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty - 11.10.2019Plik PDF 62.22 Kb
2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 09.10.2019Plik PDF 68.18 Kb
3. Informacja z otwarcia ofert - 04.10.2019Plik PDF 902.60 Kb
4. Ogłoszenie o zamówieniuPlik PDF 1.17 MB
5. zał. nr 1 - Formularz ofertowyPlik PDF 864.18 Kb
6. zał. nr 2 - oświadczeniePlik PDF 720.66 Kb
7. zał. nr 3 - oświadczeniePlik PDF 736.07 Kb
8. zał. nr 4 - wykaz osóbPlik PDF 538.65 Kb
9. zał. nr 5 - wykaz dla konsorcjumPlik PDF 689.81 Kb
10. zał. nr 6 - wykaz dla społki cywilnejPlik PDF 687.41 Kb
11. zał. nr 7 - określenie podwykonawstwaPlik PDF 686.56 Kb
12. zał. nr 8 - oświadczenie o przynalezności do grupy kapitałowejPlik PDF 728.42 Kb
13. zał. nr 9 - wzór umowyPlik PDF 824.61 Kb
14. Ogłoszenie bazakonkurencyjnościPlik PDF 484.02 Kb
Autor: Jacek Kotyla
Data: 2019-09-25 13:26:02
Udostępnił: Jacek Kotyla
Data: 2019-09-25 13:29:52

Rejestr zmian

Przetarg nieograniczony Remont i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Chłopice

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane wykonywane w ramach zadania pn.: „Remont i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Chłopice”. Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące części

Część I Remont odcinka drogi gminnej Nr 111463R Łowce - Tuczempy na działce o nr ewidencyjnym 1103/4 w miejscowości Łowce

Część II Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 111459R  Dobkowice - Kaszyce od km 0+507 do km 1+335

Termin zakończenia całości przedmiotu zamówienia do dnia 20.05.2020r.

Termin składania ofert: 27.09.2019r. godz. 9:30

Nowy termin składania ofert: 01.10.2019r. godz. 9:30


Więcej ...

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 18.10.2019Plik PDF 194.03 Kb
2. Informacja z otwarcia ofert - 01.10.2019Plik PDF 86.02 Kb
3. Ogłoszenie BZP nr 540203005-N-2019 z dnia 25.09.2019r. o zmianie ogłoszeniaPlik PDF 35.37 Kb
4. Formularz oferta - Część IV formularz 1 - zmiana 25.09.2019Plik PDF 826.16 Kb
5. Informacja dla Wykonawców nr 2 - pytania i odpowiedzi 25.09.2019r.Plik PDF 213.80 Kb
6. Ogłoszenie BZP nr 540200701-N-2019 z dnia 23.09.2019r. o zmianie ogłoszeniaPlik PDF 65.51 Kb
7. Załaczniki do SIWZ - wersja edytowalna 23.09.2019 433.79 Kb
8. Informacja dla Wykonawców nr 1 - pytania i odpowiedzi 23.09.2019r.Plik PDF 54.61 Kb
9. Ogłoszenie BZP nr 596784-N-2019 z dnia 12.09.2019Plik PDF 1.05 MB
10. Częśc I - SIWZ RG.271.18.2019Plik PDF 1.65 MB
11. Część II - projekt umowyPlik PDF 911.51 Kb
12. Część III - przedmiary robót - kosztorysy ofertowe Część I i IIPlik PDF 565.59 Kb
13. Część IIIa - dokumentacja techniczna Łowce - Tuczempy Część IPlik PDF 1.52 MB
14. Część IIIb - dokumentacja techniczna Dobkowice - Kaszyce Część IIPlik PDF 1.28 MB
15. 1. Formularz oferta - Część IV formularz 1Plik PDF 826.17 Kb
16. 2. Oświadczenie Wykonawcy - art. 25a ust. 1 - brak podstaw do wykluczenia - Część IV formularz 2Plik PDF 780.03 Kb
17. 3. Oświadczenie Wykonawcy - art. 25a ust. 1 - spełnianie warunków udziału w postępowaniu - Część IV formularz 3Plik PDF 727.82 Kb
18. 4. Oświadczenie Wykonawcy - o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - Część VI formularz 4Plik PDF 730.44 Kb
19. 5. Zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - Część IV formularz 5Plik PDF 719.24 Kb
20. 6. Wykaz robót - Część IV formularz 6Plik PDF 731.09 Kb
21. 7. Wykaz osób - Część IV formularz 7Plik PDF 353.30 Kb
Autor: Jacek Kotyla
Data: 2019-09-12 13:05:39
Udostępnił: Jacek Kotyla
Data: 2019-09-12 13:08:40
Modyfikował(a): Jacek Kotyla
Data: 2019-09-25 14:33:04

Rejestr zmian

Przetarg nieograniczony Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Chłopice

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane wykonywane w ramach zadania pn.: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Chłopice”

Termin zakończenia całości przedmiotu zamówienia do dnia 30.11.2020r.

Termin składania ofert: 18.09.2019r. godz. 9:30

Nowy termin składania ofert: 23.09.2019r. godz. 9:30


Więcej ...

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Ogłoszenie BZP nr 510224024-N-2019 z dnia 21.10.2019r. o udzieleniu zamówieniaPlik PDF 142.59 Kb
2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 09.10.2019Plik PDF 139.10 Kb
3. Informacja z otwarcia ofert - 23.09.2019Plik PDF 70.78 Kb
4. Informacja dla Wykonawców nr 3 - pytania i odpowiedzi 18.09.2019r.Plik PDF 69.13 Kb
5. Zestawienie stolarki - załącznik do Informacji dla Wykonawców nr 2 - 12.09.2019Plik PDF 212.86 Kb
6. Informacja dla Wykonawców nr 2 - pytania i odpowiedzi 12.09.2019r.Plik PDF 662.68 Kb
7. Załaczniki do SIWZ - wersja edytowalna 12.09.2019 1.85 MB
8. Ogłoszenie BZP nr 540188412-N-2019 z dnia 09.09.2019r. o zmianie ogłoszeniaPlik PDF 49.58 Kb
9. RG.271.17.2019 - SIWZ Zmiana 09.09.2019Plik PDF 2.65 MB
10. Informacja dla Wykonawców nr 1 - pytania i odpowiedzi 06.09.2019r.Plik PDF 141.90 Kb
11. Ogłoszenie BZP nr 5922016-N-2019 z dnia 03.09.2019Plik PDF 1.20 MB
12. RG.271.17.2019 - SIWZ Rozbudowa oczyszczalni ścieków ChłopicePlik PDF 2.71 MB
13. Część II - projekt umowyPlik PDF 653.06 Kb
14. Część III - przedmiar robót oczyszczalnia ChłopicePlik PDF 2.94 MB
15. Część III - dokumentacja projektowa 18.87 MB
16. Część III - STWIOR 4.62 MB
17. Część III - zagospodarowanie terenu 1.94 MB
18. 1. Formularz oferta - Część IV formularz 1Plik PDF 471.74 Kb
19. Tabela elementów scalonych - Część IV Formularz 1aPlik PDF 842.53 Kb
20. Wykaz urzadzeń - Część IV formularz 1aaPlik PDF 855.86 Kb
21. 2. Oświadczenie Wykonawcy - art. 25a ust. 1 - brak podstaw do wykluczenia - Część IV formularz 2Plik PDF 911.09 Kb
22. 3. Oświadczenie Wykonawcy - art. 25a ust. 1 - spełnianie warunków udziału w postępowaniu - Część IV formularz 3Plik PDF 416.04 Kb
23. 4. Oświadczenie Wykonawcy - o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - Część VI formularz 4Plik PDF 850.47 Kb
24. 5. Zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - Część IV formularz 5Plik PDF 839.04 Kb
25. 6. Wykaz robót - Część IV formularz 6Plik PDF 429.67 Kb
26. 7. Wykaz osób - Część IV formularz 7Plik PDF 399.84 Kb
Autor: Jacek Kotyla
Data: 2019-09-03 13:20:16
Udostępnił: Jacek Kotyla
Data: 2019-09-03 13:21:31
Modyfikował(a): Jacek Kotyla
Data: 2019-09-09 11:14:13

Rejestr zmian

Przetarg nieograniczony Przebudowa dróg na terenie Gminy Chłopice – budowa miejsc postojowych i chodnika

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane wykonywane w ramach zadania pn.: „Przebudowa dróg na terenie Gminy Chłopice – budowa miejsc postojowych i chodnika”. Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące części

Część I Budowa miejsc postojowych na części dz. nr 440 i 198/5 w miejscowości Dobkowice

Część II Przebudowa drogi gminnej Nr 111452R w m. Chłopice, poprzez budowę chodnika odc. od km 0+194 do km 0+330

Termin zakończenia całości przedmiotu zamówienia do dnia 20.11.2019r.

Termin składania ofert: 17.09.2019r. godz. 9:3

 


Więcej ...

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Ogłoszenie BZP nr 510218997-N-2019 z dnia 15.10.2019r. o udzieleniu zamówieniaPlik PDF 178.28 Kb
2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 27.09.2019Plik PDF 115.22 Kb
3. Informacja z otwarcia ofert - 17.09.2019Plik PDF 60.71 Kb
4. Ogłoszenie BZP nr 591716-N-2019 z dnia 30.08.2019Plik PDF 1002.00 Kb
5. RG.271.16.2019 - SIWZ Przebudowa drógPlik PDF 1.62 MB
6. Część II - projekt umowyPlik PDF 899.26 Kb
7. RG.271.16.2019 - SIWZ Przebudowa drógPlik PDF 0.00
8. Część III a - dokumentacja projektowa, STWIOR część IPlik RAR 3.70 MB
9. Część III b - dokumentacja projektowa, STWIOR część IIPlik RAR 3.05 MB
10. 1. Formularz oferta - Część IV formularz 1Plik PDF 827.85 Kb
11. 2. Oświadczenie Wykonawcy - art. 25a ust. 1 - brak podstaw do wykluczenia - Część IV formularz 2Plik PDF 778.49 Kb
12. 3. Oświadczenie Wykonawcy - art. 25a ust. 1 - spełnianie warunków udziału w postępowaniu - Część IV formularz 3Plik PDF 728.33 Kb
13. 4. Oświadczenie Wykonawcy - o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - Część VI formularz 4Plik PDF 732.38 Kb
14. 5. Zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - Część IV formularz 5Plik PDF 721.25 Kb
15. 6. Wykaz robót - Część IV formularz 6Plik PDF 732.05 Kb
16. 7. Wykaz osób - Część IV formularz 7Plik PDF 354.57 Kb
Autor: Jacek Kotyla
Data: 2019-08-30 13:40:02
Udostępnił: Jacek Kotyla
Data: 2019-08-30 13:43:10

Rejestr zmian

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne Realizacja usługi pogłębionej diagnozy problemowej i wprowadzenie UP do projektu pn.: Prowadzenie na terenie gminy Chłopice świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży z rodzin wymagających wsparcia i opieki

Przedmiotem zamówienia są usługi społeczne wykonywane w ramach zadania pn.: Realizacja usługi pogłębionej diagnozy problemowej i wprowadzenie UP do projektu pn.: Prowadzenie na terenie gminy Chłopice świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży z rodzin wymagających wsparcia i opieki

Termin zakończenia całości przedmiotu zamówienia do dnia 11.10.2019r.

Termin składania ofert: 19.08.2019r. godz. 9:3

Ogłoszenie Baza konkurencyjności


Więcej ...

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 30.08.2019Plik PDF 69.39 Kb
2. Informacja z otwarcia ofert - 19.08.2019Plik PDF 58.29 Kb
3. RG.271.11.2019 - Ogłoszenie o zamówieniuPlik PDF 1.01 MB
4. zał. 1 Formularz ofertowyPlik PDF 262.48 Kb
5. zał 2 - oświadczeniePlik PDF 285.38 Kb
6. zał 3 - oświadczeniePlik PDF 289.43 Kb
7. zał 4 - wykaz usługPlik PDF 127.96 Kb
8. zał 5 - dla konsorcjumPlik PDF 590.41 Kb
9. zał 6 - dla społki cywilnejPlik PDF 588.61 Kb
10. zał 7 - podwykonawcyPlik PDF 586.15 Kb
11. zał 9 - wzór umowyPlik PDF 678.53 Kb
12. zał 8 - oświadczenie grupa kapitałowaPlik PDF 608.82 Kb
Autor: Jacek Kotyla
Data: 2019-08-07 09:30:36
Udostępnił: Jacek Kotyla
Data: 2019-08-07 09:31:34
Modyfikował(a): Jacek Kotyla
Data: 2019-08-07 09:55:06

Rejestr zmian

Przetarg nieograniczony Dostawa fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo - gasniczego dla Ochotniczej Strazy Pożarnej w Łowcach

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łowcach.

Termin zakończenia całości przedmiotu zamówienia do dnia 29.11.2019r.

Termin składania ofert: 12.08.2019r. godz. 9:30

 

 


Więcej ...

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Ogłoszenie BZP nr 510183568-N-2019 z dnia 03.09.2019r. o udzieleniu zamówieniaPlik PDF 160.74 Kb
2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 21.08.2019Plik PDF 68.80 Kb
3. Informacja z otwarcia ofert - 12.08.2019Plik PDF 52.03 Kb
4. Informacja dla Wykonawców nr 2 - pytania i odpowiedzi 06.08.2019r.Plik PDF 113.57 Kb
5. Informacja dla Wykonawców nr 1 - pytania i odpowiedzi 02.08.2019r.Plik PDF 52.84 Kb
6. Ogłoszenie BZP nr 580260-N-2019 z dnia 01.08.2019Plik PDF 695.52 Kb
7. RG.271.14.2019 - SIWZ dostawa samochodu ratowniczo - gasniczegoPlik PDF 2.14 MB
8. Część II - projekt umowyPlik PDF 765.34 Kb
9. Część III - szczegółowy opis przedmiotu zamówieniaPlik PDF 794.56 Kb
10. 1. Formularz oferta - Część IV formularz 1Plik PDF 588.31 Kb
11. 2. Oświadczenie Wykonawcy - art. 25a ust. 1 - brak podstaw do wykluczenia - Część IV formularz 2Plik PDF 548.36 Kb
12. 3. Oświadczenie Wykonawcy - art. 25a ust. 1 - spełnianie warunków udziału w postępowaniu - Część IV formularz 3Plik PDF 518.31 Kb
13. 4. Oświadczenie Wykonawcy - o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - Część VI formularz 4Plik PDF 532.55 Kb
14. 5. Zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - Część IV formularz 5Plik PDF 526.50 Kb
15. 6. Wykaz dostaw - Część IV formularz 6Plik PDF 537.66 Kb
Autor: Jacek Kotyla
Data: 2019-08-01 12:30:33
Udostępnił: Jacek Kotyla
Data: 2019-08-01 12:33:08

Rejestr zmian

Przetarg nieograniczony Przebudowa i remont dróg wewnętrznych i gminnych na terenie Gminy Chłopice

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane wykonywane w ramach zadania pn.: Przebudowa i remont dróg wewnętrznych i gminnych na terenie Gminy Chłopice

Termin zakończenia całości przedmiotu zamówienia do dnia 30.10.2019r.

Termin składania ofert: 02.08.2019r. godz. 9:30


Więcej ...

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 08.08.2019Plik PDF 62.80 Kb
2. Informacja z otwarcia ofert - 02.08.2019Plik PDF 63.57 Kb
3. Ogłoszenie BZP nr 575388-N-2019 z dnia 18.07.2019Plik PDF 672.92 Kb
4. Część I SIWZ RG.271.13.2019Plik PDF 992.34 Kb
5. Część II - projekt umowyPlik PDF 896.50 Kb
6. Część III - przedmiary robótPlik PDF 533.33 Kb
7. 1. Formularz oferta - Część IV formularz 1Plik PDF 842.35 Kb
8. 2. Oświadczenie Wykonawcy - art. 25a ust. 1 - brak podstaw do wykluczenia - Część IV formularz 2Plik PDF 395.31 Kb
9. 3. Oświadczenie Wykonawcy - art. 25a ust. 1 - spełnianie warunków udziału w postępowaniu - Część IV formularz 3Plik PDF 357.08 Kb
10. 4. Oświadczenie Wykonawcy - o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - Część VI formularz 4Plik PDF 382.22 Kb
11. 5. Zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - Część IV formularz 5Plik PDF 719.67 Kb
12. 6. Wykaz robót - Część IV formularz 6Plik PDF 385.59 Kb
Autor: Jacek Kotyla
Data: 2019-07-18 10:52:18
Udostępnił: Jacek Kotyla
Data: 2019-07-18 10:54:28

Rejestr zmian

Przetarg nieograniczony Budowa boiska wielofunkcyjnego i budynku zaplecza dla boisk przy Szkole Podstawowej w Łowcach

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa kompleksu boiska sportowego wraz z obiektami i urządzeniami budowlanymi oraz siecią infrastruktury technicznej na działce o nr ewid. 255/2 w miejscowości Łowce.

Termin zakończenia całości przedmiotu zamówienia do dnia 30.05.2020r.

Termin składania ofert: 31.07.2019r. godz. 9:30


Więcej ...

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Ogłoszenie BZP nr 510181337-N-2019 z dnia 29.08.2019r. o udzieleniu zamówieniaPlik PDF 155.89 Kb
2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 14.08.2019Plik PDF 57.80 Kb
3. Informacja z otwarcia ofert - 31.07.2019Plik PDF 54.43 Kb
4. Informacja dla Wykonawców nr 1 - pytania i odpowiedzi 26.07.2019r.Plik PDF 48.76 Kb
5. Ogłoszenie BZP nr 574254-N-2019 z dnia 16.07.2019Plik PDF 833.55 Kb
6. Część I SIWZ RG.271.12.2019Plik PDF 859.97 Kb
7. Część II - projekt umowyPlik PDF 514.88 Kb
8. Część III - dokumentacja projektowa, STWIORPlik RAR 10.12 MB
9. Część III - przedmiar robótPlik PDF 683.56 Kb
10. 1. Formularz oferta - Część IV formularz 1Plik PDF 448.42 Kb
11. 2. Oświadczenie Wykonawcy - art. 25a ust. 1 - brak podstaw do wykluczenia - Część IV formularz 2Plik PDF 400.08 Kb
12. 3. Oświadczenie Wykonawcy - art. 25a ust. 1 - spełnianie warunków udziału w postępowaniu - Część IV formularz 3Plik PDF 361.96 Kb
13. 4. Oświadczenie Wykonawcy - o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - Część VI formularz 5Plik PDF 386.41 Kb
14. 5. Zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - Część IV formularz 5Plik PDF 384.25 Kb
15. 7. Wykaz osób - Część IV formularz 7Plik PDF 362.25 Kb
16. 6. Wykaz robót - Część IV formularz 6Plik PDF 390.46 Kb
Autor: Jacek Kotyla
Data: 2019-07-16 11:09:35
Udostępnił: Jacek Kotyla
Data: 2019-07-16 11:10:42

Rejestr zmian

Przetarg nieograniczony Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Chłopice

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane wykonywane w ramach zadania pn.: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Chłopice”

Termin zakończenia całości przedmiotu zamówienia do dnia 30.11.2020r.

Termin składania ofert: 29.07.2019r. godz. 9:30

Nowy termin składania ofert: 01.08.2019r. godz. 9:30


Więcej ...

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Zawiadomienie o unieważnieniu - 27.08.2019Plik PDF 160.90 Kb
2. Informacja z otwarcia ofert - 01.08.2019Plik PDF 72.47 Kb
3. Ogłoszenie BZP nr 540149292-N-2019 z dnia 19.07.2019r. o zmianie ogłoszeniaPlik PDF 272.88 Kb
4. RG.271.11.2019 - SIWZ Zmiana 19.07.2019Plik PDF 2.63 MB
5. Informacja dla Wykonawców nr 1 - pytania i odpowiedzi 19.07.2019r.Plik PDF 133.40 Kb
6. Ogłoszenie BZP nr 572184-N-2019 z dni 11.07.2019Plik PDF 806.07 Kb
7. RG.271.11.2019 - SIWZ Rozbudowa oczyszczalni ścieków ChłopicePlik PDF 2.65 MB
8. Część II - projekt umowyPlik PDF 653.14 Kb
9. Przedmiar robót - oczyszczalnia ChłopicePlik PDF 2.26 MB
10. Formularz oferta - Część IV formularz 1Plik PDF 466.91 Kb
11. Tabela elementów scalonych - Część IV Formularz 1aPlik PDF 731.47 Kb
12. Wykaz urzadzeń - Część IV formularz 1aaPlik PDF 862.66 Kb
13. Oświadczenie Wykonawcy - art. 25a ust. 1 - brak podstaw do wykluczenia - Część IV formularz 2Plik PDF 431.37 Kb
14. Oświadczenie Wykonawcy - art. 25a ust. 1 - spełnianie warunków udziału w postępowaniu - Część IV formularz 3Plik PDF 404.97 Kb
15. Oświadczenie Wykonawcy - o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - Część VI formularz 4Plik PDF 422.47 Kb
16. Zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - Część IV formularz 5Plik PDF 418.26 Kb
17. Wykaz robót - Część IV formularz 6Plik PDF 429.87 Kb
18. Wykaz osób - Część IV formularz 7Plik PDF 399.67 Kb
19. Część III - dokumentacja projektowa 18.87 MB
20. Część III - zagospodarowanie terenu 1.94 MB
21. Część III - STWIOR 4.62 MB
Autor: Jacek Kotyla
Data: 2019-07-11 09:36:13
Udostępnił: Jacek Kotyla
Data: 2019-07-11 09:39:40
Modyfikował(a): Jacek Kotyla
Data: 2019-07-19 09:02:04

Rejestr zmian

Przetarg nieograniczony Budowa boiska wielofunkcyjnego i budynku zaplecza dla boisk przy Szkole Podstawowej w Łowcach

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa kompleksu boiska sportowego wraz z obiektami i urządzeniami budowlanymi oraz siecią infrastruktury technicznej na działce o nr ewid. 255/2 w miejscowości Łowce.

Termin zakończenia całości przedmiotu zamówienia do dnia 30.05.2020r.

Termin składania ofert: 15.07.2019r. godz. 9:30


Więcej ...

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Zawiadomienie o unieważnieniu - 15.07.2019Plik PDF 45.84 Kb
2. Informacja z otwarcia ofert - 15.07.2019Plik PDF 55.03 Kb
3. Informacja dla Wykonawców nr 2 - pytania i odpowiedzi 10.07.2019r.Plik PDF 49.78 Kb
4. Przedmiar robót - poprawiony 09.07.2019r.Plik PDF 452.16 Kb
5. Informacja dla Wykonawców nr 1 - pytania i odpowiedzi 08.07.2019r.Plik PDF 51.97 Kb
6. Ogłoszenie BZP nr 564803-N-2019Plik PDF 626.88 Kb
7. SIWZ RG.271.10.2019Plik PDF 854.79 Kb
8. Część II - projekt umowyPlik PDF 514.93 Kb
9. Część III - dokumentacja projektowaPlik RAR 10.12 MB
10. Przedmiar robótPlik PDF 1.07 MB
11. Formularz oferta - Część IV formularz 1Plik PDF 448.41 Kb
12. Oświadczenie Wykonawcy - art. 25a ust. 1 - brak podstaw do wykluczenia - Część IV formularz 2Plik PDF 399.83 Kb
13. Oświadczenie Wykonawcy - art. 25a ust. 1 - spełnianie warunków udziału w postępowaniu - Część IV formularz 3Plik PDF 361.91 Kb
14. Oświadczenie Wykonawcy - o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - Część VI formularz 4Plik PDF 386.60 Kb
15. Zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - Część IV formularz 5Plik PDF 384.24 Kb
16. Wykaz robót - Część IV formularz 6Plik PDF 390.52 Kb
17. Wykaz osób - Część IV formularz 7Plik PDF 363.14 Kb
Autor: Jacek Kotyla
Data: 2019-06-26 13:41:31
Udostępnił: Jacek Kotyla
Data: 2019-06-26 13:42:42
Modyfikował(a): Jacek Kotyla
Data: 2019-06-26 13:43:23

Rejestr zmian

Przetarg nieograniczony "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nierychomości zamieszkałych i nie zamieszkałych z terenu Gminy Chłopice w okresie od 01 lipca 2019r. do 31 grudnia 2019r.

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Ogłoszenie BZP nr 510139061-N-2019 z dnia 08.07.2019r. o udzieleniu zamówieniaPlik PDF 163.93 Kb
2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 01.07.2019Plik PDF 52.74 Kb
3. Informacja z otwarcia ofert - 18.06.2019Plik PDF 58.62 Kb
4. Ogłoszenie o zamówieniu.Plik PDF 347.21 Kb
5. SIWZPlik PDF 319.32 Kb
6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik Nr 2 do SIWZPlik PDF 364.31 Kb
7. Formularz oferty - załącznik Nr 1 do SIWZPlik PDF 705.71 Kb
8. Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu - załacznik Nr 3 do SIWZPlik PDF 267.99 Kb
9. Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - załącznik Nr 4 do SIWZPlik PDF 477.49 Kb
10. Oświadczenie wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej - załącznik Nr 5 do SIWZPlik PDF 428.58 Kb
11. Wzór umowy - załącznik Nr 6 do SIWZPlik PDF 775.31 Kb
12. Wykaz wykonanych usług - załącznik Nr 7 do SIWZPlik PDF 352.89 Kb
13. Wykaz narzędzi i urządzeń - załącznik Nr 8 do SIWZPlik PDF 130.11 Kb
14. ZObowiązanie do oddania zasobów - załącznik Nr 8a do SIWZPlik PDF 385.60 Kb
15. Wykaz osób odpowiedzialnych za świadczenie usług - załacznik Nr 9 do SIWZPlik PDF 296.93 Kb
16. Informacja dla Wykonawców - pytania i odpowiedzi 12.06.2019r.Plik PDF 619.57 Kb
17. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załacznik Nr 2 do SIWZ - po uwzględnieniu poprawek - 12.06.2019Plik PDF 768.45 Kb
Autor: Agnieszka Koralewicz
Data: 2019-06-10 21:46:03
Udostępnił: Agnieszka Koralewicz
Data: 2019-06-10 21:47:12
Modyfikował(a): Jacek Kotyla
Data: 2019-06-18 13:03:42

Rejestr zmian

Przetarg nieograniczony na Remont wewnętrznej instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Łowcach ETAP II.

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Ogłoszenie BZP nr 510144350-N-2019 z dnia 12.07.2019r. o udzieleniu zamówieniaPlik PDF 111.62 Kb
2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 02.07.2019Plik PDF 61.18 Kb
3. Informacja z otwarcia ofert - 17.06.2019r.Plik PDF 62.34 Kb
4. Ogłoszenie o zamówieniuPlik PDF 310.15 Kb
5. SIWZPlik PDF 569.20 Kb
6. Formularz ofertowy - załącznik Nr 1 do SIWZPlik PDF 710.59 Kb
7. Przedmiar - załącznik Nr 2 do SIWZPlik PDF 244.22 Kb
8. oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu - załącznik Nr 3 do SIWZ Plik PDF 374.96 Kb
9. Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - załącznik Nr 4 do SIwZPlik PDF 432.53 Kb
10. Oświadczenie wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej - załącznik Nr 5 do SIWZPlik PDF 397.51 Kb
11. Projekt umowy - załącznik Nr 6 do SIWZPlik PDF 409.51 Kb
12. Wykaz robót budowlanych - załącznik Nr 7 do SIWZPlik PDF 485.90 Kb
13. Dokumentacja projektowa - załącznik Nr 8 do SIWZPlik RAR 366.72 Kb
14. Dokumentacja projektowa - pozostałe dokumentyPlik RAR 100.71 Kb
15. Projekt budowlano-wykonawczyPlik PDF 166.23 Kb
16. 2019-06-05_Informacja dla Wykonawców nr 1.pdfPlik PDF 91.75 Kb
17. 2019-06-12 Informacja dla Wykonawców nr. 2Plik PDF 39.92 Kb
Autor: Agnieszka Koralewicz
Data: 2019-06-02 18:31:58
Udostępnił: Agnieszka Koralewicz
Data: 2019-06-02 18:32:39
Modyfikował(a): Jacek Kotyla
Data: 2019-06-17 14:03:06

Rejestr zmian

Przetarg nieograniczony „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nie zamieszkałych z terenu Gminy Chłopice w okresie od 01 lipca 2019r. do 31 grudnia 2020r.”

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - BZPPlik PDF 291.69 Kb
2. Informacja o uniewaznieniu postępowania.Plik PDF 272.06 Kb
3. Informacja z otwarcia ofert.Plik PDF 1.08 MB
4. Ogłoszenie o zamówieniuPlik PDF 338.05 Kb
5. SIWZPlik PDF 321.84 Kb
6. Szczegółowy opis przedmiotu zamóienia - Załącznik Nr 2 do SIWZPlik PDF 224.39 Kb
7. Formularz oferty - Załącznik Nr 1 do SIWZPlik PDF 309.17 Kb
8. Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunkó udziału w postępowaniu - Załącznik Nr 3 do SIWZPlik PDF 267.99 Kb
9. Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - Załącznik Nr 4 do SIwZPlik PDF 477.50 Kb
10. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - Załącznik Nr 5 do SIWZPlik PDF 428.57 Kb
11. Wzór umowy - Załącznik Nr 6 do SIWZPlik PDF 375.63 Kb
12. Wykaz wykonanych usług - Załącznik Nr 7 do SIWZPlik PDF 352.46 Kb
13. Wykaz narzędzi i urządzeń - Załącznik Nr 8 do SIWZPlik PDF 130.11 Kb
14. Zobowiązanie do oddania zasobów - Załącznik Nr 8a do SIWZPlik PDF 385.63 Kb
15. Wykaz osób odpowiedzialnych za świadczenie usług - Załącznik Nr 9 do SIWZPlik PDF 296.93 Kb
16. Informacje dla wykonawców - pytania i odpowiedzi 6.06.2019r.Plik PDF 2.68 MB
17. SIWZ z uwzglednieniem poprawek - 6.06.2019Plik PDF 666.23 Kb
18. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załacznik Nr 2 do SIWZ - po uwzględnieniu poprawek - 06.06.2019Plik PDF 539.27 Kb
19. Wzór umowy - załacznik Nr 6 do SIWZ - po uwzględnienieniu poprawek - 06.06.2019Plik PDF 777.23 Kb
20. Ogłoszenie o zmianie ogłoszeniaPlik PDF 214.13 Kb
Autor: Agnieszka Koralewicz
Data: 2019-06-02 03:29:50
Udostępnił: Agnieszka Koralewicz
Data: 2019-06-02 03:31:24
Modyfikował(a): Agnieszka Koralewicz
Data: 2019-06-02 03:38:38

Rejestr zmian

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne pn.: Realizacja usługi pogłębionej diagnozy problemowej i wprowadzenie UP do projektu pn.: Prowadzenie na terenie gminy Chłopice świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży z rodzin wymagających wsparcia i opieki

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie

Ogłoszenie Baza konkurencyjności

zał 1 - Formularz ofertowy

zał 2 - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków w postępowaniu

zał 3 - Oświadczenie dotyczące podstaw do wykluczenia

zał 4 - Wykaz usług

zał 5 - Wykaz członków konsorcjum

zał 6 - Wykaz członków spółki cywilnej

zał 7 - Określenie podwykonawstwa

zał 8 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

zał 9 - Wzór umowy


Autor: Chłopice Urząd Gminy
Data: 2019-02-01 15:15:28
Udostępnił: Mirosław Buczko
Data: 2019-02-01 15:23:02
Modyfikował(a): Mirosław Buczko
Data: 2019-03-25 12:28:19

Rejestr zmian

Przetarg nieograniczony pn: "Udzielenie długoterminowego kredytu"

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 22.23 Kb
2. SIWZPlik DOC 196.50 Kb
3. Formularz oferty -zał nr 1 do SIWZPlik DOC 43.00 Kb
4. Wycena kosztów kredytu - załącznik nr 2 do SIWZPlik DOC 69.00 Kb
5. Harmonogram spłaty długotermonowego kredytu zal. nr. 2a do SIWZ 16.47 Kb
6. Oświadczenie_warunki_udzialu_postepowanie - zał. nr.3 do SIWZ 21.18 Kb
7. Oświadczenie wykonawcy o wykluczeniu zał. nr.4 do SIWZ 23.68 Kb
8. Oswiadzcenie o przynalezności do grupy kapitrałowej zał. nr. 5 do SIWZPlik DOC 33.50 Kb
9. Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego w kwocie 1.100.000 zł ( słownie jeden milion sto tysięcy złotych ) przez Gminę Chłopice. zPlik PDF 317.74 Kb
10. Uchwała Nr XXXVI2352018 Rady Gminy Chłopice w sprawie długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Chłopice i na spłatę wcześniej zaciPlik PDF 53.57 Kb
11. Informacja dla wykonawców nr 1.docPlik DOC 64.00 Kb
12. Zbiorcze zestawienie ofert 20.00 Kb
13. Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyPlik PDF 57.17 Kb
14. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 16.79 Kb
Autor:
Data: 2018-10-30 12:51:06
Udostępnił: Agnieszka Ibrahim
Data: 2018-10-30 12:51:17
Modyfikował(a): Agnieszka Ibrahim
Data: 2018-11-14 07:21:01

Rejestr zmian

Przetarg nieograniczony pn:" Remont wewnętrznej instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Łowcach ETAP I "”

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 28.41 Kb
2. SIWZ 64.58 Kb
3. formularz oferty - zał. nr 1 do SIWZ 20.80 Kb
4. Przedmiar - zał. nr 2 do SIWZPlik PDF 325.05 Kb
5. Oświadczenie_warunki_udzialu_postepowanie - zał. nr.3 do SIWZ 20.84 Kb
6. Oświadczenie wykonawcy o wykluczeniu zał. nr.4 do SIWZ 23.83 Kb
7. Oswiadzcenie o przynalezności do grupy kapitrałowej zał. nr. 5 do SIWZPlik DOC 33.50 Kb
8. Projekt umowy - załącznik nr 6 do SIWZPlik DOC 143.50 Kb
9. Wykaz robót budowlanych zał. nr 7 do SIWZ 27.38 Kb
10. Dokumentacja projektowa- załacznik 8 do SIWZPlik ZIP 478.57 Kb
11. Dokumentacja projektowa - schematy rozdzielnicPlik ZIP 211.69 Kb
12. Informacja dla wykonawców nr 1Plik DOC 66.00 Kb
13. projekt budowlano-wykonawczyPlik PDF 166.23 Kb
14. projekt - TB-4 PDFPlik PDF 58.60 Kb
15. projekt - TK-2 PDFPlik PDF 51.90 Kb
16. Zbiorcze zestawienie ofertPlik PDF 111.93 Kb
17. Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyPlik PDF 73.87 Kb
18. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 16.92 Kb
Autor:
Data: 2018-08-30 14:29:37
Udostępnił: Agnieszka Ibrahim
Data: 2018-08-30 14:30:38

Rejestr zmian

Przetarg nieograniczony pn:" Budowa obiektów małej architektury przy budynku Szkoły w miejscowości Łowce i przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Jankowice”

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 28.42 Kb
2. SIWZ 66.99 Kb
3. formularz oferty - zał. nr 1 do SIWZ 20.72 Kb
4. Przedmiar - zał. nr 2 do SIWZPlik PDF 50.41 Kb
5. kosztorys ofertowy exel - zał nr 2 do SIWZPlik XLS 50.00 Kb
6. Oświadczenie_warunki_udzialu_postepowanie - zał. nr.3 do SIWZ 21.27 Kb
7. Oświadczenie wykonawcy o wykluczeniu zał. nr.4 do SIWZ 23.43 Kb
8. Oswiadzcenie o przynalezności do grupy kapitrałowej zał. nr. 5 do SIWZPlik DOC 33.50 Kb
9. Projekt umowy - załącznik nr 6 do SIWZPlik DOC 150.50 Kb
10. Dokumentacja projektowa Łowce zał. nr 7 do SIWZPlik PDF 1.67 MB
11. Dokumentacja projektowa Jankowice zał. nr 8 do SIWZPlik PDF 1.81 MB
12. Zbiorcze zestawienie ofert 20.02 Kb
13. Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyPlik PDF 58.72 Kb
14. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 17.29 Kb
Autor:
Data: 2018-08-13 12:30:27
Udostępnił: Agnieszka Ibrahim
Data: 2018-08-13 12:30:42

Rejestr zmian

Przetarg nieograniczony pn:" Budowa obiektów małej architektury przy budynku Szkoły w miejscowości Łowce i przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Jankowice”

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 28.03 Kb
2. SIWZ 66.83 Kb
3. formularz oferty - zał. nr 1 do SIWZ 20.69 Kb
4. Przedmiar - zał. nr 2 do SIWZPlik PDF 50.41 Kb
5. kosztorys ofertowy exel - zał nr 2 do SIWZPlik XLS 50.00 Kb
6. Oświadczenie_warunki_udzialu_postepowanie - zał. nr.3 do SIWZ 20.97 Kb
7. Oświadczenie wykonawcy o wykluczeniu zał. nr.4 do SIWZ 23.67 Kb
8. Oswiadzcenie o przynalezności do grupy kapitrałowej zał. nr. 5 do SIWZPlik DOC 33.50 Kb
9. Projekt umowy - załącznik nr 6 do SIWZPlik DOC 150.50 Kb
10. Dokumentacja projektowa Łowce zał. nr 7 do SIWZPlik PDF 1.67 MB
11. Dokumentacja projektowa Jankowice zał. nr 8 do SIWZPlik PDF 1.81 MB
12. Informacja dla wykonawców nr 1Plik DOC 64.50 Kb
13. Zbiorcze zestawienie ofert 19.98 Kb
14. ogłoszenie o unieważnieniu postepowania 16.05 Kb
15. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - UNIEWAŻNIENE 16.41 Kb
Autor:
Data: 2018-07-24 09:58:43
Udostępnił: Agnieszka Ibrahim
Data: 2018-07-24 09:59:40

Rejestr zmian

Przetarg nieograniczony pn:" Przebudowa dróg wewnętrznych oraz remont dróg gminnych na terenie Gminy Chłopice”

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 29.88 Kb
2. SIWZPlik PDF 1.09 MB
3. formularz oferty - zał. nr 1 do SIWZ 21.13 Kb
4. Przedmiar robót - częśc 1 zadaniaPlik PDF 81.57 Kb
5. Przedmiar robót - część 2 zadaniaPlik PDF 182.36 Kb
6. Oświadczenie_warunki_udzialu_postepowanie - zał. nr.3 do SIWZ 21.12 Kb
7. Oświadczenie wykonawcy o wykluczeniu zał. nr.4 do SIWZ 23.57 Kb
8. Oswiadzcenie o przynalezności do grupy kapitrałowej zał. nr. 5 do SIWZPlik DOC 33.00 Kb
9. Projekt umowy - załacznik nr 6 do SIWZPlik DOC 154.50 Kb
10. Zbiorcze zestawienie ofertPlik PDF 55.93 Kb
11. Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyPlik PDF 62.74 Kb
12. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 17.94 Kb
Autor:
Data: 2018-06-20 10:03:47
Udostępnił: Agnieszka Ibrahim
Data: 2018-06-20 10:03:49

Rejestr zmian

Przetarg nieograniczony pn: " Budowa kaplicy cmentarnej na działce nr 109/3 w miejscowości Boratyn etap II ostatni"

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 27.94 Kb
2. SIWZPlik PDF 1.05 MB
3. formularz oferty - zał. nr 1 do SIWZ 18.71 Kb
4. Przedmiar robót - zła nr 2 do SIWZPlik PDF 179.10 Kb
5. kosztorys ofertowy exel - zał nr 2 do SIWZPlik XLS 61.50 Kb
6. Oświadczenie_warunki_udzialu_postepowanie - zał. nr.3 do SIWZ 21.20 Kb
7. Oświadczenie wykonawcy o wykluczeniu zał. nr.4 do SIWZ 23.62 Kb
8. Oswiadzcenie o przynalezności do grupy kapitrałowej zał. nr. 5 do SIWZPlik DOC 33.00 Kb
9. Projekt umowy - załącznik nr 6 do SIWZPlik DOC 141.50 Kb
10. Projekt zagospodarowania terenu- zał. nr 8 do SIWZPlik PDF 187.39 Kb
11. Profil podłuzny kanalizacji deszczowej - załacznik nr 9 do SIWZPlik PDF 163.34 Kb
12. Zbiorcze zestawienie ofert 19.94 Kb
13. Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyPlik PDF 58.58 Kb
14. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 17.04 Kb
Autor:
Data: 2018-04-20 12:18:22
Udostępnił: Agnieszka Ibrahim
Data: 2018-04-20 12:18:42

Rejestr zmian

Przetarg nieograniczony pn: " Budowa kaplicy cmentarnej na działce nr 109/3 w miejscowości Boratyn etap II ostatni"

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 26.19 Kb
2. SIWZPlik PDF 1.05 MB
3. formularz oferty - zał. nr 1 do SIWZ 18.65 Kb
4. Przedmiar robót - zał. 2 do SIWZPlik PDF 110.44 Kb
5. kosztorys ofertowy exel - zał nr 2 do SIWZPlik XLS 52.00 Kb
6. Oświadczenie_warunki_udzialu_postepowanie - zał. nr.3 do SIWZ 21.17 Kb
7. Oświadczenie wykonawcy o wykluczeniu zał. nr.4 do SIWZ 23.60 Kb
8. Oswiadzcenie o przynalezności do grupy kapitrałowej zał. nr. 5 do SIWZPlik DOC 33.00 Kb
9. Projekt umowy - załącznik nr 6 do SIWZPlik DOC 144.50 Kb
10. Projekt zagospodarowania terenu- zał. nr 8 do SIWZPlik PDF 187.39 Kb
11. Profil podłuzny kanalizacji deszczowej - załacznik nr 9 do SIWZPlik PDF 163.34 Kb
12. Zbiorcze zestawienie ofertPlik PDF 47.92 Kb
13. ogłoszenie o unieważnieniu postępowaniaPlik PDF 30.19 Kb
14. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - uniewaznienei postepowaniaPlik PDF 91.96 Kb
Autor:
Data: 2018-02-06 09:04:12
Udostępnił: Agnieszka Ibrahim
Data: 2018-02-06 09:05:31

Rejestr zmian

Przetarg nieograniczony pn: " Remont i przebudowa dróg wewnętrznych i gminnych na terenie Gminy Chłopice"

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 29.45 Kb
2. SIWZPlik PDF 1017.66 Kb
3. formularz oferty - zał. nr 1 do SIWZ 20.52 Kb
4. Przedmiar robót - część 1 zadaniaPlik PDF 128.64 Kb
5. Przedmiar robót - część 2 zadaniaPlik PDF 575.20 Kb
6. Przedmiar robót - częśc 2 zadania - budowa chodnikaPlik PDF 721.08 Kb
7. Przedmiar robót - część 3 zadaniaPlik PDF 282.41 Kb
8. Plan sytuacyjny dot. budowy chodnika częśc 2 zadaniaPlik PDF 369.59 Kb
9. Oświadczenie_warunki_udzialu_postepowanie - zał. nr.3 do SIWZ 21.06 Kb
10. Oświadczenie wykonawcy o wykluczeniu zał. nr.4 do SIWZ 23.52 Kb
11. Oswiadzcenie o przynalezności do grupy kapitrałowej zał. nr. 5 do SIWZPlik DOC 33.00 Kb
12. Projekt umowy - załacznik nr 6 do SIWZPlik DOC 161.50 Kb
13. Zbiorcze zestawienie ofertPlik PDF 99.72 Kb
14. Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyPlik PDF 87.79 Kb
15. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 18.46 Kb
Autor:
Data: 2018-01-25 11:41:06
Udostępnił: Agnieszka Ibrahim
Data: 2018-01-25 11:42:27

Rejestr zmian

Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2018 r.

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2018 r.Plik PDF 276.22 Kb
Autor: Chłopice Urząd Gminy
Data: 2018-01-12 11:42:21
Udostępnił: Piotr Bąk
Data: 2018-01-12 11:44:58

Rejestr zmian

Przetarg nieograniczony pn: „Rozbudowa kompleksu boiska sportowego wraz z obiektami i urządzeniami budowlanymi oraz siecią infrastruktury technicznej w Dobkowicach„

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Ogłoszenie o zamówieniu 26.34 Kb
2. SIWZPlik PDF 7.47 MB
3. formularz oferty - zał. nr 1 do SIWZ 18.54 Kb
4. kosztorys ofertowy exel - zał nr 2 do SIWZPlik XLS 94.00 Kb
5. Przedmiar robót - zał. 2 do SIWZPlik PDF 5.77 MB
6. Oświadczenie_warunki_udzialu_postepowanie - zał. nr.3 do SIWZ 21.00 Kb
7. Oświadczenie wykonawcy o wykluczeniu zał. nr.4 do SIWZ 23.61 Kb
8. Oswiadzcenie o przynalezności do grupy kapitrałowej zał. nr. 5 do SIWZPlik DOC 33.00 Kb
9. Projekt umowy - załącznik nr 6 do SIWZPlik DOC 147.00 Kb
10. Wykaz robót budowlanych zał. nr 7 do SIWZ 18.50 Kb
11. Projekt techniczny - zał. nr 8 do SIWZPlik RAR 10.09 MB
12. Informacje dla wykonawców nr. 1 18.27 Kb
13. Zbiorcze zestawienie ofertPlik PDF 501.83 Kb
14. Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyPlik PDF 850.10 Kb
15. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 19.10 Kb
Autor: Chłopice Urząd Gminy
Data: 2017-08-23 10:41:56
Udostępnił: Piotr Bąk
Data: 2017-08-23 10:42:14

Rejestr zmian

Przetarg nieograniczony pn: „Rozbudowa kompleksu boiska sportowego wraz z obiektami i urządzeniami budowlanymi oraz siecią infrastruktury technicznej w Dobkowicach„

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Ogłoszenie o zamówieniuPlik PDF 9.42 MB
2. SIWZPlik PDF 7.51 MB
3. formularz oferty - zał. nr 1 do SIWZ 18.43 Kb
4. kosztorys ofertowy exel - zał nr 2 do SIWZPlik XLS 94.00 Kb
5. Przedmiar robót - zał. 2 do SIWZPlik PDF 5.77 MB
6. Oświadczenie_warunki_udzialu_postepowanie - zał. nr.3 do SIWZ 20.97 Kb
7. Oświadczenie wykonawcy o wykluczeniu zał. nr.4 do SIWZ 23.58 Kb
8. Oswiadzcenie o przynalezności do grupy kapitrałowej zał. nr. 5 do SIWZPlik DOC 33.00 Kb
9. Projekt umowy - załącznik nr 6 do SIWZPlik DOC 146.00 Kb
10. Wykaz robót budowlanych zał. nr 7 do SIWZ 18.50 Kb
11. Projekt techniczny - zał. nr 8 do SIWZPlik RAR 10.09 MB
12. Zbiorcze zestawienie ofertPlik PDF 287.46 Kb
13. Ogłoszenie o unieważnieniu postepowaniaPlik PDF 182.12 Kb
14. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA uniewaznieniePlik PDF 682.69 Kb
Autor: Chłopice Urząd Gminy
Data: 2017-08-04 13:40:14
Udostępnił: Piotr Bąk
Data: 2017-08-04 13:41:02

Rejestr zmian

Przetarg nieograniczony pn. „ Zakup, dostawa i montaż wyposażenia do nowobudowanej Szkole Podstawowej na działce nr 1392 położonej w miejscowości Chłopice ”

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 25.12 Kb
2. SIWZPlik PDF 912.89 Kb
3. Formularz oferty - zał. nr 1 do SIWZ.docx 17.99 Kb
4. kosztorys ofertowy - zał nr 2 do SIWZ.xls.xlsx 18.87 Kb
5. Oświadczenie_warunki_udzialu_postepowanie - zał. nr.3.docx 19.12 Kb
6. Oświadczenie wykonawcy o wykluczeniu zał. nr.4 do SIWZ.docx 20.14 Kb
7. Oswiadzcenie o przynalezności do grupy kapitrałowej zał. nr. 5 do SIWZ.docPlik DOC 31.00 Kb
8. Projekt umowy zał. nr 6 do SIWZ.docx 30.94 Kb
9. Wykaz zrealizowanych dostaw zał. nr. 7 do SIWZ 20.12 Kb
10. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zał. nr 8 do SIWZ.docPlik DOC 912.00 Kb
11. Informacja dla wykonawców nr 1-1Plik DOC 67.00 Kb
12. kosztorys osfertowy po zmianie zał. nr. 2 do SIWZ 18.98 Kb
13. Informacja dla wykonawców nr 2Plik DOC 80.50 Kb
14. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia po zmianie zał. nr 8 do SIWZPlik DOC 908.00 Kb
15. kosztorys osfertowy po zmianie 2 zał. nr. 2 do SIWZ 18.75 Kb
16. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 12.50 Kb
17. Informacja dla wykonawców nr 3Plik DOC 76.50 Kb
18. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia po zmianie nr 3 zał. nr 8 do SIWZPlik DOC 914.00 Kb
19. kosztorys ofertowy po zmianie 3 zał. nr. 2 do SIWZ 19.11 Kb
20. Zbiorcze zestawienie ofert 20.42 Kb
21. Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyPlik PDF 1.18 MB
22. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 17.66 Kb
Autor: Chłopice Urząd Gminy
Data: 2017-06-13 14:15:13
Udostępnił: Piotr Bąk
Data: 2017-06-13 14:15:22

Rejestr zmian

Przetarg nieograniczony pn. „Remont i przebudowa dróg wewnętrznych i gminnych na terenie Gminy Chłopice”

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Ogłoszenie o zamówieniu 25.72 Kb
2. SIWZPlik PDF 6.12 MB
3. formularz oferty - zał. nr 1 do SIWZ 19.23 Kb
4. Przedmiar - zał 2 do SIWZPlik PDF 2.09 MB
5. Oświadczenie_warunki_udzialu_postepowanie - zał. nr.3 do SIWZ 21.08 Kb
6. Oświadczenie wykonawcy o wykluczeniu zał. nr.4 do SIWZ 23.48 Kb
7. Oswiadzcenie o przynalezności do grupy kapitrałowej zał. nr. 5 do SIWZPlik DOC 33.00 Kb
8. Projekt umowy - załącznik nr 6 do SIWZPlik DOC 137.00 Kb
9. Zbiorcze zestawienie ofertPlik PDF 539.37 Kb
10. Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyPlik PDF 861.14 Kb
11. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 16.58 Kb
Autor: Chłopice Urząd Gminy
Data: 2017-05-30 14:26:21
Udostępnił: Piotr Bąk
Data: 2017-05-30 14:27:16
Modyfikował(a): Piotr Bąk
Data: 2017-06-14 12:37:51

Rejestr zmian

Przetarg nieograniczony pn. „ Zakup, dostawa i montaż sprzętu gastronomicznego stanowiącego wyposażenie kuchni w nowobudowanej Szkole Podstawowej na działce nr 1392 położonej w miejscowości Chłopice ”

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Ogłoszenie o zamówieniu 24.53 Kb
2. SIWZPlik PDF 9.91 MB
3. formularz oferty - zał. nr 1 do SIWZ 17.97 Kb
4. kosztorys ofertowy - zał nr 2 do SIWZPlik XLS 38.00 Kb
5. Oświadczenie_warunki_udzialu_postepowanie - zał. nr.3 do SIWZ 21.13 Kb
6. Oświadczenie wykonawcy o wykluczeniu zał. nr.4 do SIWZ 23.54 Kb
7. Oswiadzcenie o przynalezności do grupy kapitrałowej zał. nr. 5 do SIWZPlik DOC 33.00 Kb
8. Projekt umowy zał. nr 6 do SIWZ 30.95 Kb
9. Wykaz zrealizowanych dostaw zał. nr.7 do SIWZ 22.19 Kb
10. Projekt budowlany technologii kuchni - zał. nr 8 do SIWZPlik PDF 6.80 MB
11. Informacja dla wykonawców nr 1-1Plik DOC 70.50 Kb
12. Informacja dla wykonawców nr 2Plik DOC 66.00 Kb
13. Informacja dla wykonawców nr 3Plik DOC 66.50 Kb
14. Informacja dla wykonawców nr 4Plik DOC 65.50 Kb
15. Informacja dla wykonawców nr 4Plik DOC 65.50 Kb
16. Zbiorcze zestawienie ofertPlik PDF 505.97 Kb
17. Zbiorcze zestawienie ofertPlik PDF 505.97 Kb
18. Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyPlik PDF 1.11 MB
19. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA.docx 16.25 Kb
Autor: Chłopice Urząd Gminy
Data: 2017-05-15 13:47:20
Udostępnił: Piotr Bąk
Data: 2017-05-15 13:48:10

Rejestr zmian

Przetarg nieograniczony pn.„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nie zamieszkałych z terenu Gminy Chłopice w okresie od 01 lipca 2017r. do 30 czerwca 2019r.”

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Ogłoszenie o zamówieniu 30.68 Kb
2. SIWZPlik PDF 6.47 MB
3. Załżczniki nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy 21.43 Kb
4. Załącznik nr 2 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówieniaPlik DOC 186.50 Kb
5. Załacznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie_wykonawcy o spełnieniu warunki_udzialu_postepowanie 21.36 Kb
6. Załacznik nr.4 do SIWZ - Oświadczenie wykonawcy o wykluczeniu 23.67 Kb
7. Załącznik . nr. 5 do SIWZ Oswiadzcenie o przynalezności do grupy kapitrałowejPlik DOC 33.00 Kb
8. Załącznik nr. 6 do SIWZ Projekt umowy 29.19 Kb
9. Załącznik nr 7 do SIWZ Wykaz wykonanych usługPlik DOC 35.00 Kb
10. Załącznik nr. 8 do SIWZ Wykaz narzędzi i urządzeń 16.65 Kb
11. Załącznik nr 8A do SIWZ zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówieniaPlik DOC 32.50 Kb
12. Załącznik Nr 9do SIWZ Wykaz osób odpowiedzialnych za świadczenie usług w zakresie realizacji zamówieniaPlik DOC 35.00 Kb
13. Informacja dla wykonawców nr 1-1Plik PDF 1.09 MB
14. Zbiorcze zestawienie ofertPlik PDF 544.63 Kb
15. Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyPlik PDF 1.19 MB
16. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 16.15 Kb
Autor:
Data: 2017-04-05 14:16:56
Udostępnił: Piotr Bąk
Data: 2017-04-05 14:17:59

Rejestr zmian

Przetarg nieograniczony pn. „BUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA DZIAŁCE NR 1392 POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI CHŁOPICE – ETAP IV ostatni „

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Ogłoszenie o zamówieniuPlik PDF 129.05 Kb
2. SIWZPlik PDF 6.46 MB
3. formularz oferty - zał. nr 1 do SIWZ 19.35 Kb
4. Kosztorys ofertowy - zał 2 do SIWZPlik XLS 66.50 Kb
5. Oświadczenie_warunki_udzialu_postepowanie - zał. nr.3 23.57 Kb
6. Oświadczenie wykonawcy o wykluczeniu zał. nr.4 do SIWZ 23.42 Kb
7. Oswiadzcenie o przynalezności do grupy kapitrałowej zał. nr. 5 do SIWZPlik DOC 33.50 Kb
8. Projekt umowy - załącznik nr 6 do SIWZPlik DOC 143.50 Kb
9. Wykaz robót budowlanych zał. nr 7 do SIWZ 18.34 Kb
10. Projekt architektoniczno-budowlany - zał. nr 8a do SIWZPlik RAR 7.98 MB
11. Projekt wykonawczy archit.-konstr. - zał. nr 8b do SIWZPlik RAR 2.71 MB
12. Ogłoszenie o zmianie ogłoszeniaPlik PDF 48.65 Kb
13. Informacja dla wykonawców nr 1-1Plik DOC 59.50 Kb
14. Informacja dla wykonawców nr 2Plik PDF 489.52 Kb
15. rys. 12Plik PDF 885.05 Kb
16. rys. 13Plik PDF 709.76 Kb
17. rys. 14Plik PDF 697.08 Kb
18. rys. 15Plik PDF 772.10 Kb
19. rys. 16Plik PDF 382.78 Kb
20. Zbiorcze zestawienie ofertPlik PDF 413.74 Kb
21. Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyPlik DOC 39.50 Kb
22. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 15.81 Kb
Autor:
Data: 2017-03-15 11:58:50
Udostępnił: Piotr Bąk
Data: 2017-03-15 12:00:11

Rejestr zmian

Przetarg pn. "Dostawa wyposażenia Gimnazjów w Boratynie i w Łowcach w nowoczesny sprzęt ICT oraz modernizację systemu monitoringu w ramach działania: 6.4 Infrastruktura edukacyjna, poddziałania: 6.4.3 Szkolnictwo ogólne RPO WP na lata 2014-2020"

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. ogłoszenie o zamówieniu 31.50 Kb
2. SIWZ - sprzęt informatycznyPlik DOC 301.00 Kb
3. Załącznik nr 1 Wzór umowy 132.72 Kb
4. Załącznik nr 2 Oferta cenowa 122.21 Kb
5. Załącznik nr 3 oswiadczenie warunki-udzialu-postepowanie 98.86 Kb
6. Załącznik nr 4 oswiadczenie-podstawy-wykluczenia 103.33 Kb
7. Załącznik nr 5 grupa kapitałowaPlik DOC 110.50 Kb
8. Załącznik nr 6a opis przedmiotu zamówienia 891.35 Kb
9. Załącznik nr 6b opis przedmiotu zamówienia 885.54 Kb
10. Załącznik nr 7 wykaz dostawPlik DOC 126.00 Kb
11. Załącznik nr 8 wykaz do punktacjiPlik DOC 139.50 Kb
12. Informacja dla wykonawców nr 1-1Plik DOC 137.50 Kb
13. Informacja dla wykonawców nr 2Plik DOC 175.00 Kb
14. Załącznik nr 6a opis przedmiotu zamówienia - po modyfikacji 104.84 Kb
15. Załącznik nr 6b opis przedmiotu zamówienia - po modyfikacji 99.41 Kb
16. Informacja dla wykonawców nr 3Plik DOC 156.50 Kb
17. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 77.35 Kb
18. Załącznik nr 7 wykaz dostaw - po modyfikacjiPlik DOC 126.00 Kb
19. Zestawienie ofertPlik DOC 140.00 Kb
20. informacja o wynikach zadanie 2Plik PDF 494.19 Kb
21. informacja o wynikach ZADANIE 1Plik PDF 724.11 Kb
22. informacja o zawarciu umowyPlik DOC 139.50 Kb
Autor:
Data: 2017-02-10 13:29:50
Udostępnił: Piotr Bąk
Data: 2017-02-10 13:33:21

Rejestr zmian

Plan postepowań o udzielenie zamówień w 2017 r.

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2017 r.Plik PDF 224.84 Kb
Autor: Chłopice Urząd Gminy
Data: 2017-01-10 10:23:37
Udostępnił: Piotr Bąk
Data: 2017-01-10 10:40:52

Rejestr zmian

Przetarg (licytacja elektroniczna) pn. "Zakup energii elektycznej dla Gminy Chłopice i jej jednostek organizacyjnych"

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Ogłoszenie o zamówieniu - BZPPlik PDF 127.47 Kb
2. Ogłoszenie o zamówieniu - Platforma LicytacjiPlik PDF 822.01 Kb
3. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej 16.88 Kb
4. Oświadczenie z art 25a ust 1 Ustawy Pzp Podstawy wykluczenia 22.05 Kb
5. Oświadczenie z art 25a ust 1 Ustawy Pzp Warunki udzialu w postępowaniu 19.98 Kb
6. Potwierdzenie należytego wykonania zamówieniaPlik DOC 31.50 Kb
7. Projekt umowy sprzedaży energii elektrycznejPlik DOC 116.00 Kb
8. Szczegółowy Opis Przedmiotu ZamówieniaPlik DOC 373.50 Kb
9. Wykaz dostawPlik DOC 36.50 Kb
10. Wzór wnioskuPlik DOC 28.50 Kb
11. Załącznik nr 1 do projektu umowyPlik DOC 260.00 Kb
12. Załącznik nr 2 do projektu umowyPlik DOC 331.50 Kb
13. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyPlik DOC 32.50 Kb
Autor:
Data: 2016-10-14 12:31:31
Udostępnił: Piotr Bąk
Data: 2016-10-14 12:35:36

Rejestr zmian

Przetarg pn. BUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA DZIAŁCE NR 1392 POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI CHŁOPICE – ETAP III

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Ogłoszenie o zamówieniuPlik PDF 94.02 Kb
2. SIWZPlik PDF 230.57 Kb
3. Kosztorys ofertowy - zał. nr 2 do SIWZPlik XLS 119.00 Kb
4. Załączniki nr 1, 4, 5, 6, 7 do SIWZPlik PDF 100.40 Kb
5. Projekt umowy - załącznik nr 3 do SIWZPlik PDF 113.30 Kb
6. Zalacznik nr 8 do SIWZ - Wykaz osobPlik PDF 34.22 Kb
7. STWiORB - zał. nr 9 do SIWZPlik PDF 523.53 Kb
8. Projekt Wykonawczy miejsc postojowych - zał. nr 10 do SIWZPlik RAR 1.21 MB
9. Projekt Wykonawczy kanalizacji deszczowej - zał. nr 11 do SIWZPlik RAR 265.67 Kb
10. Projekt Wykonawczy Instalacji elektrycznej - zał. nr 12 do SIWZPlik RAR 1.03 MB
11. Projekt instalacji wentylacji mechanicznej- zał. nr 13 do SIWZPlik RAR 9.66 MB
12. Informacja z otwarcia ofertPlik PDF 56.82 Kb
13. Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyPlik PDF 54.11 Kb
Autor:
Data: 2016-08-24 12:15:00
Udostępnił: Piotr Bąk
Data: 2016-08-24 12:16:47

Rejestr zmian

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w m. Dobkowice i najmu w m. Chłopice i Łowce

WÓJT GMINY CHŁOPICE INFORMUJE,

że na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Chłopice i Sołectw

oraz na stronach internetowych: www.bip.chlopice.plwww.chlopice.pl

w dniach od 11.08.2016 r. do 01.09.2016 r. (tj. 21 dni)

zostały zamieszczone wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

w trybie przetargu ustnego – nieograniczonego (Dobkowice)

oraz najmu (Chłopice i Łowce).

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Chłopicach,

I piętro, pokój nr 25 lub tel. /16/ 624-00-00 wewn. 25


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Wykaz-nieruchomosci-do-sprzedazy-Dobkowice.pdfPlik PDF 777.63 Kb
2. Wykaz-nieruchomosci-do-najmu-Chlopice-Lowce.pdfPlik PDF 575.61 Kb
Autor: Chłopice Urząd Gminy
Data: 2016-08-11 09:57:00
Udostępnił: Mirosław Buczko
Data: 2016-08-11 15:05:00
Modyfikował(a): Mirosław Buczko
Data: 2016-08-12 10:08:56

Rejestr zmian

Przetarg pn. "Remont i przebudowa dróg wewnętrznych i gminnych na terenie Gminy Chłopice"

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Numer ogłoszenia: 127106 - 2016; data zamieszczenia: 19.05.2016       

ZAMAWIAJACY NAZWA I ADRES: Gmina Chłopice , Chłopice 149A, 37-561 Chłopice, woj. podkarpackie, tel. 16 624 00 00, faks 16 622 24 60.

    Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.chlopice.pl

 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont i przebudowa dróg wewnętrznych i gminnych na terenie Gminy Chłopice.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.06.2016 godzina 09:30, miejsce: Urząd Gminy Chłopice 37-561 Chłopice 149a Pokój nr 12 I p. (Sekretariat).


Więcej ...

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. SIWZPlik PDF 227.65 Kb
2. Przedmiar - zał. nr 2 do SIWZPlik PDF 2.16 MB
3. Projekt umowy - załącznik nr 3 do SIWZPlik PDF 112.93 Kb
4. Załączniki nr 1,4, 5 do SIWZPlik DOC 59.50 Kb
5. Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyPlik PDF 63.00 Kb
Autor:
Data: 2016-05-19 11:15:20
Udostępnił: Piotr Bąk
Data: 2016-05-19 11:26:37

Rejestr zmian

Przetarg pn. "BUDOWA KAPLICY CMENTARNEJ NA DZIAŁCE NR 109/3 W BORATYNIE"

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Numer ogłoszenia: 67262 - 2016; data zamieszczenia: 24.03.2016

 NAZWA I ADRES: Gmina Chłopice , Chłopice 149A, 37-561 Chłopice, woj. podkarpackie, tel. 16 624 00 00, faks 16 622 24 60.

    Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.chlopice.pl

 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: BUDOWA KAPLICY CMENTARNEJ NA DZIAŁCE NR 109/3 W BORATYNIE.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.04.2016 godzina 09:30, miejsce: Urząd Gminy Chłopice 37-561 Chłopice 149a Pokój nr 12 I p. (Sekretariat).


Więcej ...

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. SIWZPlik PDF 234.51 Kb
2. Przedmiar-kosztorys ofertowy - zał. nr 2 do SIWZPlik XLS 99.50 Kb
3. Projekt umowy - załącznik nr 3 do SIWZPlik PDF 115.76 Kb
4. Załączniki nr 1,4, 5 do SIWZPlik DOC 59.50 Kb
5. Projekt budowlany część architekoniczna - zał. nr 6a do SIWZPlik RAR 4.56 MB
6. Projekt budowlany część konstrukcyjna - zał. nr 6b do SIWZPlik RAR 2.40 MB
7. Projekt budowlany część elektryczna - zał. nr 6c do SIWZPlik RAR 713.46 Kb
8. Projekt budowlany część sanitarna zał. nr 6d do SIWZPlik RAR 967.57 Kb
9. Wizualizacje zał. nr 6e do SIWZPlik RAR 883.98 Kb
10. Pytania i odpowiedzi do SIWZPlik PDF 62.17 Kb
11. Zestawienie stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej - zał nr 1Plik PDF 147.17 Kb
12. 1.Krzyż na sygnaturce - zał. nr 2Plik PDF 59.10 Kb
13. 2. Krzyż na dachu głównym - zał. nr 3Plik PDF 96.42 Kb
14. 2016.04.04_Elementy drewnane wsporcze krzyży-1 - zał. nr 4Plik PDF 19.42 Kb
15. 2016.04.04_Elementy stalowe wsporcze krzyży- zał. nr 5Plik PDF 25.02 Kb
16. Przedmiar-kosztorys ofertowy - zał. nr 2 do SIWZPlik XLS 100.50 Kb
17. Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyPlik PDF 63.20 Kb
Autor:
Data: 2016-03-24 11:10:13
Udostępnił: Piotr Bąk
Data: 2016-03-24 11:14:42

Rejestr zmian

II przetarg ustny – nieograniczony w dniu 19 kwietnia 2016 r. na dzierżawę nieruchomości.

WÓJT GMINY CHŁOPICE
zawiadamia o ogłoszeniu II przetargu ustnego – nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości położonych w obrębach ewidencyjnych: BORATYN, CHŁOPICE, DOBKOWICE, LUTKÓW i ZAMIECHÓW.

Przetarg odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy Chłopice (I piętro, pok. nr 25).


Pełna treść ogłoszenia w pliku PDF do pobrania poniżej:


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. II_przetarg_na_dzierzawe_nieruchom-19-04-2016.pdfPlik PDF 1.65 MB
Autor: Marcin Drzymała
Data: 2016-03-15 14:25:00
Udostępnił: Mirosław Buczko
Data: 2016-03-16 14:31:15

Rejestr zmian

Przetarg ustny – nieograniczony w dniu 29 lutego 2016 r. na dzierżawę nieruchomości.

WÓJT GMINY CHŁOPICE
zawiadamia o ogłoszeniu I przetargu ustnego – nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości położonych w obrębach ewidencyjnych: BORATYN, CHŁOPICE, DOBKOWICE, JANKOWICE, LUTKÓW i ZAMIECHÓW.

Przetarg odbędzie się w dniu 29 lutego 2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy Chłopice (I piętro, pok. nr 25).

 

Ogłoszenie w pliku PDF do pobrania poniżej:
 


Więcej ...

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Przetarg_na_dzierzawe_nieruchom-29-02-2016.pdfPlik PDF 5.13 MB
Autor: Marcin Drzymała
Data: 2016-01-25 12:18:00
Udostępnił: Mirosław Buczko
Data: 2016-01-25 13:29:00
Modyfikował(a): Mirosław Buczko
Data: 2016-01-26 08:33:49

Rejestr zmian

Przetarg pn. "UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO"

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Numer ogłoszenia: 325624 - 2015; data zamieszczenia: 01.12.2015

NAZWA I ADRES: Gmina Chłopice , Chłopice 149A, 37-561 Chłopice, woj. podkarpackie, tel. 16 624 00 00, faks 16 622 24 60.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.chlopice.pl

 RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.12.2015 godzina 09:30, miejsce: Urząd Gminy Chłopice 37-561 Chłopice 149a Pokój nr 12 I p. (Sekretariat).


Więcej ...

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. SIWZPlik PDF 219.70 Kb
2. Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZPlik DOC 36.00 Kb
3. Załączniki nr 4, 5 do SIWZPlik DOC 44.50 Kb
4. Wycena kosztów kredytu - załącznik nr 6 do SIWZPlik DOC 92.50 Kb
5. Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyPlik PDF 67.79 Kb
Autor:
Data: 2015-12-01 12:31:10
Udostępnił: Piotr Bąk
Data: 2015-12-01 12:36:26

Rejestr zmian

Otwarty Konkurs ofert na realizację zadania pn.

Wójt Gminy Chłopice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn. "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Chłopice w 2016 roku do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Jarosławiu oraz do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Jarosławiu".

Termin składania ofert upływa w dniu 15.12.2015 r. do godz. 15.00

Szczegółowa informacja na temat konkursu znajduje się poniżej w pliku  w formacie PDF.

 


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. 2015-11-23_Konkurs_na_dowoz_dzieci_niespelnosprawnych_w_2016 rokuPlik PDF 1.44 MB
Autor:
Data: 2015-11-23 14:25:04
Udostępnił: Mirosław Buczko
Data: 2015-11-23 14:25:57
Modyfikował(a): Mirosław Buczko
Data: 2015-11-23 14:45:04

Rejestr zmian

Przetarg pn. „BUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA DZIAŁCE NR 1392 POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI CHŁOPICE – ETAP II ”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Numer ogłoszenia: 250540 - 2015; data zamieszczenia: 24.09.2015

NAZWA I ADRES: Gmina Chłopice , Chłopice 149A, 37-561 Chłopice, woj. podkarpackie, tel. 16 624 00 00, faks 16 622 24 60.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.chlopice.pl

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: BUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA DZIAŁCE NR 1392 POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI CHŁOPICE - ETAP II.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.10.2015 godzina 09:30, miejsce: Urząd Gminy Chłopice 37-561 Chłopice 149a Pokój nr 12 I p. (Sekretariat).


Więcej ...

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. SIWZPlik PDF 242.90 Kb
2. Przedmiar - zał. nr 2 do SIWZPlik PDF 7.21 MB
3. Projekt umowy - załącznik nr 3 do SIWZPlik PDF 111.84 Kb
4. Załączniki nr 1,4, 5 do SIWZPlik DOC 59.50 Kb
5. Projekt wykonawczy wewnętrznej instalacji elektrycznej - zał. nr 6a do SIWZPlik RAR 7.56 MB
6. Projekt architektoniczno-budowlany (instalacja wod.-kan.) - zał. nr 6b do SIWZPlik RAR 8.00 MB
7. Projekt architektoniczno-budowlany (instalacja C.O.) - zał. nr 6c do SIWZPlik RAR 2.94 MB
8. Projekt architektoniczno-budowlany (instalacja gazowa) - zał. nr 6d do SIWZPlik RAR 1.46 MB
9. Projekt wykonawczy archit.-konstr. - zał. nr 6e do SIWZPlik RAR 2.71 MB
10. Projekt architektoniczno-budowlany - zał. nr 6f do SIWZPlik RAR 7.98 MB
11. Specyfikacja techniczna - zał. nr 6g do SIWZPlik RAR 612.10 Kb
12. Wykaz robut budowlanych - zał. nr 7 do SIWZPlik DOC 37.00 Kb
13. Pytania i odpowiedzi do SIWZ - 1Plik PDF 458.58 Kb
14. Pytania i odpowiedzi do SIWZ - 2Plik PDF 368.70 Kb
15. Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyPlik PDF 319.25 Kb
Autor:
Data: 2015-09-24 10:59:16
Udostępnił: Piotr Bąk
Data: 2015-09-24 11:04:01

Rejestr zmian

Przetarg pn. "BUDOWA BUDYNKU SZATNIOWEGO NA DZ. NR 184/10 W DOBKOWICACH - ETAP II""

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Numer ogłoszenia: 220150 - 2015; data zamieszczenia: 26.08.2015

 

NAZWA I ADRES: Gmina Chłopice , Chłopice 149A, 37-561 Chłopice, woj. podkarpackie, tel. 16 624 00 00, faks 16 622 24 60.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.chlopice.pl

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: BUDOWA BUDYNKU SZATNIOWEGO NA DZ. NR 184/10 W DOBKOWICACH - ETAP II.

Wadium należy wnieść w wysokości 1 000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) w terminie do dnia 16-09-2015r, do godziny 09:30

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.09.2015 godzina 09:30, miejsce: Urząd Gminy Chłopice 37-561 Chłopice 149a Pokój nr 12 I p. (Sekretariat).


Więcej ...

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. SIWZPlik PDF 222.25 Kb
2. Przedmiar - zał. nr 2 do SIWZPlik PDF 486.29 Kb
3. Projekt umowy - zał. nr 3 do SIWZPlik PDF 111.00 Kb
4. Załączniki nr 1,4, 5 do SIWZPlik DOC 58.00 Kb
5. Projekt techniczny - zał. nr 6 do SIWZPlik RAR 10.09 MB
6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyPlik PDF 58.43 Kb
Autor:
Data: 2015-08-26 12:04:48
Udostępnił: Piotr Bąk
Data: 2015-08-26 12:08:58

Rejestr zmian

Przetarg pn. "Przebudowa dróg wewnętrznych i gminnych na terenie Gminy Chłopice"

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

Numer ogłoszenia: 182208 - 2015; data zamieszczenia: 20.07.2015

 NAZWA I ADRES: Gmina Chłopice , Chłopice 149A, 37-561 Chłopice, woj. podkarpackie, tel. 16 624 00 00, faks 16 622 24 60.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.chlopice.pl

 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg wewnętrznych i gminnych na terenie Gminy Chłopice.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.08.2015 godzina 09:30, miejsce: Urząd Gminy Chłopice 37-561 Chłopice 149a Pokój nr 12 I p. (Sekretariat).


Więcej ...

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. SIWZPlik PDF 230.93 Kb
2. Przedmiar - zał. nr 2 do SIWZPlik PDF 2.18 MB
3. Projekt umowy - załącznik nr 3 do SIWZPlik PDF 112.87 Kb
4. Załączniki nr 1,4, 5 do SIWZPlik DOC 58.00 Kb
5. Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyPlik PDF 420.97 Kb
Autor:
Data: 2015-07-20 10:30:53
Udostępnił: Piotr Bąk
Data: 2015-07-20 10:34:27

Rejestr zmian

Przetarg pn. "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Chłopice"

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 98686 - 2015; data zamieszczenia: 29.04.2015

 NAZWA I ADRES: Gmina Chłopice , Chłopice 149A, 37-561 Chłopice, woj. podkarpackie, tel. 16 624 00 00, faks 16 622 24 60.

 RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Chłopice.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.05.2015 godzina 09:30, miejsce: Urząd Gminy Chłopice 37-561 Chłopice 149a Pokój nr 12 I p. (Sekretariat).


Więcej ...

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. SIWZPlik PDF 295.96 Kb
2. Formularz ofertowy - zał. nr 1 do SIWZPlik DOC 41.50 Kb
3. Oświadczenie wykonawcy - zał. nr 2 do SIWZPlik DOC 28.50 Kb
4. Wzór umowy - zał. nr 3 do SIWZPlik DOC 103.00 Kb
5. Wykaz wykonanych lub wykonywanych głównych usług - zał. nr 4 do SIWZPlik DOC 31.00 Kb
6. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostepnych Wykonawcy usługi - zał. nr 5 do SIWZPlik DOC 34.50 Kb
7. Oświadczenie o grupie kapitałowej - zał. nr 6 do SIWZPlik DOC 34.00 Kb
8. Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów - zał. nr 7 do SIWZPlik DOC 30.50 Kb
9. Mapka - Miejscowości Gminy Chłopice - zał. nr 8 do SIWZ 483.30 Kb
10. Przybliżone odległości pomiędzy miejscowościam położonymi w Gminie Chłopice - zał. nr 9 do SIWZPlik DOC 33.50 Kb
11. Wzór protokołu wykonania usługi - zał. nr 10 do SIWZPlik DOC 28.50 Kb
12. Wykaz przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Chłopice - zał. nr 11 do SIWZ 12.90 Kb
13. Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyPlik PDF 350.76 Kb
Autor:
Data: 2015-04-29 11:39:49
Udostępnił: Piotr Bąk
Data: 2015-04-29 11:57:29

Rejestr zmian

Informacja Wójta Gminy Chłopice o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetragowej


WÓJT GMINY CHŁOPICE

informuje,

że na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy i sołectw oraz na stronach internetowych:

www.bip.chlopice.pl, www.chlopice.pl w dniach od 24.02.2015 r. do 17.03.2015 r. (tj. 21 dni)

został wywieszony wykaz nieruchomości położonych w Boratynie, Chłopicach, Dobkowicach, Jankowicach, Lutkowie i Zamiechowie przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Chłopicach,

I piętro, pokój nr 25 lub tel. /16/ 624-00-00 wewn. 25

 

Wykaz w pliku pdf do pobrania znajduje się poniżej:

 


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. wykaz nieruchomosci 2015Plik PDF 1.53 MB
Autor: Chłopice Urząd Gminy
Data: 2015-02-23 13:40:46
Udostępnił: Mirosław Buczko
Data: 2015-02-23 13:44:08
Modyfikował(a): Mirosław Buczko
Data: 2015-02-23 13:47:24

Rejestr zmian

Przetarg pn. "UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO"

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 404988 - 2014; data zamieszczenia: 10.12.2014

 NAZWA I ADRES: Gmina Chłopice , Chłopice 149A, 37-561 Chłopice, woj. podkarpackie, tel. 16 624 00 00, faks 16 622 24 60.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.chlopice.pl

 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO.

Informacja na temat wadium: Wadium należy wnieść w wysokości 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych) w terminie do dnia 18.12.2014 r., do godziny 09:30. Decyduje data wpływu środków do zamawiającego. Pozostałe informacje dotyczące wadium zawarte są w SIWZ

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.12.2014 godzina 09:30, miejsce: Urząd Gminy Chłopice 37-561 Chłopice 149a Pokój nr 12 I p. (Sekretariat).


Więcej ...

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. SIWZPlik PDF 222.12 Kb
2. Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZPlik DOC 35.50 Kb
3. Załączniki nr 4, 5 do SIWZPlik DOC 44.50 Kb
4. Wycena kosztów kredytu - załącznik nr 6 do SIWZPlik DOC 79.00 Kb
5. Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyPlik PDF 58.37 Kb
Autor:
Data: 2014-12-10 12:53:18
Udostępnił: Piotr Bąk
Data: 2014-12-10 12:57:52

Rejestr zmian

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn. Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Chłopice w 2015 r. do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Jarosławiu oraz do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Jarosławiu.

Wójt Gminy Chłopice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn. Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Chłopice w 2015 r. do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Jarosławiu oraz do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Jarosławiu.

Termin składania ofert upływa w dniu 22.12.2014 r. do godz. 15.00
Szczegółowa informacja na temat konkursu znajduje się poniżej w pliku do pobrania w formacie PDF.

 

Konkurs rozstrzygnięty - wyniki w pliku PDF poniżej tego ogłoszenia


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. 2014-11-28_Konkur_na_dowoz_dzieci_niepelnospr_w_2015r.pdfPlik PDF 1.44 MB
2. 2014-12-29-zawiadomienie_o_wyniku konkursu.pdfPlik PDF 111.19 Kb
Autor:
Data: 2014-11-28 10:12:00
Udostępnił: Mirosław Buczko
Data: 2014-11-28 14:18:00
Modyfikował(a): Mirosław Buczko
Data: 2014-12-30 19:45:41

Rejestr zmian

Przetarg na wykonanie zadania pn."ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI ZAMIECHÓW"

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Numer ogłoszenia: 386590 - 2014; data zamieszczenia: 25.11.2014

NAZWA I ADRES: Gmina Chłopice , Chłopice 149A, 37-561 Chłopice, woj. podkarpackie, tel. 16 624 00 00, faks 16 622 24 60.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.chlopice.pl

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI ZAMIECHÓW.

Zakończenie: 01.06.2015.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.12.2014 godzina 09:30, miejsce: Urząd Gminy Chłopice 37-561 Chłopice 149a Pokój nr 12 I p. (Sekretariat).


Więcej ...

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. SIWZPlik DOC 211.00 Kb
2. Przedmiar - zał. nr 2 do SIWZPlik PDF 2.81 MB
3. Projekt umowy - załącznik nr 3 do SIWZPlik DOC 126.50 Kb
4. Załączniki nr 1,4, 5 do SIWZPlik DOC 57.50 Kb
5. Wykaz robut budowlanych - zał. nr 7 do SIWZPlik DOC 37.00 Kb
6. Projekt architektura - zał. nr 6a do SIWZPlik RAR 4.89 MB
7. Projekt branża drogowa - zał. nr 6b do SIWZPlik RAR 311.21 Kb
8. Projekt instalacje elektryczne - zał. nr 6c do SIWZPlik RAR 2.14 MB
9. Projekt instalacje sanitarne - zał. nr 6d do SIWZPlik RAR 4.23 MB
10. Projekt konstrukcje - zał. nr 6e do SIWZPlik RAR 2.90 MB
11. Specyfikacje techniczne - zał. nr 6f do SIWZPlik RAR 1.31 MB
12. Projekt technologia - zał. nr 6g do SIWZPlik RAR 2.32 MB
13. Pytania i odpowiedzi do SIWZ - 1Plik PDF 515.08 Kb
14. Pytania i odpowiedzi do SIWZ - 2Plik PDF 59.73 Kb
15. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIAPlik PDF 37.52 Kb
16. Zmiana SIWZPlik PDF 56.29 Kb
17. Pytania i odpowiedzi do SIWZ - 3Plik PDF 1.54 MB
18. zał. nr 1 pytania i odpowiedzi do SIWZ – 3Plik PDF 12.00 MB
19. zał. nr 2 pytania i odpowiedzi do SIWZ – 3Plik PDF 1.48 MB
20. Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyPlik PDF 615.03 Kb
Autor:
Data: 2014-11-25 13:33:02
Udostępnił: Piotr Bąk
Data: 2014-11-25 13:36:51

Rejestr zmian

Przetarg pn. "ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY CHŁOPICE I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH"

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

 

Numer ogłoszenia: 373452 - 2014; data zamieszczenia: 13.11.2014

 NAZWA I ADRES: Gmina Chłopice , Chłopice 149A, 37-561 Chłopice, woj. podkarpackie, tel. 16 624 00 00, faks 16 622 24 60.

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY CHŁOPICE I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.11.2014 godzina 11:00

miejsce: Ofertę należy złożyć do dnia 21.11.2014 r. do godz. 11.00 w siedzibie Pełnomocnika Zamawiającego - New Power Sp. z o.o., ul. Chełmżyńska 180A, 04 - 464 Warszawa, pok. nr 214


Więcej ...

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Ogłoszenie o zamówieniu - Gmina Chłopice pdfPlik PDF 53.56 Kb
2. SIWZ 94.07 Kb
3. Załącznik nr 1 do SIWZPlik DOC 541.50 Kb
4. Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertyPlik DOC 57.00 Kb
5. Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o spełnienie warunkówPlik DOC 32.50 Kb
6. Załącznik nr 4 do SIWZ - Projekt umowy sprzedaży energii elektrycznejPlik DOC 123.50 Kb
7. Załącznik nr 4.1 do SIWZ - Załącznik nr 1 do projektu umowyPlik DOC 289.00 Kb
8. Załącznik nr 4.2 do SIWZ - PełnomocnictwoPlik DOC 485.00 Kb
9. Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstawPlik DOC 33.50 Kb
10. Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowejPlik DOC 35.50 Kb
11. Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz wykonanych lub wykonywanych dostawPlik DOC 42.00 Kb
12. Załącznik nr 8 do SIWZ - Potwierdzenie należytego wykonania zamówieniaPlik DOC 34.00 Kb
13. Załącznik nr 9 do SIWZ - Informacja o podwykonawstwiePlik DOC 36.00 Kb
14. ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW - 1Plik DOC 48.00 Kb
15. ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW - 2Plik DOC 26.50 Kb
16. Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyPlik DOC 66.00 Kb
Autor:
Data: 2014-11-13 13:51:48
Udostępnił: Piotr Bąk
Data: 2014-11-13 13:58:35

Rejestr zmian

Przetarg na wykonanie zadania pn."BUDOWA BUDYNKU SZATNIOWEGO NA DZ. NR 184/10 W DOBKOWICACH – ETAP I"

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Gmina Chłopice , Chłopice 149A, 37-561 Chłopice, woj. podkarpackie, tel. 16 624 00 00, faks 16 622 24 60.


Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: BUDOWA BUDYNKU SZATNIOWEGO NA DZ. NR 184/10 W DOBKOWICACH - ETAP I.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.10.2014 godzina 09:30, miejsce: Urząd Gminy Chłopice 37-561 Chłopice 149a Pokój nr 12 I p. (Sekretariat).

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 10.11.2014.


Więcej ...

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. siwzPlik PDF 210.01 Kb
2. Przedmiar - zał. nr 2 do SIWZPlik PDF 826.88 Kb
3. Projekt umowy - zał. nr 3 do SIWZPlik PDF 110.98 Kb
4. Załączniki nr 1,4, 5 do SIWZPlik DOC 58.00 Kb
5. Projekt techniczny - zał. nr 6 do SIWZPlik RAR 10.09 MB
6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyPlik PDF 65.79 Kb
Autor:
Data: 2014-09-22 08:43:54
Udostępnił: Piotr Bąk
Data: 2014-09-22 08:48:18

Rejestr zmian

Przetarg na wykonanie zadania pn."BUDOWA BUDYNKU SZATNIOWEGO NA DZ. NR 184/10 W DOBKOWICACH – ETAP I"

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Gmina Chłopice , Chłopice 149A, 37-561 Chłopice, woj. podkarpackie, tel. 16 624 00 00, faks 16 622 24 60.


Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: BUDOWA BUDYNKU SZATNIOWEGO NA DZ. NR 184/10 W DOBKOWICACH - ETAP I.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.09.2014 godzina 09:30, miejsce: Urząd Gminy Chłopice 37-561 Chłopice 149a Pokój nr 12 I p. (Sekretariat).

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.10.2014.


Więcej ...

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. SIWZPlik PDF 210.01 Kb
2. Przedmiar - zał. nr 2 do SIWZPlik PDF 826.88 Kb
3. Projekt umowy - zał. nr 3 do SIWZPlik PDF 110.98 Kb
4. Załączniki nr 1,4, 5 do SIWZPlik DOC 58.00 Kb
5. Projekt techniczny - zał. nr 6 do SIWZPlik RAR 10.09 MB
6. Informacja o unieważnienu postepowaniaPlik PDF 23.45 Kb
Autor:
Data: 2014-08-26 09:47:23
Udostępnił: Piotr Bąk
Data: 2014-08-26 09:52:02

Rejestr zmian

Przetarg na wykonanie zadania pn."PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 111452R I WEWNĘTRZNEJ NA DZIAŁCE NR 1298 W MIEJSCOWOŚCI CHŁOPICE POPRZEZ BUDOWĘ CHODNIKA"

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

Numer ogłoszenia: 230732 - 2014; data zamieszczenia: 10.07.2014

 NAZWA I ADRES: Gmina Chłopice , Chłopice 149A, 37-561 Chłopice, woj. podkarpackie, tel. 16 624 00 00, faks 16 622 24 60.

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 111452R I WEWNĘTRZNEJ NA DZIAŁCE NR 1298 W MIEJSCOWOŚCI CHŁOPICE POPRZEZ BUDOWĘ CHODNIKA.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.07.2014 godzina 09:30, miejsce: Urząd Gminy Chłopice 37-561 Chłopice 149a Pokój nr 12 I p. (Sekretariat).


Więcej ...

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. siwzPlik PDF 7.49 MB
2. Przedmiar - zał. nr 2 do SIWZPlik PDF 1.35 MB
3. Projekt umowy - załącznik nr 3 do SIWZPlik PDF 4.58 MB
4. Załączniki nr 1,4, 5 do SIWZPlik DOC 58.00 Kb
5. Projekt techniczny - zał. nr 6 do SIWZPlik RAR 11.96 MB
6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyPlik PDF 500.71 Kb
Autor:
Data: 2014-07-10 09:13:23
Udostępnił: Piotr Bąk
Data: 2014-07-10 09:17:04

Rejestr zmian

Przetarg ustny w dniu 11 sierpnia 2014 na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w obrębach: JANKOWICE i LUTKÓW

Wójt Gminy Chłopice ogłasza II przetarg ustny - nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Chłopice położonych w obrębach ewidencyjnych: JANKOWICE i LUTKÓW.

Przetarg odbędzie się w dniu 11 sierpnia 2014 r. o godz. 10:00  w siedzibie Urzędu Gminy Chłopice (pok. nr 2).

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Chłopicach, I piętro, pokój nr 25 lub tel. /16/ 624-00-00 wewn. 25

Pełna treść ogłoszenia w pliku pdf do pobrania znajduje się poniżej:


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Przetarg_na_sprzedaz_nieruch_11-08-2014.pdfPlik PDF 970.10 Kb
Autor: Marcin Drzymała
Data: 2014-07-07 14:37:00
Udostępnił: Mirosław Buczko
Data: 2014-07-07 14:57:00
Modyfikował(a): Mirosław Buczko
Data: 2014-07-08 22:43:30

Rejestr zmian

Przetarg na wykonanie zadania pn."Remont lub przebudowa dróg wewnętrznych i gminnych na terenie Gminy Chłopice"

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

Numer ogłoszenia: 195980 - 2014; data zamieszczenia: 10.06.2014

NAZWA I ADRES: Gmina Chłopice , Chłopice 149A, 37-561 Chłopice, woj. podkarpackie, tel. 16 624 00 00, faks 16 622 24 60.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.chlopice.pl

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont lub przebudowa dróg wewnętrznych i gminnych na terenie Gminy Chłopice.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.06.2014 godzina 09:30, miejsce: Urząd Gminy Chłopice 37-561 Chłopice 149a Pokój nr 12 I p. (Sekretariat).

 


Więcej ...

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. SIWZPlik PDF 1.17 MB
2. Przedmiar - zał. nr 2 do SIWZPlik PDF 141.51 Kb
3. Projekt umowy - załącznik nr 3 do SIWZPlik PDF 663.81 Kb
4. Załączniki nr 1,4, 5 do SIWZPlik DOC 57.50 Kb
5. Pytania i odpowiedzi do SIWZ Plik PDF 40.87 Kb
6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyPlik PDF 43.12 Kb
Autor:
Data: 2014-06-10 13:55:00
Udostępnił: Piotr Bąk
Data: 2014-06-10 14:00:18

Rejestr zmian

II Przetarg ustny na sprzedaż motocykla marki HONDA XL 125 SL

Wójt Gminy Chłopice ogłasza II przetarg ustny – nieograniczony na sprzedaż RUCHOMOŚCI, tj. motocykl marki HONDA XL 125 SL o numerze rej. RJA 3VC6, rok produkcji 1998, stanowiącej własność Gminy Chłopice.

Cena wywoławcza wynosi: 1.500,- zł. Wadium: 150,- zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 24 czerwiec 2014 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy Chłopice (pok. nr 2 – sala narad).

Szczegółowe informacje o przetargu znajdują się w załączonym poniżej pliku PDF.


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Ogłoszenie o przetargu.pdfPlik PDF 77.98 Kb
Autor:
Data: 2014-05-30 08:19:47
Udostępnił: Piotr Bąk
Data: 2014-05-30 08:26:46

Rejestr zmian

Przetarg ustny w dniu 26 maja 2014r. na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w obrębach: JANKOWICE i LUTKÓW.

 

 

Wójt Gminy Chłopice ogłasza I przetarg ustny - nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Chłopice położonych w obrębach ewidencyjnych: JANKOWICE i LUTKÓW. Przetarg odbędzie się w dniu 26 maja 2014 r. o godz. 10:00  w siedzibie Urzędu Gminy Chłopice (pok. nr 2).
Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Chłopicach, I piętro, pokój nr 25 lub tel. (16)624-00-00 wewn. 25

 

Pełna treść ogłoszenia w pliku pdf do pobrania znajduje się poniżej:

 


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Przetarg-sprzedaz_nieruchom-Jankowice,Lutkow.pdfPlik PDF 964.79 Kb
Autor: Marcin Drzymała
Data: 2014-04-22 13:45:00
Udostępnił: Mirosław Buczko
Data: 2014-04-22 13:50:00
Modyfikował(a): Mirosław Buczko
Data: 2014-04-23 13:56:36

Rejestr zmian

Przetarg na wykonanie zadania pn."ROZBUDOWA KOMPLEKSU BOISKA SPORTOWEGO WRAZ Z OBIEKTAMI I URZĄDZENIAMI BUDOWLANYMI ORAZ SIECIĄ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ W JANKOWICACH"

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Numer ogłoszenia: 104590 - 2014; data zamieszczenia: 27.03.2014

NAZWA I ADRES: Gmina Chłopice , Chłopice 149A, 37-561 Chłopice, woj. podkarpackie, tel. 16 624 00 00, faks 16 622 24 60.

- Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.chlopice.pl

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ROZBUDOWA KOMPLEKSU BOISKA SPORTOWEGO WRAZ Z OBIEKTAMI I URZĄDZENIAMI BUDOWLANYMI ORAZ SIECIĄ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ W JANKOWICACH.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.04.2014 godzina 09:30, miejsce: Urząd Gminy Chłopice 37-561 Chłopice 149a Pokój nr 12 I p. (Sekretariat).


Więcej ...

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. SIWZPlik PDF 1.29 MB
2. Przedmiar - zał. nr 2 do SIWZPlik PDF 945.62 Kb
3. Projekt umowy - załącznik nr 3 do SIWZPlik PDF 792.82 Kb
4. Załączniki nr 1,4, 5 do SIWZPlik DOC 58.00 Kb
5. Projekt techniczny - zał. nr 6 do SIWZPlik RAR 9.24 MB
6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyPlik PDF 75.87 Kb
Autor:
Data: 2014-03-27 13:25:18
Udostępnił: Piotr Bąk
Data: 2014-03-27 13:32:30

Rejestr zmian

Przetarg ustny na sprzedaż motocykla marki HONDA XL 125 SL

Przetarg zakończony wynikiem negatywnym. Szczegółowa informacja o wyniku - w pliku do pobrania na dole pod treścią przetargu.

 

Wójt Gminy Chłopice ogłasza przetarg ustny – nieograniczony na sprzedaż RUCHOMOŚCI, tj. motocykl marki HONDA XL 125 SL o numerze rej. RJA 3VC6, rok produkcji 1998, stanowiącej własność Gminy Chłopice.

Cena wywoławcza wynosi: 2.500,- zł. Wadium: 250,- zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 7 kwietnia 2014 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy Chłopice (pok. nr 2 – sala narad).

Szczegółowe informacje o przetargu znajdują się w załączonym poniżej pliku PDF.


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Ogłoszenie_o_przetargu_na_motocykl_Honda.pdfPlik PDF 82.29 Kb
2. Informacja_o_wyniku_przetargu-sprzedaz_motocykla_Honda.pdfPlik PDF 44.37 Kb
Autor: Chłopice Urząd Gminy
Data: 2014-03-19 15:19:34
Udostępnił: Mirosław Buczko
Data: 2014-03-19 15:20:07
Modyfikował(a): Mirosław Buczko
Data: 2014-04-07 12:54:10

Rejestr zmian

2014-03-12 - Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz zamiany

 

Wójt Gminy Chłopice informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy i Sołectw oraz na stronach internetowych: www.bip.chlopice.pl, www.chlopice.pl w dniach od 12.03.2014 r. do 02.04.2014 r. (tj. 21 dni) został zamieszczony wykaz nieruchomości położonych w miejscowościach:
Chłopice, Dobkowice, Jankowice, Lutków i Łowce - przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej i w trybie przetargu ustnego – nieograniczonego oraz do zamiany.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Chłopicach, I piętro, pokój nr 25 lub tel. /16/ 624-00-00 wewn. 25

 

Wykaz nieruchomości znajduje się poniżej w pliku do pobrania PDF.Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Wykaz_nieruchomosci.pdfPlik PDF 137.58 Kb
Autor: Marcin Drzymała
Data: 2014-03-12 14:57:52
Udostępnił: Mirosław Buczko
Data: 2014-03-12 15:01:34

Rejestr zmian

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym w dniu 31.03.2014 na dzierżawę nieruchomości położonej w m. ŁOWCE

Wójt Gminy Chłopice ogłasza

przetarg ustny – nieograniczony na dzierżawę na okres 10 lat

 

części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Chłopice położonej w miejscowości ŁOWCE, oznaczonej jako działka nr 128/1 zabudowana budynkiem „Kaplicy cmentarnej z komorą chłodniczą”.  
Przetarg odbędzie się w dniu 31.03.2014 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy Chłopice (I piętro, pok. nr 25).

 

Pełna treść ogłoszenia wraz z wykazem nieruchomości dostępna jest poniżej w pliku pdf.


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Przetarg_na_dzierzawe_nieruchomosci_(31.03.2014).pdfPlik PDF 112.48 Kb
Autor: Marcin Drzymała
Data: 2014-02-25 09:33:00
Udostępnił: Mirosław Buczko
Data: 2014-02-25 09:37:00
Modyfikował(a): Mirosław Buczko
Data: 2014-02-26 09:40:22

Rejestr zmian

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości położonych w obrębach: Chłopice i Dobkowice w dniu 10.03.2014

W Ó J T  G M I N Y  C H Ł O P I C E

ogłasza I przetarg ustny – nieograniczony

na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Chłopice położonych w obrębach ewidencyjnych: CHŁOPICE i DOBKOWICE.

Przetarg odbędzie się w dniu 10 marca 2014 r. (poniedziałek) o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Chłopice, I piętro, pok. nr 25.

Pełna treść ogłoszenia wraz z wykazem nieruchomości dostępna jest poniżej w pliku pdf.


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Przetarg_na_dzierzawe_nieruchomosci(2014-03-10).pdfPlik PDF 126.83 Kb
Autor: Marcin Drzymała
Data: 2014-02-04 15:07:00
Udostępnił: Mirosław Buczko
Data: 2014-02-04 15:14:00
Modyfikował(a): Mirosław Buczko
Data: 2014-02-05 10:15:02

Rejestr zmian

2014-01-29 - Wykaz nieruchomości zabudowanej budynkiem kaplicy cmentarnej przeznaczonej do dzierżawy

WÓJT GMINY CHŁOPICE
INFORMUJE,

że na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy i Sołectw oraz na stronach internetowych:  www.bip.chlopice.pl oraz www.chlopice.pl
w dniach od 29.01.2014 r. do 19.02.2014 r. (tj. 21 dni)
został wywieszony wykaz nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym ŁOWCEzabudowanej budynkiem „Kaplicy cmentarnej z komorą chłodniczą”, przeznaczonej do dzierżawy na okres 10 lat,
w trybie przetargu ustnego – nieograniczonego.
Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Chłopicach,
I piętro, pokój nr 25 lub tel. /16/ 624-00-00 wewn. 25

 

Wykaz w pliku PDF do pobrania znajduje się poniżej:


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. 2014-01-29-wykaz_nieruchomi_przezn_do_dzierzawy-Lowce.pdfPlik PDF 84.49 Kb
Autor: Chłopice Urząd Gminy
Data: 2014-01-29 11:52:00
Udostępnił: Mirosław Buczko
Data: 2014-01-29 11:59:00
Modyfikował(a): Mirosław Buczko
Data: 2014-01-30 11:55:00

Rejestr zmian

I przetarg ustny – nieograniczony na dzierżawę nieruchomości z kaplicą cmentarną położonej w Dobkowicach

W Ó J T  G M I N Y  C H Ł O P I C E

ogłasza I przetarg ustny – nieograniczony

na dzierżawę na okres 10 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Chłopice, położonej w obrębie ewidencyjnym DOBKOWICE – zabudowanej budynkiem
„Kaplicy cmentarnej wraz z chłodnią”

Przetarg odbędzie się w dniu 10 lutego 2014 r. tj. poniedziałek, o godz. 10.00  
w siedzibie Urzędu Gminy Chłopice (I piętro, pok. nr 25).

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest poniżej w pliku pdf.


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. I_przetarg_na_dzierzawe_kaplicy_w_Dobkowicach.pdfPlik PDF 97.97 Kb
Autor: Marcin Drzymała
Data: 2014-01-07 15:09:00
Udostępnił: Mirosław Buczko
Data: 2014-01-07 17:30:51

Rejestr zmian

Ogłoszenie o odwołaniu I przetargu ustnego nieograniczonego ogłoszonego na dzień 30.12.2013 r.

Chłopice, dn.11.12.2013 r.

RG.6845.12.2013

Ogłoszenie Wójta Gminy Chłopice o odwołaniu I przetargu ustnego - nieograniczonego na dzierżawę części nieruchomości położonej w Dobkowicach.
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr  102, poz. 651 z późn. zm.) Wójt Gminy Chłopice

O D W O Ł U J E
ogłoszony na dzień 30.12.2013 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy Chłopice (I piętro, pok. nr 25)
I przetarg ustny – nieograniczony

na dzierżawę na okres 10 lat części nieruchomości o pow. 0,0470 ha, oznaczonej jako działka nr 774/5 o powierzchni całkowitej 0,1782 ha, stanowiąca teren istniejącego cmentarza komunalnego, częściowo zabudowana budynkiem „Kaplicy cmentarnej wraz z chłodnią”, położona w Dobkowicach, dla której Sąd Rejonowy w Jarosławiu prowadzi księgę wieczystą nr PR1J/00057346/5.

Powodem odwołania przetargu jest wszczęcie przez Wojewodę Podkarpackiego postępowania nadzorczego ws. uchwały Rady Gminy Chłopice z dnia 15.11.2013 r. Nr XXV/258/2013.

Wójt Gminy Chłopice       
Andrzej Czyż              


Autor: Marcin Drzymała
Data: 2013-12-11 14:37:00
Udostępnił: Mirosław Buczko
Data: 2013-12-12 21:33:41
Modyfikował(a): Mirosław Buczko
Data: 2013-12-12 21:37:20

Rejestr zmian

I przetarg ustny – nieograniczony na dzierżawę nieruchomości położonej w Dobkowicach

---PRZETARG ODWOŁANY---

Więcej informacji w ogłoszeniu z dnia 11.12.2013r. zamieszczonym powyżej.

W Ó J T   G M I N Y   C H Ł O P I C E

ogłasza I przetarg ustny – nieograniczony

na dzierżawę na okres 10 lat nieruchomości położonej w Dobkowicach – zabudowanej budynkiem „Kaplicy cmentarnej wraz z chłodnią”

Przetarg odbędzie się w dniu 30 grudnia 2013 r. o godz. 1000