Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Chłopice
  
25-08-2019, Niedziela, 07:04
Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Ogłoszenie o I przetargu ustnym w dniu 4.06.2013 r. na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Chłopice.

Chłopice, dnia 2 maja 2013 r.

RG.6840.3.1.2013

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. „o gospodarce nieruchomościami” (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr  102, poz. 651 z późn. zm.) oraz § 6 ust 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm);

WÓJT GMINY CHŁOPICE
ogłasza I przetarg ustny – nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Chłopice
położonej w obrębie ewidencyjnym CHŁOPICE.

Przedmiotem sprzedaży będzie nieruchomość wyszczególniona w wykazie z dnia 8.04.2013 r. tj:
1. Niezabudowana i nieogrodzona nieruchomość o kształcie wieloboku zbliżonym do trapezu. Oznaczona jako działka nr 1549/1 o pow. 0,3000 ha, objęta KW PR1J/00091130/8. Położona jest w pierwszej linii zabudowy wsi, będącej siedzibą władz gminy. Od strony północnej posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – powiatowej Nr 1787R relacji Chłopice - Łowce - Radymno. Na większej powierzchni działki (licząc od strony drogi) teren równinny – ukształtowany w wyniku podniesienia pierwotnego poziomu do poziomu drogi, poprzez nawiezienie ziemi i wyrównanie gruntu. Następnie teren ulega obniżeniu w kierunku południowym tworząc skarpę o wysokości ok. 3 m. Działka posiada uzbrojenie w infrastrukturę techniczną. Najbliższe otoczenie stanowi zabudowa zagrodowa, jednorodzinna, usługowa i produkcyjna oraz obszar rolniczej przestrzeni produkcyjnej. W pobliżu znajduje się budynek Urzędu Gminy, poczta, szkoła i ośrodek zdrowia. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Chłopice utracił moc prawną. Dla przedmiotowej działki w dniu 26.03.2013 r. została wydana decyzja nr 14/2013 określająca warunki zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie budynku handlowo – usługowego.
Uwaga: Podczas sporządzania umowy kupna-sprzedaży przedmiotowej nieruchomości zostanie również sporządzona umowa o ustanowienie na czas nieoznaczony nieodpłatnej służebności gruntowej na działce nr 1549/1 polegającej na prawie przechodu i przejazdu pasem gruntu o szerokości 4 m wzdłuż jej wschodniej granicy, na rzecz każdoczesnych właścicieli działki nr 1549/2 – nie posiadającej dostępu do drogi publicznej.
Cena wywoławcza: 73.500,00 zł.         Wadium: 4.000,00 zł.

Do wylicytowanej ceny nieruchomości (netto) zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
Termin zagospodarowania - po podpisaniu umowy kupna-sprzedaży.

Przetarg odbędzie się w dniu 4 czerwca 2013 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy Chłopice (parter, pok. nr 2).

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie opłaty należnego wadium w formie pieniądza, na konto w Banku Spółdzielczym w Chłopicach nr 64 9091 0009 2001 0000 0172 0003 lub w kasie Urzędu Gminy Chłopice w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 maja 2013 r. 
Za datę wpływu wadium uważa się datę wpływu środków na ww. nr konta. Wadium wpłacone przez uczestnika który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. W razie uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej przez uczestnika który przetarg wygrał, wpłacone przez niego wadium podlega przepadkowi na rzecz Gminy Chłopice.
Wadia wpłacone przez pozostałych uczestników zostaną zwrócone nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Koszty notarialne związane ze sporządzeniem umowy kupna – sprzedaży przedmiotowej nieruchomości ponosi jej nabywca.
Dodatkowe informacje dot. przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Chłopicach – I piętro, pok. Nr 25 lub tel. 16/624-00-00 w. 25.

Wójt Gminy Chłopice         
Andrzej Czyż               


Autor: Marcin Drzymała
Data: 2013-05-02 12:03:00
Udostępnił: Mirosław Buczko
Data: 2013-05-02 12:20:00
Modyfikował(a): Mirosław Buczko
Data: 2013-05-02 16:26:04

Rejestr zmian


Urząd Gminy Chłopice
Chłopice 149a
37-561 Chłopice
tel. (0-16) 6222422
email: urzad@chlopice.regiony.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl