Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Chłopice
  
21-05-2024, Wtorek, 21:46


Jesteś tutaj :: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE UDZIELANE POZA USTAWĄ PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Pomniejsz tekst Normalny tekst Powiększ tekst
Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania pn.: Remont dzwonnicy Kościoła pw. Najświętszej Maryi Panny w Chłopicach.

Zamawiający, Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Chłopicach Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia zaprasza do złożenia oferty na realizacje zadania pn.: Remont dzwonnicy Kościoła pw. Najświętszej Maryi Panny w Chłopicach.

Opis przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowo – konserwatorskich przy murowanej dzwonnicy usytuowanej na terenie zespołu sakralnego w Chłopicach (działka ewidencyjna nr 197 obr. 0002).
2. Zamówienie obejmuje wykonanie prac remontowo – konserwatorskich opisanych w Programie prac konserwatorskich zatwierdzonego Decyzją Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu znak IRN-II.5142.5.47.2023.MF z dnia 13.02.2024r. polegających na:
- demontażu dzwonów, montażu automatyki trzech dzwonów;
- częściowym skuciu tynków;
- konserwacji pokrycia dachowego;
- nałożeniu tynków;
- pomalowaniu całości dzwonnicy;
- położeniu płyt z piaskowca na cokole;
- ponownym montażu dzwonów.
3. Zamawiający informuje, że ze względu na złożoność prac objętych przedmiotowym postępowaniem obowiązkowe jest przeprowadzenie przez Wykonawcę składającego ofertę wizji lokalnej w celu zapoznania się z rzeczywistymi warunkami wykonania zamówienia, Programem prac konserwatorskich, Decyzją PWKZ w Przemyślu i uwzględnienia ich w wycenie wykonania wszystkich niezbędnych do wykonania prac. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli zostanie złożona bez odbycia wizji lokalnej. Z odbytej wizji zostanie sporządzony protokół, potwierdzający odbycie wizji. Dojazd w celu odbycia wizji na koszt własny i we własnym zakresie Wykonawcy.
4. Prace należy prowadzić zgodnie z warunkami wydanej Decyzji PWKZ w Przemyślu, w szczególności w zakresie osoby kierującej robotami budowlanymi, zawiadomienia o terminie rozpoczęcia i zakończenia robót, informowania konserwatora zabytków o zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia prac.
5. Zamówienie zostanie dofinansowane ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – Edycja 2

Dokumenty dotyczące przedmiotowego postępowania stanowią załącznik do ogłoszenia.

Termin wykonania zamówienia: do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Podpisaną ofertę wraz z załącznikami należy złożyć osobiście w siedzibie lub przesłać na adres Parafii Wniebowzięcia NMP w Chłopicach 37-561 Chłopice 102 do dnia 09.04.2024r. do godz. 10:00.

 


Więcej ...

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Zaproszenie do złożenia oferty - dzwonnica w ChłopicachPlik PDF 1.31 MB
2. Formularz ofertowy - zał. nr 1Plik DOC 288.00 Kb
3. Oświadczenie - zał. nr 2Plik DOC 292.50 Kb
Autor: Jacek Kotyla
Data: 2024-03-05 14:30:40
Udostępnił: Jacek Kotyla
Data: 2024-03-05 14:38:51

Rejestr zmian

Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania pn.: Utwardzenie gruntu na działce o nr ew. 409 w m. Boratyn

Zamawiający, Gmina Chłopice 37-561 Chłopice 149a zaprasza do złożenia oferty na realizacje zadania pn.: Utwardzenie gruntu na działce o nr ew.  409 w m. Boratyn.

Opis przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nowej nawierzchni z mieszanki mineralno – asfaltowej zgodnie z Projektem wykonawczym stanowiącym załącznik nr 5 do Ogłoszenia o zamówieniu. Przedmiot zamówienia obejmuje między innymi: - wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego i kruszywa łamanego – 455,10 m2; - skropienie emulsją asfaltową nawierzchni – 455,10 m2; - wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej – 455,10 m2; - ułożenie krawężników betonowych 15x30 – 86,00 mb. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa składająca się z Projektu wykonawczego oraz Przedmiaru robót stanowiących załącznik nr 4 do Ogłoszenia o zamówieniu. Zaleca się wykonanie wizji w terenie w celu właściwej wyceny przedmiotu zamówienia.

Termin wykonania zamówienia do 4 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Podpisaną ofertę wraz z załącznikami w postaci skanu należy przesłać na adres poczty elektronicznej: przetargi@chlopice.pl do dnia 08.03.2024r. do godz. 10:00, w treści wiadomości należy wpisać "Utwardzenie gruntu na działce o nr ew. 409 w m. Boratyn" lub złożyć w postaci pisemnej we wskazanym terminie, w zamkniętej kopercie oznaczonej j.w., w Sekretariacie Urzędu Gminy w Chłopicach, 37-561 Chłopice 149A;

 


Więcej ...

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Ogłoszenie o zamówieniu - utwardzenie dz. 409 BoratynPlik PDF 945.57 Kb
2. Formularz ofertowy - zał. nr 1Plik DOC 51.50 Kb
3. oświadczenie - zał. nr 3Plik DOC 33.00 Kb
4. Projekt wykonawczy - utwardzenie dz 409 BoratynPlik PDF 822.18 Kb
5. Przedmiar robótPlik PDF 108.53 Kb
Autor: Jacek Kotyla
Data: 2024-02-22 12:24:18
Udostępnił: Jacek Kotyla
Data: 2024-02-22 12:28:11

Rejestr zmian

Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania pn.: Opracowanie Programu prac konserwatorskich i restauratorskich zabytkowych organów w Kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Chłopicach.

Zamawiający, Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Chłopicach Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia zaprasza do złożenia oferty na realizacje zadania pn.: Opracowanie Programu prac konserwatorskich i restauratorskich zabytkowych organów w Kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Chłopicach.

Opis przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest Opracowanie Programu prac konserwatorskich i restauratorskich zabytkowych organów w Kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Chłopicach.
2. Zamówienie obejmuje wykonanie inwentaryzacji stanu technicznego instrumentu (organy barokowe) oraz na jej podstawie opracowanie Programu prac konserwatorskich i restauratorskich zgodnie z przepisami o ochronie zabytków i dóbr kultury, w szczególności z ustawą z dnia 23.07.2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 840) oraz przepisami wykonawczymi do ustawy.
3. Zespół Sakralny w Chłopicach, obejmujący wszystkie obiekty w granicach ogrodzenia został wpisany z urzędu do Rejestru Zabytków dnia 22.02.1951r. i obecnie figuruje pod numerem A-299. W znajdującym się na terenie Zespołu Sakralnego kościele parafialnym, powstałym w II połowie XVII wieku znajdują się barokowe organy zbudowane na powstałym ok. 1748 roku chórze organowym. Stan zachowania organów jest dość dobry, jednak ze względu na wielowiekowe użytkowanie instrument jest rozstrojony i brakuje wielu części oryginalnego mechanizmu. Z ośmiu głosów w miarę dobrze działają jedynie dwa, które były najdłużej używane. Pomimo kilku doraźnych napraw przeprowadzanych na przestrzeni XX wieku nie udało się przywrócić prawidłowego działania instrumentu. Wobec powyższego obecnie organy nie są używane podczas liturgii.

Dokumenty dotyczące przedmiotowego postępowania stanowią załącznik do ogłoszenia.

Termin wykonania zamówienia: do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Podpisaną ofertę wraz z załącznikami należy złożyć osobiście w siedzibie lub przesłać na adres Parafii Wniebowzięcia NMP w Chłopicach 37-561 Chłopice 102 do dnia 20.03.2024r. do godz. 10:00.

 


Więcej ...

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Parafia Chłopice - zaproszenie do złożenia ofertyPlik PDF 1.24 MB
2. 2. Formularz ofertowy - zał. nr 1Plik DOC 287.50 Kb
3. 3. oświadczenie - zał. nr 2Plik DOC 295.50 Kb
Autor: Jacek Kotyla
Data: 2024-02-14 07:33:51
Udostępnił: Jacek Kotyla
Data: 2024-02-14 07:48:38

Rejestr zmian

Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania pn.: Dostawa paliw płynnych na potrzeby Gminy Chłopice w roku 2024

Zamawiający, Gmina Chłopice 37-561 Chłopice 149a zaprasza do złożenia oferty na realizacje zadania pn.: Dostawa paliw płynnych na potrzeby Gminy Chłopice w roku 2024.

Opis przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw płynnych na potrzeby pojazdów oraz sprzętu mechanicznego będących w dyspozycji jednostek organizacyjnych Gminy Chłopice, w tym Urząd Gminy, Gminny Zarząd Gospodarką Komunalna w Chłopicach oraz Ochotnicze Straże Pożarne. Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje sukcesywne bezgotówkowe dostawy oleju napędowego w ilości do 12 000 litrów oraz benzyny bezołowiowej Pb 95 w ilości do 2 000 litrów. Podane ilości są wartościami szacunkowymi, które mają posłużyć jedynie Wykonawcy do kalkulacji ceny ofertowej.

Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2024r.

Podpisaną ofertę wraz z załącznikami w postaci skanu należy przesłać na adres poczty elektronicznej: przetargi@chlopice.pl do dnia 15.12.2023r. do godz. 09:00, w treści wiadomości należy wpisać „Dostawa paliw płynnych na potrzeby Gminy Chłopice w roku 2024” lub złożyć w postaci pisemnej we wskazanym terminie, w zamkniętej kopercie oznaczonej j.w., w Sekretariacie Urzędu Gminy w Chłopicach, 37-561 Chłopice 149A;

 


Więcej ...

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Ogłoszenie - dostawa paliw płynnych w roku 2024Plik PDF 758.20 Kb
Autor: Jacek Kotyla
Data: 2023-12-08 09:29:39
Udostępnił: Jacek Kotyla
Data: 2023-12-08 09:33:09
Modyfikował(a): Jacek Kotyla
Data: 2023-12-08 09:36:28

Rejestr zmian

Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania pn.: Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Chłopice w okresie zimowym 2023/2024

Zamawiający, Gminny Zarząd Gospodarką Komunalną w Chłopicach 37-561 Chłopice 149a zaprasza do złożenia oferty na realizacje zadania pn.: Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Chłopice w okresie zimowym 2023/2024.
 

Opis przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Chłopice w okresie zimowym 2023/2024 w przypadku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie świadczenie usługi zimowego utrzymania przejezdności dróg poprzez odśnieżanie i zwalczanie śliskości i gołoledzi na drogach. Wykonanie zamówienia ma na celu wyeliminowanie lub ograniczenie zakłóceń w ruchu drogowego wywołanych takimi czynnikami jak śliskość dróg i opady śniegu.

Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 30 kwietnia 2024r.

Podpisaną ofertę wraz z załącznikami w postaci skanu należy przesłać na adres poczty elektronicznej: jacek.kotyla@chlopice.pl do dnia 16.11.2023r. do godz. 11:00, w treści wiadomości należy wpisać „Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Chłopice w okresie zimowym 2023/2024” lub złożyć w postaci pisemnej we wskazanym terminie, w zamkniętej kopercie oznaczonej j.w., w Biurze Gminnego Zarządu Gospodarką Komunalną w Chłopicach, 37-561 Chłopice 149A;

 


Więcej ...

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. zbiorcze zestawienie ofert - 16.11.2023Plik PDF 60.36 Kb
2. Ogłoszenie o zamówieniu - Zimowe utrzymanie dróg 2023_2024Plik PDF 959.63 Kb
3. wersja edytowalna - Formularz ofertowy - zał. nr 1Plik DOC 55.50 Kb
4. wersja edytowalna - Oświadczenie - zał. nr 3Plik DOC 40.00 Kb
Autor: Jacek Kotyla
Data: 2023-11-09 08:58:39
Udostępnił: Jacek Kotyla
Data: 2023-11-09 09:02:33

Rejestr zmian

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Chłopice”

Opis przedmiotu zamówienia:
Na przedmiot zamówienia składa się: usługa zebrania, zważenia, załadunku, transportu i unieszkodliwienia płyt azbestowych falistych i płaskich z obiektów budowlanych z terenu Gminy Chłopice,
Szacunkowa ilość odpadów azbestowych: do zebrania, ważenia, załadunku, transportu i unieszkodliwiania – 67,22 Mg.
Właściwa do odbioru ilość odpadów zawierających azbest zostanie ustalona w  oparciu o najkorzystniejszą cenę jednostkową przedstawioną w ofercie i wpisana do umowy.
Wykaz nieruchomości na których zgromadzony jest azbest, znajduje się u zamawiającego.
Przed rozpoczęciem prac Wykonawca ustali szczegółowy harmonogram realizacji zadania umożliwiający odpowiednio wczesne poinformowanie właścicieli nieruchomości o zamiarze wykonania prac związanych z  zebraniem odpadów azbestowych.
Termin realizacji zadania powinien być dogodny dla właścicieli nieruchomości, jednak nie dłuższy niż do dnia 06 października 2023r.

Termin składania ofert do dnia 30 sierpnia 2023r. do godz. 15:00 w sposób wskazany w Zapytaniu ofertowym.

 

 


Więcej ...

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Informacja o wyborze oferty - 31.08.2023Plik PDF 67.29 Kb
2. Zapytanie ofertowePlik PDF 298.85 Kb
3. Formularz cenowo - ofertowy zał. Nr 1Plik PDF 207.54 Kb
4. Oświadczenie wykonawcy zał. Nr 3Plik PDF 442.56 Kb
5. Umowa - projektPlik PDF 320.84 Kb
Autor: Jacek Kotyla
Data: 2023-08-23 12:49:38
Udostępnił: Jacek Kotyla
Data: 2023-08-23 12:54:44

Rejestr zmian

Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania pn.: Dostawa paliw płynnych na potrzeby Gminy Chłopice w roku 2023

Zamawiający, Gmina Chłopice 37-561 Chłopice 149a zaprasza do złożenia oferty na realizacje zadania pn.: Dostawa paliw płynnych na potrzeby Gminy Chłopice w roku 2023.

Opis przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw płynnych na potrzeby pojazdów oraz sprzętu mechanicznego będących w dyspozycji jednostek organizacyjnych Gminy Chłopice, w tym Urząd Gminy, Gminny Zarząd Gospodarką Komunalna w Chłopicach oraz Ochotnicze Straże Pożarne. Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje sukcesywne bezgotówkowe dostawy oleju napędowego w ilości do 12 000 litrów oraz benzyny bezołowiowej Pb 95 w ilości do 2 000 litrów. Podane ilości są wartościami szacunkowymi, które mają posłużyć jedynie Wykonawcy do kalkulacji ceny ofertowej.

Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2023r.

Podpisaną ofertę wraz z załącznikami w postaci skanu należy przesłać na adres poczty elektronicznej: przetargi@chlopice.pl do dnia 09.01.2023r. do godz. 09:00, w treści wiadomości należy wpisać „Dostawa paliw płynnych na potrzeby Gminy Chłopice w roku 2023” lub złożyć w postaci pisemnej we wskazanym terminie, w zamkniętej kopercie oznaczonej j.w., w Sekretariacie Urzędu Gminy w Chłopicach, 37-561 Chłopice 149A;

 


Więcej ...

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Ogłoszenie na BIP - dostawa paliwPlik PDF 687.39 Kb
2. Formularz ofertowy - zał. nr 1Plik PDF 705.01 Kb
3. oświadczenie - zał. nr 3Plik PDF 660.39 Kb
Autor: Jacek Kotyla
Data: 2022-12-29 12:33:11
Udostępnił: Jacek Kotyla
Data: 2022-12-29 12:34:14

Rejestr zmian

Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania pn.: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci wodociągowej DN110 łączącego wodociąg górny z wodociągiem dolnym (bypass) w miejscowości Dobkowice, gmina Chłopice

Zamawiający, Gmina Chłopice 37-561 Chłopice 149a zaprasza do złożenia oferty na realizacje zadania pn.: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci wodociągowej DN110 łączącego wodociąg górny z wodociągiem dolnym (bypass) w miejscowości Dobkowice, gmina Chłopice.
Opis przedmiot zamówienia:
1. Sprawowany nadzór inwestorski wymagany będzie w zakresie robót budowlanych branży sanitarnej.
2. Zakres usług świadczonych przez Wykonawcę obejmował będzie nadzór inwestorski w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane. Nadzór należy pełnić zgodnie z obowiązującymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz w zakresie i w sposób określony we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Zaproszenia.
3. Dokumentacja dotycząca przedmiotowej inwestycji oraz przedmiary dostępne są na stronie internetowej www.bip.chlopice.pl w zakładce zamówienia publiczne udzielane na podstawie ustawy prawo zamówień publicznych, w ogłoszeniu o zamówieniu na realizacje robót budowlanych będących przedmiotem niniejszego Ogłoszenia o zamówieniu.
4. Nadzór inwestorski należy pełnić zgodnie z ustawą Prawo budowlane, obowiązującymi przepisami, polskimi normami technicznymi i zasadami wiedzy technicznej oraz w zakresie i w sposób określony we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Zaproszenia.

Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się od dnia zawarcia umowy do dnia zakończenia robót budowlanych będących przedmiotem nadzoru inwestorskiego oraz w okresie rozliczenia zadania. Planowany termin zakończenia robót budowlanych do 4 miesięcy od dnia zawarcia umowy z wykonawcą robót budowlanych.

podpisaną ofertę wraz z załącznikami w postaci skanu należy przesłać na adres poczty elektronicznej: przetargi@chlopice.pl do dnia 14.12.2022r. do godz. 10:00, w treści wiadomości należy wpisać „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją inwestycji pn.Budowa odcinka sieci wodociagowej DN110 w miejscowości Dobkowice” lub złożyć w postaci pisemnej we wskazanym terminie, w zamkniętej kopercie oznaczonej j.w., w Sekretariacie Urzędu Gminy Chłopice, 37-561 Chłopice 149A;

 


Więcej ...

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Ogłoszenie - inspektor nadzoru wodociągPlik PDF 1.03 MB
2. Formularz ofertowy - zał. nr 1Plik DOC 51.50 Kb
3. Załącznik nr 2 Projekt umowyPlik DOC 113.50 Kb
4. oświadczenie - zał. nr 3Plik DOC 41.50 Kb
5. Zbiorcze zestawienie ofertPlik PDF 659.65 Kb
6. RG.2600.64.2022 - unieważnienie postępowaniaPlik PDF 39.51 Kb
Autor: Jacek Kotyla
Data: 2022-12-02 13:46:05
Udostępnił: Jacek Kotyla
Data: 2022-12-02 13:51:56

Rejestr zmian

Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania pn.: Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Chłopice w okresie zimowym 2022/2023

Zamawiający, Gminny Zarząd Gospodarką Komunalną w Chłopicach 37-561 Chłopice 149a zaprasza do złożenia oferty na realizacje zadania pn.: Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Chłopice w okresie zimowym 2022/2023.
Opis przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Chłopice w okresie zimowym 2022/2023 w przypadku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie świadczenie usługi zimowego utrzymania przejezdności dróg poprzez odśnieżanie i zwalczanie śliskości i gołoledzi na drogach. Wykonanie zamówienia ma na celu wyeliminowanie lub ograniczenie zakłóceń w ruchu drogowego wywołanych takimi czynnikami jak śliskość dróg i opady śniegu.

Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 30 kwietnia 2023r.

Podpisaną ofertę wraz z załącznikami w postaci skanu należy przesłać na adres poczty elektronicznej: chlopice.gzgk@wp.pl do dnia 14.11.2022r. do godz. 11:00, w treści wiadomości należy wpisać „Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Chłopice w okresie zimowym 2022/2023” lub złożyć w postaci pisemnej we wskazanym terminie, w zamkniętej kopercie oznaczonej j.w., w Biurze Gminnego Zarządu Gospodarką Komunalną w Chłopicach, 37-561 Chłopice 149A;

 


Więcej ...

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Ogłoszenie z załącznikami - Zimowe utrzymanie drógPlik PDF 915.77 Kb
Autor: Jacek Kotyla
Data: 2022-11-04 12:06:40
Udostępnił: Jacek Kotyla
Data: 2022-11-04 12:09:19

Rejestr zmian

Modernizacja istniejących placów zabaw w miejscowościach Chłopice, Łowce i Zamiechów, gmina Chłopice, polegająca na doposażeniu ich w nowe urządzenia zabawowe

Zamawiający, Gmina Chłopice, 37-561 Chłopice 149A, zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn.: „Modernizacja istniejących placów zabaw w miejscowościach Chłopice, Łowce i Zamiechów, gmina Chłopice, polegająca na doposażeniu ich w nowe urządzenia zabawowe”.

Opis przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest doposażenie istniejących publicznych placów zabaw w miejscowościach Łowce, Chłopice i Zamiechów w nowe urządzenia zabawowe. Inwestycja zlokalizowana jest na działkach o nr ewid. 1394/1 obręb Chłopice, nr ewid. 255/2 obręb Łowce, nr ewid. 57/135 obręb Zamiechów, stanowiących własność Gminy Chłopice.

W ramach zamówienia przewiduje się między innymi:
- prace ziemne w zakresie ukształtowania terenu i przygotowania warstwy piasku w strefach bezpiecznych;
- dostawa i montaż zestawu – samochód strażacki – 2szt.;
- dostawa i montaż zestawu wspinaczkowego – 1 szt.;
- dostawa i montaż karuzeli – 1 szt.;
- pozyskanie na własny koszt i własnym staraniem wszelkie niezbędne materiały, uzgodnienia, pozwolenia/zgłoszenia niezbędne do realizacji ww. zadania.

Termin wykonania zamówienia:
Zakończenie wszystkich robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy nastąpi w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02 grudnia 2022r.

 

Podpisaną ofertę wraz z załącznikami w postaci skanu należy przesłać na adres poczty elektronicznej: przetargi@chlopice.pl do dnia 21.10.2022r., w treści wiadomości należy wpisać „Modernizacja istniejących placów zabaw w miejscowościach Chłopice, Łowce i Zamiechów, gmina Chłopice, polegająca na doposażeniu ich w nowe urządzenia zabawowe" lub złożyć w postaci pisemnej we wskazanym terminie, w zamkniętej kopercie oznaczonej j.w., w Sekretariacie Urzędu Gminy Chłopice, 37-561 Chłopice 149A;

 


Więcej ...

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Informacja z wyboruPlik PDF 56.75 Kb
2. zmiana fotmularza-Formularz ofertowy- zał. nr 1 - edytowalnyPlik DOC 52.00 Kb
3. Pytania i odpowiedzi nr 2 z dnia 19.10.2022r.Plik PDF 54.72 Kb
4. Pytania i odpowiedzi nr 1 z dnia 17.10.2022r.Plik PDF 47.78 Kb
5. Ogłoszenie o zamówieniuPlik PDF 319.10 Kb
6. Formularz ofertowy - zał. nr 1 - edytowalnyPlik DOC 52.00 Kb
7. Projekt umowy - zal. nr 2Plik PDF 852.95 Kb
8. Oświadczenie - zał. nr 3 edytowalnyPlik DOC 36.00 Kb
9. Założenia projektowe - zał. nr 4Plik PDF 898.30 Kb
Autor: Chłopice Urząd Gminy
Data: 2022-10-14 10:42:01
Udostępnił: Mirosław Buczko
Data: 2022-10-14 10:56:23

Rejestr zmian

Zaproszenie do złożenia oferty na realizacje zadania pn.: Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych 46 szt. drzew w parku podworskim w Chłopicach wpisanym do rejestru zabytków pod nr A-1541
Zamawiający, Gmina Chłopice 37-561 Chłopice 149a zaprasza do złożenia oferty na realizacje zadania pn.: „Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych 46 szt. drzew w parku podworskim w Chłopicach wpisanym do rejestru zabytków pod nr A-1541”

Opis przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac pielęgnacyjnych przy 46 drzewach rosnących w zabytkowym parku podworskim w Chłopicach (działka ewidencyjna Nr 1394/1, obręb Chłopice). Ze względu na ogólnodostępność parku, bliskie sąsiedztwo Szkoły Podstawowej w Chłopicach i placu zabaw dla dzieci prace winny być zorganizowane w sposób nie zagrażający osobom przebywającym w parku ani jego najbliższym otoczeniu, a drewno z prac pielęgnacyjnych stanowiące własność Zamawiającego winno być niezwłocznie składowane w miejsce do tego uprzednio wyznaczone.

 

Zamawiający informuje, że park w Chłopicach wpisany jest do rejestru zabytków, rosną w nim chronione drzewa – m.in. pomniki przyrody i podlega on stałemu nadzorowi Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Prace pielęgnacyjne wytypowanych 46 sztuk drzew należy prowadzić zgodnie z zasadami realizacji zabiegów pielęgnacyjnych oraz usunięć drzew na podstawie Aktualizacji Inwentaryzacji Dendrologicznej Zabytkowego Parku w Chłopicach opracowanej przez Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni mgr inż. Rafała Sokulskiego
oraz na podstawie decyzji NR 153 Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 02 lipca 2021r. znak: IRN-III.5147.1.64.2021.JG.

 

Przed terminem złożenia ofert zalecane jest przeprowadzenie wizji lokalnej terenu, na którym będą realizowane roboty objęte zamówieniem oraz zapoznanie się z zapisami Aktualizacji Inwentaryzacji Dendrologicznej Zabytkowego Parku w Chłopicach.

Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się od dnia zawarcia umowy do dnia 20.11.2022r.

Podpisaną ofertę wraz z załącznikami w postaci skanu należy przesłać na adres poczty elektronicznej: przetargi@chlopice.pl do dnia 17.10.2022r. do godz. 10:00, w treści wiadomości należy wpisać „Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzew w parku podworskim w Chłopicach wpisanym do rejestru zabytków pod nr A-1541” lub złożyć w postaci pisemnej we wskazanym terminie, w zamkniętej kopercie oznaczonej j.w., w Sekretariacie Urzędu Gminy Chłopice, 37-561 Chłopice 149A;

 


Więcej ...

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. RG.2600.50.2022 Infrormacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyPlik PDF 93.16 Kb
2. RG.2600.50.2022 Zbiorcze zestawienie ofertPlik PDF 46.40 Kb
3. RG.2600.50.2022 Ogłoszenie o zamówieniu publicznymPlik PDF 576.46 Kb
4. Formularz ofertowyPlik PDF 66.96 Kb
5. Projekt umowyPlik PDF 487.25 Kb
6. Oświadczenie zał. nr 3Plik PDF 44.85 Kb
Autor: Jacek Kotyla
Data: 2022-10-11 18:22:04
Udostępnił: Jacek Kotyla
Data: 2022-10-11 18:26:38

Rejestr zmian

Zaproszenie do złożenia oferty na realizacje zadania pn.: Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzew w parku podworskim w Chłopicach wpisanym do rejestru zabytków pod nr A-1541

Zamawiający, Gmina Chłopice 37-561 Chłopice 149a zaprasza do złożenia oferty na realizacje zadania pn.: Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzew w parku podworskim w Chłopicach wpisanym do rejestru zabytków pod nr A-1541

Opis przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac pielęgnacyjnych przy 31 drzewach stanowiących pomniki przyrody, 24 drzewach rosnących w zabytkowym parku oraz usunięciu 15 drzew w parku podworskim w Chłopicach (działka ewidencyjna Nr 1394/1, obręb Chłopice). Ze względu na ogólnodostępność parku, bliskie sąsiedztwo Szkoły Podstawowej w Chłopicach i placu zabaw dla dzieci prace winny być zorganizowane w sposób nie zagrażający osobom przebywającym w parku ani jego najbliższym otoczeniu, a drewno z prac pielęgnacyjnych stanowiące własność Zamawiającego winno być niezwłocznie składowane w miejsce do tego uprzednio wyznaczone.

 Zamawiający informuje, że Park w Chłopicach wpisany jest do rejestru zabytków, rosną w nim chronione drzewa - pomniki przyrody i podlega on stałemu nadzorowi Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Prace pielęgnacyjne wytypowanych 70 sztuk drzew należy prowadzić zgodnie z zasadami realizacji zabiegów pielęgnacyjnych oraz usunięć drzew na podstawie Aktualizacji Inwentaryzacji Dendrologicznej Zabytkowego Parku w Chłopicach opracowanej przez Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni mgr inż. Rafała Sokulskiego oraz na podstawie dwóch decyzji Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 02 lipca 2021r. znak: IRN-III.5147.2.144.2021.JG, IRN-III.5147.1.64.2021.JG.

Przed terminem złożenia ofert zalecane jest przeprowadzenie wizji lokalnej terenu, na którym będą realizowane roboty objęte zamówieniem oraz zapoznanie się z zapisami Aktualizacji Inwentaryzacji Dendrologicznej Zabytkowego Parku w Chłopicach.

Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się od dnia zawarcia umowy do dnia 20.11.2022r.

Podpisaną ofertę wraz z załącznikami w postaci skanu należy przesłać na adres poczty elektronicznej: przetargi@chlopice.pl do dnia 06.10.2022r. do godz. 10:00, w treści wiadomości należy wpisać „Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzew w parku podworskim w Chłopicach wpisanym do rejestru zabytków pod nr A-1541” lub złożyć w postaci pisemnej we wskazanym terminie, w zamkniętej kopercie oznaczonej j.w., w Sekretariacie Urzędu Gminy Chłopice, 37-561 Chłopice 149A;

 


Więcej ...

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. RG.2600.49.2022 RozstrzygnięciePlik PDF 91.07 Kb
2. Zestawienie złożonych ofertPlik PDF 43.72 Kb
3. RG.2600.49.2022 OgłoszeniePlik PDF 646.62 Kb
4. Formularz ofertowyPlik PDF 93.29 Kb
5. Projekt umowaPlik PDF 582.17 Kb
6. Oświadczenie zał. Nr 3Plik PDF 45.96 Kb
Autor: Jacek Kotyla
Data: 2022-09-30 14:43:09
Udostępnił: Jacek Kotyla
Data: 2022-09-30 14:50:18

Rejestr zmian

Zaproszenie do złożenia oferty na realizacje zadania pn.: Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego na realizację zadania pn: „Przebudowa i modernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Chłopice”

Zamawiający, Gmina Chłopice 37-561 Chłopice 149a zaprasza do złożenia oferty na realizacje zadania pn.: Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego na realizację zadania pn: „Przebudowa i modernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Chłopice”

Opis przedmiot zamówienia:

1.1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowego, wielobranżowego Programu Funkcjonalno – Użytkowego (PFU) wraz z zestawieniem planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych, w celu zaprojektowania i wykonania robót budowlanych polegających na Przebudowie i modernizacji obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Chłopice w podziale na zadania, takie jak:
Zadanie 1: „Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Łowce Bojanówka”
Zadanie 2: „Modernizacja budynku Urzędu Gminy Chłopice”
Zadanie 3: „Modernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Chłopice”
w szczególności wykonanie wizualizacji docelowego zagospodarowania działek uwzględniającej usytuowanie powstałych obiektów i budynków po budowie, przebudowie i rozbudowie, dojścia i dojazdy do budynków/ obiektów, parkingi terenowe, zieleń zorganizowana.
1.2. Przedmiotowe zadanie inwestycyjne przewidziane jest do realizacji w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, o którym mowa w art. 103 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.).
1.3. Inwestycja zakłada:
- rozbudowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Łowce wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, co przyczyni się do poszerzenia oferty kulturalnej w gminie Chłopice, a jednocześnie wpłynie na wzrost liczby osób korzystających z obiektu,
- modernizację  istniejących instalacji elektrycznych, c.o., budowę instalacji fotowoltaicznej  oraz niezbędny remont pomieszczeń budynku Urzędy Gminy Chłopice oraz pomieszczeń GOK-u Chłopice, OSP, Świetlicy wiejskiej z zapleczem, Gminnego Zarządu Gospodarką Komunalną oraz Poczty. Całość prac remontowych ma na celu podniesienie parametrów energetycznych budynków, co przyczyni się do obniżenia kosztów eksploatacyjnych związanych z utrzymaniem budynku,
- modernizację i przebudowę pozostałych obiektów użyteczności publicznej znajdujących się na terenie gminy Chłopice mających na celu obniżenie zapotrzebowania na energię elektryczną w połączeniu z podniesieniem parametrów energetycznych budynku, obniżenie kosztów eksploatacyjnych związanych z ogrzewaniem obiektów oraz poprawę funkcjonalności budynków.

2. Zakres przedmiotu zamówienia – zakres prac obejmuje w szczególności:
2.1. Wykonanie wszystkich koniecznych prac przygotowawczych, analiz, obliczeń, uzyskania warunków technicznych przyłączeń, wykonania niezbędnych uzgodnień i uzyskania stosownych wstępnych pozwoleń, uzgodnień i zgód na realizację planowanej inwestycji.
2.2.Opracowanie kompleksowego, wielobranżowego Programu Funkcjonalno – Użytkowego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021, poz. 2454 z dnia 29.12.2021 r.);
3.3. Opracowanie określające wyliczenie planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych. Należy je wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2021, poz. 2458 z  2021 r.).
3.4. Wykonanie wizualizacji docelowego zagospodarowania działek uwzględniających usytuowanie budynków/obiektów przewidzianych do budowy, przebudowy i rozbudowy, dojścia i dojazdy do budynków, parkingi terenowe, zieleń  i inne;
3.5. Opracowanie audytu energetycznego, w przypadku gdy przepisy prawa nakładają taki obowiązek.

Termin wykonania zamówienia:

- całość przedmiotu zamówienia w tym Program Funkcjonalno – Użytkowy  - w terminie 5 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Podpisaną ofertę wraz z załącznikami w postaci skanu należy przesłać na adres poczty elektronicznej: przetargi@chlopice.pl do dnia 09.08.2022r. do godz. 10:00, w treści wiadomości należy wpisać „Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego na realizację zadania pn: Przebudowa i modernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Chłopice lub złożyć w postaci pisemnej we wskazanym terminie, w zamkniętej kopercie oznaczonej j.w., w Sekretariacie Urzędu Gminy Chłopice, 37-561 Chłopice 149A;

 


Więcej ...

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Zaproszenie do złożenia ofertyPlik PDF 496.22 Kb
2. Formularz ofertowy - zał. nr 1Plik DOC 52.00 Kb
3. Projekt umowy - zał. nr 2Plik PDF 966.32 Kb
4. Wstępne zał. proj. - zał nr 1 do umowyPlik PDF 496.94 Kb
5. oświadczenie - zał. nr 3Plik DOC 39.50 Kb
Autor: Jacek Kotyla
Data: 2022-08-01 09:03:33
Udostępnił: Jacek Kotyla
Data: 2022-08-01 09:10:51

Rejestr zmian

Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania pn.: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: Remont drogi gminnej Nr 111479R Chłopice – Morawsko na dz. o nr ew. 199, 376 w miejscowości Chłopice.

Zamawiający, Gmina Chłopice 37-561 Chłopice 149a zaprasza do złożenia oferty na realizacje zadania pn.: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: Remont drogi gminnej  Nr 111479R Chłopice – Morawsko na dz. o nr ew. 199, 376 w miejscowości Chłopice.

Opis przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego całego procesu inwestycyjnego przy realizacji zadania pn: Remont drogi gminnej Nr 111479R Chłopice – Morawsko na DZ. O NR EW. 199, 376 w miejscowości Chłopice”

2.  Zakres robót przewidziany do realizacji obejmuje m.in.  wykonanie nowej nawierzchni drogi asfaltowej na części gdzie jest asfalt, wzmocnienie kamiennej podbudowy i przykrycie mieszanką mineralną konstrukcji drogi na części gdzie brak jest zamknięcia drogowego.

3. Przez pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego należy rozumieć świadczenie usługi nadzoru nad robotami budowlanymi przez Wykonawcę dysponującego wykwalifikowanymi osobami, posiadającymi stosowne uprawnienia, umiejętności i doświadczenie zapewniające nadzorowanie inwestycji od jej początkowego stadium poprzez kompleksowe prowadzenie prac nadzoru prac i robót budowlanych oraz ich monitoring.

Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się od dnia zawarcia umowy do dnia zakończenia robót budowlanych będących przedmiotem nadzoru inwestorskiego oraz w okresie rozliczenia zadania. Planowany termin zakończenia robót budowlanych do 12.11.2022 rok.

podpisaną ofertę wraz z załącznikami w postaci skanu należy przesłać na adres poczty elektronicznej: przetargi@chlopice.pl do dnia 04.08.2022r. do godz. 10:00, w treści wiadomości należy wpisać „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją inwestycji pn.remont drogi Gminnej Nr 111479R Chłopice - Morawsko” lub złożyć w postaci pisemnej we wskazanym terminie, w zamkniętej kopercie oznaczonej j.w., w Sekretariacie Urzędu Gminy Chłopice, 37-561 Chłopice 149A;

 


Więcej ...

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Ogłoszenie na BIPPlik PDF 426.43 Kb
2. Formularz ofertowy - zał. nr 1Plik DOC 51.50 Kb
3. projekt umowy - zał. nr 2Plik DOC 126.50 Kb
4. oświadczenie - zał. nr 3Plik DOC 36.50 Kb
Autor: Jacek Kotyla
Data: 2022-07-28 12:26:37
Udostępnił: Jacek Kotyla
Data: 2022-07-28 12:27:52

Rejestr zmian

Zapytanie ofertowe pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Chłopice w ilości 17,143 Mg”

Na przedmiot zamówienia składa się usługa zebrania, zważenia, załadunku, transportu i unieszkodliwienia płyt azbestowych falistych i płaskich z obiektów budowlanych z terenu Gminy Chłopice w ilości 17,143 Mg z możliwością zwiększenia ilości do 25% zamówienia. Właściwa ilość odpadów zawierających azbest zostanie ustalona w oparciu o najkorzystniejszą cenę jednostkową przedstawiona w ofertach przy uwzględnieniu możliwości finansowych Zamawiajacego.

Termin realizacji zadania do dnia 31.07.2022r.

Termin składania ofert do dnia 15.06.2022r. do godz. 15:00

 


Więcej ...

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Zapytanie ofertowePlik PDF 297.18 Kb
2. Fromularz cenowo - ofertowyPlik PDF 37.36 Kb
3. Oświadczenie wykonawcyPlik PDF 74.27 Kb
4. Umowa - projektPlik PDF 343.29 Kb
Autor: Jacek Kotyla
Data: 2022-06-07 11:08:24
Udostępnił: Jacek Kotyla
Data: 2022-06-07 11:13:12

Rejestr zmian

Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania pn.: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: Przebudowa, rozbudowa drogi gminnej nr 111451R poprzez budowę chodnika w miejscowości Jankowice

Zamawiający, Gmina Chłopice 37-561 Chłopice 149a zaprasza do złożenia oferty na realizacje zadania pn.: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: Przebudowa, rozbudowa drogi gminnej nr 111451R poprzez budowę chodnika w miejscowości Jankowice.

Opis przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego całego procesu inwestycyjnego przy realizacji zadania pn: Przebudowa, rozbudow adrogi gminnej Nr 111451R poprzez budowę chodnika w miejscowości Jankowice.

2.  Roboty budowlane realizowane w ramach przedmiotowego zadania polegają na przebudowie drogi gminnej Nr 111451R poprzez budowę chodnika w miejscowości Jankowice na odcinku od km 0+300 do km 0+385 (Etap 1B) oraz rozbudowie odcinka drogi od km 0+781 do km 1+395 (Etap 2). Zakres robót przewidziany do realizacji obejmuje m.in.: budowę chodnika lewostronnego, poszerzenie istniejącego lewego pasa ruchu, budowę odcinka rowu krytego wraz z podłączeniem przepustu, dobudowę istniejącego przepustu, przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych, budowę
zatoki postojowej, zabezpieczenie energetycznej linii kablowej oraz przebudowę  gazociągu średniego ciśnienia.

3. Przez pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestycyjnego należy rozumieć świadczenie usługi nadzoru nad robotami budowalnymi przez Wykonawcę dysponującego wykwalifikowanymi osobami, posiadającymi stosowne uprawnienia, umiejętności i doświadczenie zapewniające nadzorowanie inwestycji od jej początkowego stadium, poprzez kompleksowe prowadzenie nadzoru prac i robót budowlanych oraz ich monitoring.

Termin wykonania zamówienia do dnia zakończenia robót budowlanych będących przedmiotem nadzoru inwestorskiego, potwierdzonych uzyskaniem na rzecz Inwestora prawomocnej decyzji pozwolenie na użytkowanie oraz w okresie rozliczenia zadania, wlacznie z udziałem w odbiorze gwarancyjnym i pogwarancyjnym. Planowany termin zakończenia robót budowlanych do dnia 12.11.2022r.

podpisaną ofertę wraz z załącznikami w postaci skanu należy przesłać na adres poczty elektronicznej: przetargi@chlopice.pl do dnia 15.04.2022r. do godz. 10:00, w treści wiadomości należy wpisać „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją inwestycji pn. Przebudowa, rozbudowa drogi gminnej Nr 111451R poprzez budowę chodnika w miejscowości Jankowice” lub złożyć w postaci pisemnej we wskazanym terminie, w zamkniętej kopercie oznaczonej j.w., w Sekretariacie Urzędu Gminy Chłopice, 37-561 Chłopice 149A;

 


Więcej ...

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Informacja z wyboru najkorzystniejszej ofertyPlik PDF 49.16 Kb
2. Wykaz złożonych ofertPlik PDF 32.50 Kb
3. Ogłoszenie o zamówieniu RG.2600.16.2022Plik PDF 436.12 Kb
4. Formularz ofertowy - zał. nr 1Plik DOC 52.50 Kb
5. Projekt umowy -zał. nr 2Plik PDF 751.30 Kb
6. oświadczenie - zał. nr 3Plik DOC 36.50 Kb
Autor: Jacek Kotyla
Data: 2022-04-07 14:02:39
Udostępnił: Jacek Kotyla
Data: 2022-04-07 14:17:40

Rejestr zmian

Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania pn.: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Chłopice

Zamawiający, Gmina Chłopice 37-561 Chłopice 149a zaprasza do złożenia oferty na realizacje zadania pn.: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Chłopice.

Opis przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego całego procesu inwestycyjnego przy realizacji zadania pn: Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Chłopice. Zadanie inwestycyjne realizowane jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

2. Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci niskiego napięcia 0,4kV na łącznym odcinku ok. 30 km wraz z modernizacją istniejącej sieci oświetlenia ulicznego, polegającej na wymianie oświetlenia starego typu na energooszczędne oświetlenie typu LED oraz oświetlenie miejsc publicznych. Realizacja inwestycji ma przyczynić się do zmniejszenia zanieczyszczeń emitowanych do powietrza oraz przyczynić się do znacznych oszczędności energii elektrycznej.

3. Przez pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestycyjnego należy rozumieć świadczenie usługi nadzoru nad robotami budowalnymi przez Wykonawcę dysponującego wykwalifikowanymi osobami, posiadającymi stosowne uprawnienia, umiejętności i doświadczenie zapewniające nadzorowanie inwestycji od jej początkowego stadium, poprzez kompleksowe prowadzenie nadzoru prac i robót budowlanych oraz ich monitoring.

Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia zakończenia robót budowlanych będących przedmiotem nadzoru inwestorskiego oraz w okresie rozliczenia zadania. Planowany termin zakończenia do 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy z wykonawcą robót budowlanych.

podpisaną ofertę wraz z załącznikami w postaci skanu należy przesłać na adres poczty elektronicznej: przetargi@chlopice.pl do dnia 13.04.2022r. do godz. 10:00, w treści wiadomości należy wpisać „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją inwestycji pn. Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Chłopice” lub złożyć w postaci pisemnej we wskazanym terminie, w zamkniętej kopercie oznaczonej j.w., w Sekretariacie Urzędu Gminy Chłopice, 37-561 Chłopice 149A;

 


Więcej ...

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Ogłoszenie o zamówieniu RG.2600.14.2022 z dnia 06.04.2022Plik PDF 1.07 MB
Autor: Jacek Kotyla
Data: 2022-04-06 13:45:39
Udostępnił: Jacek Kotyla
Data: 2022-04-06 13:50:03

Rejestr zmian

Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania pn.: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Chłopice

Zamawiający, Gmina Chłopice 37-561 Chłopice 149a zaprasza do złożenia oferty na realizacje zadania pn.: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Chłopice.

Opis przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego całego procesu inwestycyjnego przy realizacji zadania pn: Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Chłopice. Zadanie inwestycyjne realizowane jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

2. Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci niskiego napięcia 0,4kV na łącznym odcinku ok. 30 km wraz z modernizacją istniejącej sieci oświetlenia ulicznego, polegającej na wymianie oświetlenia starego typu na energooszczędne oświetlenie typu LED oraz oświetlenie miejsc publicznych. Realizacja inwestycji ma przyczynić się do zmniejszenia zanieczyszczeń emitowanych do powietrza oraz przyczynić się do znacznych oszczędności energii elektrycznej.

3. Przez pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestycyjnego należy rozumieć świadczenie usługi nadzoru nad robotami budowalnymi przez Wykonawcę dysponującego wykwalifikowanymi osobami, posiadającymi stosowne uprawnienia, umiejętności i doświadczenie zapewniające nadzorowanie inwestycji od jej początkowego stadium, poprzez kompleksowe prowadzenie nadzoru prac i robót budowlanych oraz ich monitoring.

Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia zakończenia robót budowlanych będących przedmiotem nadzoru inwestorskiego oraz w okresie rozliczenia zadania. Planowany termin zakończenia do 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy z wykonawcą robót budowlanych.

podpisaną ofertę wraz z załącznikami w postaci skanu należy przesłać na adres poczty elektronicznej: przetargi@chlopice.pl do dnia 04.04.2022r. do godz. 10:00, w treści wiadomości należy wpisać „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją inwestycji pn. Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Chłopice” lub złożyć w postaci pisemnej we wskazanym terminie, w zamkniętej kopercie oznaczonej j.w., w Sekretariacie Urzędu Gminy Chłopice, 37-561 Chłopice 149A;

 


Więcej ...

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. RG.2600.14.2021.1 - unieważnienie postępowaniaPlik PDF 31.22 Kb
2. Ogłoszenie o zamówieniu RG.2600.14.2022Plik PDF 1.05 MB
Autor: Jacek Kotyla
Data: 2022-03-25 08:04:37
Udostępnił: Jacek Kotyla
Data: 2022-03-25 08:08:33

Rejestr zmian

Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania pn.: Dostawa paliw płynnych na potrzeby Gminy Chłopice w roku 2022

Zamawiający, Gmina Chłopice 37-561 Chłopice 149a zaprasza do złożenia oferty na realizacje zadania pn.: Dostawa paliw płynnych na potrzeby Gminy Chłopice w roku 2022.

Opis przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw płynnych na potrzeby pojazdów oraz sprzętu mechanicznego będących w dyspozycji jednostek organizacyjnych Gminy Chłopice, w tym Urząd Gminy, Gminny Zarząd Gospodarką Komunalna w Chłopicach oraz Ochotnicze Straże Pożarne. Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje sukcesywne bezgotówkowe dostawy oleju napędowego w ilości do 10 000 litrów oraz benzyny bezołowiowej Pb 95 w ilości do 2 000 litrów. Podane ilości są wartościami szacunkowymi, które mają posłużyć jedynie Wykonawcy do kalkulacji ceny ofertowej.

Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2022r.

Podpisaną ofertę wraz z załącznikami w postaci skanu należy przesłać na adres poczty elektronicznej: przetargi@chlopice.pl do dnia 30.12.2021r. do godz. 10:00, w treści wiadomości należy wpisać „Dostawa paliw płynnych na potrzeby Gminy Chłopice w roku 2022” lub złożyć w postaci pisemnej we wskazanym terminie, w zamkniętej kopercie oznaczonej j.w., w Sekretariacie Urzędu Gminy w Chłopicach, 37-561 Chłopice 149A;
 

 


Więcej ...

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - 03.01.2022r.Plik PDF 68.76 Kb
2. Ogłoszenie z załącznikamiPlik PDF 646.54 Kb
Autor: Jacek Kotyla
Data: 2021-12-23 08:52:15
Udostępnił: Jacek Kotyla
Data: 2021-12-23 09:00:47

Rejestr zmian

Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania pn.: Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Chłopice w okresie zimowym 2021/2022

Zamawiający, Gminny Zarząd Gospodarką Komunalną w Chłopicach 37-561 Chłopice 149a zaprasza do złożenia oferty na realizacje zadania pn.: Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Chłopice w okresie zimowym 2021/2022.
Opis przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Chłopice w okresie zimowym 2021/2022 w przypadku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie świadczenie usługi zimowego utrzymania przejezdności dróg poprzez odśnieżanie i zwalczanie śliskości i gołoledzi na drogach. Wykonanie zamówienia ma na celu wyeliminowanie lub ograniczenie zakłóceń w ruchu drogowego wywołanych takimi czynnikami jak śliskość dróg i opady śniegu.

Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 30 kwietnia 2022r.

Podpisaną ofertę wraz z załącznikami w postaci skanu należy przesłać na adres poczty elektronicznej: chlopice.gzgk@wp.pl do dnia 21.12.2021r. do godz. 11:00, w treści wiadomości należy wpisać „Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Chłopice w okresie zimowym 2021/2022” lub złożyć w postaci pisemnej we wskazanym terminie, w zamkniętej kopercie oznaczonej j.w., w Biurze Gminnego Zarządu Gospodarką Komunalną w Chłopicach, 37-561 Chłopice 149A;


Więcej ...

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - 27.12.2021r.Plik PDF 76.35 Kb
2. Ogłoszenie z załącznikami - Zimowe utrzymanie drógPlik PDF 877.49 Kb
Autor: Jacek Kotyla
Data: 2021-12-15 14:21:06
Udostępnił: Jacek Kotyla
Data: 2021-12-15 14:25:33

Rejestr zmian

Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania pn.: Świadczenie usług konserwacji i obsługi oświetlenia ulic, placów, dróg i miejsc publicznych w 2022 roku na terenie Gminy Chłopice

Zamawiający, Gmina Chłopice 37-561 Chłopice 149a zaprasza do złożenia oferty na realizacje zadania pn.: Świadczenie usług konserwacji i obsługi urzadzeń oświetlenia ulic, placów, dróg i miejsc publicznych w 2022 roku na terenie Gminy Chłopice

1. Opis przedmiot zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie konserwacji i obsługi urzadzeń oświetlenia ulic w siedmiu miejscowościach z terenu Gminy Chłopice w 2022 roku przy 552 sztukach lamp oświetleniowych..
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
- utrzymanie urządzeń we właściwym stanie technicznym (opraw oświetleniowych, urządzeń sterujących, szaf i tablic rozdzielczych);
- wymianę uszkodzonych elementów do prawidłowego funkcjonowania oświetlenia: wysięgników, żarówek, opraw, kloszy, układów zapłonowych, dławików, będących na stanie zamawiającego przewodów oświetleniowych;
- naprawę dzierżawionych przewodów oświetlenia ulicznego;
- przecinka zbędnych gałęzi w rejonie opraw oświetleniowych;
- usuwanie stanów awaryjnych typu: nie świeceni lamp, świecenie lamp w innym czasie jak w umowie;
- montaż (wymiana) w ciągu roku zakupionego przez Gminę 10 sztuk lamp ulicznych;
- prowadzenie dokumentacji z przeprowadzonych zabiegów eksploatacyjnych (protokoły z przeprowadzonych badań).
3. Termin wykonania zamówienia: do 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku.
Podpisaną ofertę wraz z załącznikami w postaci skanu należy przesłać na adres poczty elektronicznej: przetargi@chlopice.pl do dnia 09.12.2021r. do godz. 09:30, w treści wiadomości należy wpisać „Oferta - konserwacja i obsługa urządzeń oświetlenia” lub złożyć w postaci pisemnej we wskazanym terminie w Sekretariacie Urzędu Gminy Chłopice, 37-561 Chłopice 149A;


Więcej ...

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Informacja o wyborze oferty - 10.12.2021r.Plik PDF 68.17 Kb
2. Zaproszenie do złożenia ofertyPlik PDF 242.46 Kb
3. Formularz Ofertowy 14.86 Kb
4. Oświadczenie wykonawcy 13.65 Kb
5. Projekt umowy 20.70 Kb
6. Załącznik Nr 1 do umowy 15.52 Kb
7. Załącznik nr 2 do umowy 13.71 Kb
Autor: Jacek Kotyla
Data: 2021-12-01 09:56:23
Udostępnił: Jacek Kotyla
Data: 2021-12-01 10:08:45

Rejestr zmian

Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania pn.: Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Chłopice.

Zamawiający, Gmina Chłopice 37-561 Chłopice 149a zaprasza do złożenia oferty na realizacje zadania pn.: Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Chłopice.

1. Opis przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową dla zadania - Sieć elektroenergetyczna niskiego napięcia 0,4kV oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 111452R w miejscowości Chłopice, gm. Chłopice.
2. Zakres przedmiotu zamówienia:
2.1. Przedmiot zamówienia został określony szczegółowo w Projekcie Budowlanym, Projekcie Wykonawczym, zgłoszeniu robót budowalnych nr AB-AAB.6740.3.254.2021 z dnia 27.10.2021r. Dokumenty te stanowią załącznik do Zaproszenia do złożenia oferty.
2.2. Przedmiot zamówienia obejmuje między innymi:
- montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z żerdzi wirowanych;
- montaż opraw oświetleniowych w technologii LED min. 63W, 7200lm, IP66, iK08;
- montaż szafy oświetleniowej SO z zabezpieczeniami,
- wykonanie przyłącza, obwodów oświetleniowych i uziomów,
- opracowanie dokumentacji powykonawczej i inwentaryzacji geodezyjnej.
2.3. Prace przyłączeniowe do sieci należy wykonać zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia do sieci dystrybucyjnej nr 10587RE4/RM/JO/2021 z dnia 27.09.2021r.
2.4. Zaleca się wykonanie wizji w terenie w celu właściwej wyceny przedmiotu zamówienia.
3. Termin wykonania zamówienia: do dnia 17 grudnia 2021r.
Podpisaną ofertę wraz z załącznikami w postaci skanu należy przesłać na adres poczty elektronicznej: przetargi@chlopice.pl do dnia 26.11.2021r. do godz. 11:00, w treści wiadomości należy wpisać „Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Chłopice” lub złożyć w postaci pisemnej we wskazanym terminie, w zamkniętej kopercie oznaczonej j.w., w Sekretariacie Urzędu Gminy Chłopice, 37-561 Chłopice 149A;


Więcej ...

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Informacja o wyborze oferty - 26.11.2021r.Plik PDF 68.23 Kb
2. Zaproszenie do złożenia oferty RG.2600.54.2021Plik PDF 800.92 Kb
3. Formularz ofertowy - zał. nr 1Plik PDF 673.24 Kb
4. Projekt umowy - oświetlenie Chłopice - zał. nr 2Plik PDF 766.76 Kb
5. oświadczenie - zał. nr 3Plik PDF 640.90 Kb
6. dokumentacja technicznaPlik ZIP 3.02 MB
Autor: Jacek Kotyla
Data: 2021-11-18 12:53:32
Udostępnił: Jacek Kotyla
Data: 2021-11-18 13:00:22

Rejestr zmian

Zaproszenie do złożenia oferty na realizacje zadania pn.: Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego na realizację zadania pn: Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Chłopice.

Zamawiający, Gmina Chłopice 37-561 Chłopice 149a zaprasza do złożenia oferty na realizacje zadania pn.: Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego na realizację zadania pn: Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Chłopice.

Opis przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego na realizację zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Chłopice wraz z niezbędną dokumentacją do opracowania PFU, w tym inwentaryzacja istniejącego oświetlenia oraz audyt energetyczny. Zamierzenie inwestycyjne realizowane będzie w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Program Funkcjonalno – Użytkowy służyć będzie do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, przygotowania oferty szczególnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych.
2. Zamawiający przewiduje możliwość rozbudowy istniejących odcinków oraz budowę nowych odcinków oświetlenia oraz miejsc ogólnodostępnych w zakresie wynikającym z potrzeb ujawnionych na etapie inwentaryzacji i audytu istniejącego oświetlenia oraz przedstawionych wariantów modernizacji oświetlenia;
3. Szczegółowy zakres prac jakie zostaną przewidziane w Programie Funkcjonalno – Użytkowym Wykonawca uzgodni w ramach współpracy z Zamawiającym.
4. Przedmiot zamówienia przewiduje opracowanie kompletnego PFU na modernizację oświetlenia na terenie Gminy Chłopice na łącznym odcinku około 30 km poprzez wymianę nieefektywnych energetycznie opraw oświetleniowych starego typu na oprawy energooszczędne w technologii LED – łącznie ponad 500 sztuk. Ponadto planuje się zaprojektowanie i budowę nowego oświetlenia miejsc publicznych na terenie Gminy Chłopice. Zadanie przewiduje wdrożenie energooszczędnego oświetlenia ulicznego i oświetlenia miejsc ogólnodostępnych dla mieszkańców.
2. Zakres przedmiotu zamówienia – zakres prac obejmuje w szczególności:
1. opracowanie kompletnego Programu Funkcjonalno – Użytkowego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego;
2. sporządzenie inwentaryzacji istniejącego oświetlenia wraz z wykonaniem zestawienia tabelarycznego określającego co najmniej: lokalizację; liczbę, rodzaj opraw i źródło światła; opis słupa i wysięgnika; źródło zasilania oświetlenia – stacja trafo, właściciel słupa; dokumentację fotograficzną opraw i słupów; inne niezbędne dla opracowania PF-U oraz przedstawienie co najmniej trzech możliwych wariantów modernizacji oświetlenia (np. wymiana istniejących opraw, rozbudowa istniejących odcinków, budowa nowych odcinków);
3. zalecane jest wykonanie mapy z inwentaryzacji w formacie cyfrowym umożliwiającym umieszczenie danych na warstwie mapy prowadzonej przez GEO-SYSTEM w ramach Geoportalu Otwartych Danych Przestrzennych (https://polska.e-mapa.net);
4. wykonanie audytu energetycznego oświetlenia wraz z przedstawieniem analizy efektów modernizacji oświetlenia w zakresie mocy opraw, zużycia energii i wskaźnika emisyjności. Analizę efektów modernizacji należy przedstawić dla co najmniej trzech wariantów modernizacji (np. wymiana istniejących opraw, rozbudowa istniejących odcinków, budowa nowych odcinków);
5. oszacowanie planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych dla każdego z wariantów modernizacji z uwzględnieniem 5 letniego okresu konserwacji zmodernizowanego oświetlenia oraz oświetlenia istniejącego, które nie wymaga modernizacji (wykonanego w technologii LED).

Termin wykonania zamówienia:
- inwentaryzacja oświetlenia i audyt - do dnia 30.01.2022r.
- całość przedmiotu zamówienia w tym Program Funkcjonalno – Użytkowy  - do dnia 28.02.2022r.


Podpisaną ofertę wraz z załącznikami w postaci skanu należy przesłać na adres poczty elektronicznej: przetargi@chlopice.pl do dnia 19.11.2021r. do godz. 10:00, w treści wiadomości należy wpisać „Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego na realizację zadania pn: Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Chłopice lub złożyć w postaci pisemnej we wskazanym terminie, w zamkniętej kopercie oznaczonej j.w., w Sekretariacie Urzędu Gminy Chłopice, 37-561 Chłopice 149A;

 


Więcej ...

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. RG.2600.53.2021.3 - informacja o wyborzy oferty najkorzystniejszej - 29.11.2021r.Plik PDF 108.75 Kb
2. Informacja z otwarcia ofert - 19.11.2021r. 18.78 Kb
3. Zaproszenie do złożenia oferty - RG.2600.53.2021Plik PDF 398.02 Kb
4. Formularz ofertowy - zał. nr 1Plik PDF 682.04 Kb
5. Projekt umowy - zał. nr 2Plik PDF 925.62 Kb
6. Oświadczenie - zał. nr 3Plik PDF 655.61 Kb
Autor: Jacek Kotyla
Data: 2021-11-10 11:09:48
Udostępnił: Jacek Kotyla
Data: 2021-11-10 11:15:01

Rejestr zmian

Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania pn.: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: Remont dróg gminnych na terenie Gminy Chłopice.

Zamawiający, Gmina Chłopice 37-561 Chłopice 149a zaprasza do złożenia oferty na realizacje zadania pn.: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: Remont dróg gminnych na terenie Gminy Chłopice.

Opis przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego całego procesu inwestycyjnego przy realizacji zadania pn: Remont dróg gminnych na terenie Gminy Chłopice. Zadanie inwestycyjne realizowane jest zgodnie ze zgłoszeniem robót budowlanych.
2. Roboty budowlane realizowane w ramach przedmiotowego zadania podzielone zostały na dwie części:
Część I – Remont drogi gminnej Nr 111452R droga przez wieś Chłopice do Murowanki od km 0+000 do km 2+327;
Część II – Remont drogi gminnej Nr 111456R Boratyn – Parcelacja – Dobkowice od km 0+000 do km 1+722.
3. Przez pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestycyjnego należy rozumieć świadczenie usługi nadzoru nad robotami budowalnymi przez Wykonawcę dysponującego wykwalifikowanymi osobami, posiadającymi stosowne uprawnienia, umiejętności i doświadczenie zapewniające nadzorowanie inwestycji od jej początkowego stadium, poprzez kompleksowe prowadzenie nadzoru prac i robót budowlanych oraz ich monitoring.
Termin wykonania zamówienia: do dnia zakończenia robót budowlanych będących przedmiotem nadzoru inwestorskiego oraz w okresie rozliczenia zadania oraz w okresie usunięcia wad, usterek, włącznie z udziałem w odbiorze gwarancyjnym i pogwarancyjnym. Planowany termin zakończenia robót budowlanych do dnia 29.07.2022r.
Podpisaną ofertę wraz z załącznikami w postaci skanu należy przesłać na adres poczty elektronicznej: przetargi@chlopice.pl do dnia 10.11.2021r. do godz. 10:00, w treści wiadomości należy wpisać „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestycyjnego nad realizacja inwestycji pn.: Remont dróg gminnych na terenie Gminy Chłopice lub złożyć w postaci pisemnej we wskazanym terminie, w zamkniętej kopercie oznaczonej j.w., w Sekretariacie Urzędu Gminy Chłopice, 37-561 Chłopice 149A


Więcej ...

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - 25.11.2021r.Plik PDF 65.28 Kb
2. Zaproszenie do złożenia ofertyPlik PDF 422.30 Kb
3. Formularz ofertowy - zał. nr 1Plik PDF 682.52 Kb
4. projekt umowy - zał. nr 2Plik PDF 623.41 Kb
5. oświadczenie - zał. nr 3Plik PDF 664.39 Kb
Autor: Jacek Kotyla
Data: 2021-10-29 14:32:29
Udostępnił: Jacek Kotyla
Data: 2021-10-29 14:42:23

Rejestr zmian

Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania pn.: Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Boratyn.

Zamawiający, Gmina Chłopice 37-561 Chłopice 149a zaprasza do złożenia oferty na realizacje zadania pn.: Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Boratyn.

1. Opis przedmiot zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dwóch zadań w miejscowości Boratyn. Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej i powiatowej zgodnie z opracowanymi dokumentacjami projektowymi dla przedmiotowych zadań:
zadanie nr 1 – Oświetlenie uliczne drogi gminnej na działce nr 761 w m. Boratyn gmina Chłopice;
zadanie nr 2 - Sieć elektroenergetyczna niskiego napięcia 0,4kV oświetlenia ulicznego drogi powiatowej (dz. nr 779/2) w m. Boratyn gm. Chłopice.
2. Zakres przedmiotu zamówienia:
2.1. Przedmiot zamówienia został określony szczegółowo w Projektach Budowlanych, Projektach Wykonawczych, zgłoszeniu robót budowalnych nr AB-AAB.6740.3.126.2021 z dnia 28.06.2021r. dla zadania nr 2 oraz Przedmiarach robót. Dokumenty te stanowią załącznik do Zaproszenia do złożenia oferty.
2.2. Przedmiot zamówienia obejmuje między innymi: - montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z żerdzi wirowanych; - montaż opraw oświetleniowych w technologii LED min. 52W, 6000lm, IP66, iK08; - montaż szafy oświetleniowej SO z  zabezpieczeniami, - wykonanie przyłącza, obwodów oświetleniowych i uziomów, - opracowanie dokumentacji powykonawczej i inwentaryzacji geodezyjnej.
2.3. Prace przyłączeniowe do sieci należy wykonać zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia do sieci dystrybucyjnej nr 1480RE4/RM/JO/2021 z dnia 03.03.2021r. dla zadania nr 1 oraz nr 736RE4/RM/JO/2021 z dnia 02.02.2021r. dla zadania nr 2.
2.4. Zaleca się wykonanie wizji w terenie w celu właściwej wyceny przedmiotu zamówienia.
3. Termin wykonania zamówienia: do dnia 25 listopada 2021r.
Podpisaną ofertę wraz z załącznikami w postaci skanu należy przesłać na adres poczty elektronicznej: przetargi@chlopice.pl do dnia 24.09.2021r. do godz. 11:00, w treści wiadomości należy wpisać „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Boratyn” lub złożyć w postaci pisemnej we wskazanym terminie, w zamkniętej kopercie oznaczonej j.w., w Sekretariacie Urzędu Gminy Chłopice, 37-561 Chłopice 149A;


Więcej ...

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Informacja o wyborze oferty - 24.09.2021Plik PDF 62.95 Kb
2. Zaproszenie do złożenia ofertyPlik PDF 281.09 Kb
3. Formularz ofertowy - zał. nr 1Plik PDF 676.64 Kb
4. Projekt umowy - zał. nr 2Plik PDF 765.95 Kb
5. Oświadczenie - zał. nr 3Plik PDF 639.68 Kb
6. Dokumentacja Projektowa - zał. nr 4Plik ZIP 28.97 MB
Autor: Jacek Kotyla
Data: 2021-09-16 12:52:54
Udostępnił: Jacek Kotyla
Data: 2021-09-16 12:56:19

Rejestr zmian

Zapytanie ofertowe pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Chłopice”
Zapytanie ofertowe pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Chłopice”

Na przedmiot zamówienia składa się usługa zebrania, zważenia, załadunku, transportu i unieszkodliwienia płyt azbestowych falistych i płaskich z obiektów budowlanych z terenu Gminy Chłopice w ilości 17,143 Mg z możliwością zwiększenia ilości do 20%. Właściwa ilość odpadów zawierających azbest zostanie ustalona w oparciu o najkorzystniejszą cenę jednostkową przedstawioną w ofertach przy uwzględnieniu możliwości finansowych Zamawiajacego.

Termin realizacji zadania do dnia 20.10.2021r.

Termin składania ofert do dnia 07.09.2021r. do godz. 12:00


Więcej ...

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 07.09.2021Plik PDF 63.63 Kb
2. Zapytanie ofertowePlik PDF 296.93 Kb
3. Formularz ofertowyPlik PDF 37.68 Kb
4. Oświadczenie WykonawcyPlik PDF 32.39 Kb
5. Umowa - projektPlik PDF 334.83 Kb
Autor: Jacek Kotyla
Data: 2021-08-31 08:51:30
Udostępnił: Jacek Kotyla
Data: 2021-08-31 09:00:02

Rejestr zmian

Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania pn.: Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Jankowice.

Zamawiający, Gmina Chłopice 37-561 Chłopice 149a zaprasza do złożenia oferty na realizacje zadania pn.: Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Jankowice.
1. Opis przedmiot zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie trzech zadań w miejscowości Jankowice. Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych zgodnie z opracowanymi dokumentacjami projektowymi dla przedmiotowych zadań:
zadanie nr 1 - Sieć elektroenergetyczna niskiego napięcia 0,4kV oświetlenia ulicznego drogi gminnej (działka nr 335 i 368/15) w miejscowości Jankowice gmina Chłopice;
zadanie nr 2 - Sieć elektroenergetyczna niskiego napięcia 0,4kV oświetlenia ulicznego drogi gminnej (działka nr 480/3) w miejscowości Jankowice gmina Chłopice;
zadanie nr 3 - Sieć elektroenergetyczna niskiego napięcia 0,4kV oświetlenia ulicznego drogi gminnej (działka nr 329) w miejscowości Jankowice gmina Chłopice.
2. Zakres przedmiotu zamówienia:
2.1. Przedmiot zamówienia został określony szczegółowo w Projektach Budowlanych, Projektach Wykonawczych, zgłoszeniach robót budowalnych nr AB-AAB.6740.3.129.2021 z dnia 25.06.2021r. dla zadania nr 1, nr AB-AAB.6740.3.110.2021 z dnia 02.06.2021r. dla zadania nr 2, nr AB-AAB.6740.3.109.2021 z dnia 02.06.2021r. dla zadania nr 3 oraz Przedmiarach robót. Dokumenty te stanowią załącznik do Zaproszenia do złożenia oferty.
2.2. Przedmiot zamówienia obejmuje między innymi:
- montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z żerdzi wirowanych;
- montaż opraw oświetleniowych w technologii LED min. 52W, 6000lm, IP66, iK08;
- montaż szafy oświetleniowej SO z zabezpieczeniami,
- wykonanie przyłącza, obwodów oświetleniowych i uziomów,
- opracowanie dokumentacji powykonawczej i inwentaryzacji geodezyjnej.
2.3. Prace przyłączeniowe do sieci należy wykonać zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia do sieci dystrybucyjnej nr 735RE4/RM/JO/2021 z dnia 02.02.2021r. dla zadania nr 1, 2 i 3.
2.4. Zaleca się wykonanie wizji w terenie w celu właściwej wyceny przedmiotu zamówienia.
3. Termin wykonania zamówienia: do dnia 15 listopada 2021r.

Podpisaną ofertę wraz z załącznikami w postaci skanu należy przesłać na adres poczty elektronicznej: przetargi@chlopice.pl do dnia 10.08.2021r. do godz. 13:00, w treści wiadomości należy wpisać „Budowa oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych w miejscowości Jankowice” lub złożyć w postaci pisemnej we wskazanym terminie, w zamkniętej kopercie oznaczonej j.w., w Sekretariacie Urzędu Gminy Chłopice, 37-561 Chłopice 149A;


Więcej ...

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Informacja o wyborze oferty - 11.08.2021r.Plik PDF 80.99 Kb
2. Zaproszenie do złożenia oferty JankowicePlik PDF 840.62 Kb
3. Formularz ofertowy - zał. nr 1Plik DOC 55.00 Kb
4. Projekt umowy Jankowice - zał. nr 2Plik PDF 767.43 Kb
5. Oświadczenie - zał. nr 3Plik DOC 29.50 Kb
6. Dokumentacja Projektowa - zał. nr 4Plik ZIP 78.14 MB
Autor: Jacek Kotyla
Data: 2021-08-02 12:11:38
Udostępnił: Jacek Kotyla
Data: 2021-08-02 12:18:42

Rejestr zmian

Zaproszenie do złożenia oferty na realizacje zadania pn.: Budowa oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych w m. Dobkowice.

Zamawiający, Gmina Chłopice 37-561 Chłopice 149a zaprasza do złożenia oferty na realizacje zadania pn.: Budowa oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych w m. Dobkowice.
1. Opis przedmiot zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych zgodnie z dokumentacją projektową dla przedmiotowego zadania, pn. Sieć elektroenergetyczna niskiego napięcia 0,4kV oświetlenia ulicznego dróg gminnych nr 111458R i nr 111459R w miejscowości Dobkowice gmina Chłopice.
2. Zakres przedmiotu zamówienia:
2.1. Przedmiot zamówienia został określony szczegółowo w Projekcie Budowlanym, Projekcie Wykonawczym, zgłoszeniu robót budowalnych nr AB-AAB.6740.3.133.2021 z dnia 02.07.2021r. oraz Przedmiarze robót. Dokumenty te stanowią załącznik do Zaproszenia do złożenia oferty.
2.2. Przedmiot zamówienia obejmuje między innymi:
- montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z żerdzi wirowanych;
- montaż opraw oświetleniowych w technologii LED min. 41W, 6100lm, IP66, iK08;
- montaż szafy oświetleniowej SO z zabezpieczeniami,
- wykonanie przyłącza, obwodów oświetleniowych i uziomów,
- opracowanie dokumentacji powykonawczej i inwentaryzacji geodezyjnej.
2.3. Prace przyłączeniowe do sieci należy wykonać zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia do sieci dystrybucyjnej nr 21-H4/WP/01724 z dnia 24.05.2021r.
2.4. Zaleca się wykonanie wizji w terenie w celu właściwej wyceny przedmiotu zamówienia.
3. Termin wykonania zamówienia: do dnia 15 listopada 2021r.

Podpisaną ofertę wraz z załącznikami w postaci skanu należy przesłać na adres poczty elektronicznej: przetargi@chlopice.pl do dnia 10.08.2021r. do godz. 13:00, w treści wiadomości należy wpisać „Budowa oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych w m. Dobkowice” lub złożyć w postaci pisemnej we wskazanym terminie, w zamkniętej kopercie oznaczonej j.w., w Sekretariacie Urzędu Gminy Chłopice, 37-561 Chłopice 149A;


Więcej ...

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Informacja o wyborze oferty - 11.08.2021r.Plik PDF 83.38 Kb
2. Zaproszenie do złożenia oferty DobkowicePlik PDF 788.29 Kb
3. Formularz ofertowy - zał. nr 1Plik DOC 51.00 Kb
4. Oświadczenie - zał. nr 3Plik DOC 29.00 Kb
5. Projekt umowy - zał. nr 2Plik PDF 759.50 Kb
6. Dokumentacja projektowa - zał. nr 4Plik ZIP 58.94 MB
Autor: Jacek Kotyla
Data: 2021-08-02 11:58:32
Udostępnił: Jacek Kotyla
Data: 2021-08-02 12:04:31

Rejestr zmian

Zaproszenie do złożenia oferty na Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: Utworzenie Gminnego Klubu Dziecięcego „Bajkowy Dworek” w Boratynie, gm. Chłopice.

Zamawiający, Gmina Chłopice 37-561 Chłopice 149a zaprasza do złożenia oferty na realizacje zadania pn.: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: Utworzenie Gminnego Klubu Dziecięcego „Bajkowy Dworek” w Boratynie, gm. Chłopice.
1. Opis przedmiot zamówienia:

1.1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego całego procesu inwestycyjnego, we wszystkich branżach robót wynikających z opracowanej dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (w specjalności: konstrukcyjno – budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych) dotyczących zadania pn: Utworzenie Gminnego Klubu Dziecięcego „Bajkowy Dworek” w Boratynie, gm. Chłopice. Zadanie inwestycyjne realizowane jest zgodnie z decyzją pozwolenie na budowę i projektem budowlanym.
1.2. Przez pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestycyjnego należy rozumieć świadczenie usługi nadzoru nad robotami budowalnymi przez Wykonawcę dysponującego zespołem wykwalifikowanych osób, posiadających stosowne uprawnienia, umiejętności i doświadczenie zapewniające nadzorowanie inwestycji od jej początkowego stadium, poprzez kompleksowe prowadzenie nadzoru prac i robót budowlanych oraz ich monitoring.

Termin wykonania zamówienia: do dnia zakończenia robót budowlanych będących przedmiotem nadzoru inwestorskiego oraz w okresie rozliczenia zadania oraz w okresie usunięcia wad, usterek, włącznie z udziałem w odbiorze gwarancyjnym i pogwarancyjnym. Planowany termin zakończenia robót budowlanych do dnia 30.11.2021r.

Podpisaną ofertę wraz z załącznikami w postaci skanu należy przesłać na adres poczty elektronicznej: przetargi@chlopice.pl do dnia 14.07.2021r. do godz. 10:00, w treści wiadomości należy wpisać „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestycyjnego nad realizacja inwestycji pn.: Utworzenie Gminnego Klubu Dziecięcego „Bajkowy Dworek” w Boratynie, gm. Chłopice lub złożyć w postaci pisemnej we wskazanym terminie, w zamkniętej kopercie oznaczonej j.w., w Sekretariacie Urzędu Gminy Chłopice, 37-561 Chłopice 149A;


Więcej ...

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszejPlik PDF 92.83 Kb
2. RG.2600.27.2021 Zaproszenie do złożenia ofertyPlik PDF 996.66 Kb
3. Formularz ofertowy - zał. nr 1Plik DOC 197.50 Kb
4. Projekt umowy - zał. nr 2Plik DOC 272.00 Kb
5. Oświadczenie - zał. nr 3Plik DOC 182.50 Kb
Autor: Jacek Kotyla
Data: 2021-07-07 12:09:15
Udostępnił: Jacek Kotyla
Data: 2021-07-07 12:13:31

Rejestr zmian

Ogłoszenie o zamówieniu Docieplenie ściany północnej budynku Szkoły Podstawowej w Jankowicach, gmina Chłopice

Zamawiający, Gmina Chłopice 37-561 Chłopice 149A zaprasza do złożenia oferty na realizacje zadania pn.: Docieplenie ściany połnocnej budynku Szkoły Podstawowej w Jankowicach, gmina Chłopice.
1) Przedmiotem zamówienia są robot budowlane polegające na dociepleniu ściany północnej budynku szkoły podstawowej znajdującego się na działkach nr ewid. 249/3 , 249/4 w miejscowości Jankowice, gmina Chłopice".
2. Zakres przedmiotu zamówienia: Zakres robót budowlanych obejmuje między innymi: - montaż i demontaż rusztowań wraz z zabezpieczeniem, - sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian, - montaż osłon z foli polietylenowej na oknach, - demontaż rynien Ø150 = długość całkowita 28,0 m, - zagruntowanie podłoża, - montaż listwy startowej, - przyklejenie płyt styropianowych zaprawą klejącą – płyty styropianowe EPS o współczynniku λ = 031 [W/(m*K)] grub. 10 cm, - przyklejenie do ościeży płyt styropianowych – płyty styropianowe EPS o współczynniku λ = 031 [W/(m*K)] 031 grub. 2 cm, - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym przy ocieplaniu ścian budynków płytami styropianowymi, - kołkowanie (po upływie co najmniej 2 dni, po związaniu kleju), - uzupełnienie wszelkich szpar pomiędzy płytami styropianowymi np. pianką niskoprężną, nadmiar pianki starannie ściąć, - przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego na ścianach, - przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego na ościeżach, - zagruntowanie podłoża, - ponowny montaż rynien, (haki - 15 szt.), - wykonanie niezbędnych obróbek blacharskich z blachy powlekanej, - wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego o grubości 2 mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych, - wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego o grubości 2 mm na ościeżach, - montaż parapetów (przyjąć :szerokość 40 cm parapetu o długości 10,5m, pozostałą długość parapetów o szerokości 35cm), - uporządkowanie terenu wokół budynku.

Podpisaną ofertę w raz z załącznikami w postaci skanu należy przesłać na adres poczty elektronicznej: przetargi@chlopice.pl do dnia 18.03.2021 do godz. 10.00 w treści wiadomości należy wpisać ” Oferta na „Docieplenie ściany północnej budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Jankowice, gmina Chłopice" lub złożyć w postaci pisemnej we wskazanym terminie, w zamkniętej kopercie oznaczonej j.w. w sekretariacie Urzędu Gminy Chłopice, 37-561 Chłopice 149A.


Więcej ...

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 22.03.2021Plik PDF 76.96 Kb
2. Wykaz złożonych ofertPlik PDF 51.47 Kb
3. Ogłoszenie o zamówieniu RG.2600.8.2021Plik PDF 353.07 Kb
4. Kosztorys ofertowyPlik PDF 187.92 Kb
5. Formularz ofertowy - zał. nr 1Plik DOC 36.00 Kb
6. Oświadczenie - zał. nr. 2Plik DOC 38.00 Kb
7. Projekt umowyPlik PDF 1016.98 Kb
Autor: Jacek Kotyla
Data: 2021-03-09 08:24:30
Udostępnił: Jacek Kotyla
Data: 2021-03-09 08:36:12

Rejestr zmian

Ogłoszenie o zamówieniu na Budowę publicznego placu zabaw dla dzieci na części działki ewidencyjnej numer 199/1 w miejscowości Dobkowice

Zamawiający, Ochotnicza Straż Pożarna w Dobkowicach 37-554 Łowce, Dobkowice 185A zaprasza do złożenia oferty na realizacje zadania pn.: Budowa publicznego placu zabaw dla dzieci na części działki ewidencyjnej numer 199/1 w miejscowości Dobkowice.
Przedmiotem zamówienia jest budowa placu zabaw dla dzieci przedszkolnych i dzieci starszych w Dobkowicach. Inwestycja zlokalizowana jest na działce nr ew. 199/1 stanowiącej własność Gminy Chłopice. Realizacja zadania ma na celu stworzenie nowego miejsca rekreacji i zabaw dla dzieci. W ramach zamówienia przewiduje się między innymi: - prace ziemne w zakresie ukształtowania terenu i przygotowania warstwy piasku w strefach bezpiecznych; - dostawa i montaż zestawu o tematyce kosmicznej – 1 szt.; - dostawa i montaż zestawu wspinaczkowego – 1 szt.; - dostawa i montaż tablicy regulaminowej – 1 szt.; - dostawa i ustawienie ławek drewnianych – 2 szt.; - dostawa i montaż kosza na odpady – 2 szt.; - dostawa i montaż stojaka na rowery – 1 szt.

Miejsce oraz termin składania ofert: 01.03.2021r.  w formie skanu na adres: przetargi@chlopice.pl.


Więcej ...

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 05.03.2021Plik PDF 66.03 Kb
2. Pytania i odpowiedzi nr 4 z dnia 26.02.2021r.Plik PDF 557.50 Kb
3. Pytania i odpowiedzi nr 3 z dnia 24.02.2021r.Plik PDF 55.39 Kb
4. Pytania i odpowiedzi nr 2 z dnia 19.02.2021r.Plik PDF 52.17 Kb
5. Pytania i odpowiedzi nr 1 z dnia 18.02.2021r.Plik PDF 46.07 Kb
6. Ogłoszenie o zamówieniu Budowa placu zabaw w DobkowicachPlik PDF 1.30 MB
7. Formularz ofertowy - zał. nr 1 edytowalnyPlik DOC 173.50 Kb
8. Przedmiar robót - kosztorys ofertowy - zał. nr 1a edytowalny 200.80 Kb
9. Oświadczenie - zał. nr 3 edytowalnyPlik DOC 160.50 Kb
10. Przedmiar robót - zał. nr 4Plik PDF 1.01 MB
11. Dokumentacja zgłoszenia robót - cz. opisowa - zał. nr 5Plik PDF 1.71 MB
12. Dokumentacja zgłoszenia robót - cz. graficzna - zał. nr 5Plik PDF 979.42 Kb
Autor: Jacek Kotyla
Data: 2021-02-17 09:57:46
Udostępnił: Jacek Kotyla
Data: 2021-02-17 09:58:24

Rejestr zmian

Ogłoszenie o zamówieniu na Budowę publicznego placu zabaw dla dzieci na części działki ewidencyjnej numer 199/1 w miejscowości Dobkowice

Zamawiający, Ochotnicza Straż Pożarna w Dobkowicach 37-554 Łowce, Dobkowice 185A zaprasza do złożenia oferty na realizacje zadania pn.: Budowa publicznego placu zabaw dla dzieci na części działki ewidencyjnej numer 199/1 w miejscowości Dobkowice.
Przedmiotem zamówienia jest budowa placu zabaw dla dzieci przedszkolnych i dzieci starszych w Dobkowicach. Inwestycja zlokalizowana jest na działce nr ew. 199/1 stanowiącej własność Gminy Chłopice. Realizacja zadania ma na celu stworzenie nowego miejsca rekreacji i zabaw dla dzieci. W ramach zamówienia przewiduje się między innymi: - prace ziemne w zakresie ukształtowania terenu i przygotowania warstwy piasku w strefach bezpiecznych; - dostawa i montaż zestawu o tematyce kosmicznej – 1 szt.; - dostawa i montaż zestawu wspinaczkowego – 1 szt.; - dostawa i montaż tablicy regulaminowej – 1 szt.; - dostawa i ustawienie ławek drewnianych – 2 szt.; - dostawa i montaż kosza na odpady – 2 szt.; - dostawa i montaż stojaka na rowery – 1 szt.

Miejsce oraz termin składania ofert: 15.02.2021r.  w formie skanu na adres: przetargi@chlopice.pl.


Więcej ...

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Informacja o unieważnieniu postępowania - 16.02.2021r.Plik PDF 45.07 Kb
2. Zbiorcze zestawienie ofert - 16.02.2021Plik PDF 650.10 Kb
3. Pytania i odpowiedzi nr 2 z dnia 05.02.2021Plik PDF 91.02 Kb
4. Pytania i odpowiedzi nr 1 z dnia 04.02.2021Plik PDF 114.97 Kb
5. Ogłoszenie o zamówieniu Budowa placy zabaw w DobkowicachPlik PDF 1.04 MB
6. Formularz ofertowy - zał. nr 1 edytowalnyPlik DOC 173.50 Kb
7. Przedmiar robót - kosztorys ofertowy - zał. nr 1a edytowalny 200.74 Kb
8. Oświadczenie - zał. nr 3 edytowalnyPlik DOC 160.50 Kb
9. Przedmiar robót - zał. nr 4Plik PDF 1.79 MB
10. Dokumentacja zgłoszenia robót - cz. opisowa - zał. nr 5Plik PDF 2.49 MB
11. Dokumentacja zgłoszenia robót. - cz. graficzna - zał. nr 5Plik PDF 979.42 Kb
Autor: Jacek Kotyla
Data: 2021-02-01 11:35:10
Udostępnił: Jacek Kotyla
Data: 2021-02-01 11:55:22

Rejestr zmian

Ogłoszenie o zamówieniu na Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem szatniowo – sanitarnym oraz łącznikiem obejmującym pomieszczenia dydaktyczne i stołówkę przy Szkole Podstawowej w Dobkowicach”

Zamawiający, Gmina Chłopice 37-561 Chłopice 149a zaprasza do złożenia oferty na realizacje zadania pn.: Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem szatniowo – sanitarnym oraz łącznikiem obejmującym pomieszczenia dydaktyczne i stołówkę przy Szkole Podstawowej w Dobkowicach”.
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-
kosztorysowej na budowę sali gimnastycznej oraz projektu zagospodarowania terenu w sąsiedztwie projektowanej sali przy Szkole Podstawowej w Dobkowicach, gm. Chłopice, dz. nr 2, obręb Dobkowice, wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i pełnieniem nadzoru autorskiego. W ramach zamówienia należy opracować koncepcję obejmującą co najmniej podstawowe rzuty kondygnacji, przekroje, część opisową zawierającą opis rozwiązań architektonicznych, konstrukcyjnych, technologicznych, instalacyjnych i materiałowych, wizualizację zagospodarowania terenu wokół sali, która po akceptacji Zamawiającego stanowić będzie podstawę do przygotowania projektu będącego załącznikiem do wniosku o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz wniosku o wydanie pozwolenia na budowę. Projektowana sala gimnastyczna posiadać będzie m.in. pełnowymiarowe boiska do rozgrywania meczy piłki ręcznej, koszykówki i siatkówki. Planuje się realizację obiektu jednokondygnacyjnego wybudowanego w technologii o podwyższonym standardzie energooszczędności, wyposażonego w System Zarządzania Inteligentnego umożliwiającego kontrolę zużycia energii oraz instalację centralnego ogrzewania, wodno – kanalizacyjną i elektryczną z zastosowaniem technologii oświetlenia LED.

Miejsce oraz termin składania ofert: 11.02.2021 r. do godz. 10.00 w sekretariacie Urzędu Gminy Chłopice lub w formie skanu na adres: przetargi@chlopice.pl.


Więcej ...

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 22.01.2021Plik PDF 142.88 Kb
2. Pytania i odpowiedzi nr 1 z dnia 05.02.2021rPlik PDF 341.63 Kb
3. Ogłoszenie o zamówieniu RG.2600.3.2021Plik PDF 1.81 MB
4. Formularz ofertowy - zał. nr 1 edytowalnyPlik DOC 53.50 Kb
5. Oswiadczenie - załacznik nr 3 edytowalnyPlik DOC 46.50 Kb
Autor: Jacek Kotyla
Data: 2021-01-29 11:17:36
Udostępnił: Jacek Kotyla
Data: 2021-01-29 11:24:43

Rejestr zmian

Oglądano 16924 razy


Urząd Gminy Chłopice
Chłopice 149a
37-561 Chłopice
tel. (0-16) 6222422
email: urzad@chlopice.regiony.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl