Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Chłopice
  
24-06-2021, Czwartek, 21:29


Jesteś tutaj :: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE UDZIELANE NA PODSTAWIE USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Pomniejsz tekst Normalny tekst Powiększ tekst
Przebudowa dróg wewnętrznych i gminnych na terenie Gminy Chłopice.

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane wykonywane w ramach zadania Przebudowa dróg wewnętrznych i gminnych na terenie Gminy Chłopice. Zakres rzeczowy przedmiotowego zamówienia obejmuje:
zadanie nr 1 – Przebudowa drogi wewnętrznej na działce o nr ew. 902 w miejscowości Chłopice od km 0+000 do 0+105;
zadanie nr 2 – Przebudowa drogi wewnętrznej na działce o nr ew. 356 w miejscowości Chłopice od km 0+000 do 0+255;
zadanie nr 3 – Przebudowa drogi wewnętrznej na działce o nr ew. 1276 w miejscowości Chłopice od km 0+000 do 0+070;
zadanie nr 4 – Przebudowa drogi wewnętrznej na działce o nr ew. 230/5 w miejscowości Jankowice od km 0+000 do 0+165;
zadanie nr 5 – Przebudowa drogi wewnętrznej na działce o nr ew. 81, 96 w miejscowości Lutków od km 0+000 do 0+081;
zadanie nr 6 – Przebudowa drogi gminnej Nr 111462R Lutków – Zamiechów na działkach o nr ew. 50, 166 od km 0+000 do 0+280;
zadanie nr 7 – Przebudowa drogi wewnętrznej na działce o nr ew. 850/262 w miejscowości łowce od km 0+000 do 0+290;
zadanie nr 8 – Przebudowa drogi wewnętrznej na działce o nr ew. 440 w miejscowości Łowce od km 0+000 do 0+160;
zadanie nr 9 – Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej na działce o nr ew. 776/5 w miejscowości Zamiechów od km 0+000 do 0+135;
zadanie nr 10 – Przebudowa drogi gminnej Nr 111460R przez wieś Zamiechów od Woli na działce o nr ew. 176/1 od km 0+000 do 0+250;
zadanie nr 11 – Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej o nr ew. 185/2 w miejscowości Boratyn od km 0+000 do 0+057.

Wymagany maksymalny termin realizacji zamówienia wynosi: 3 miesiące od dnia podpisania umowy.

Ofertę należy złożyć poprzez miniPortal w sposób określony w SWZ do dnia 22.06.2021r. do godziny 10:00.

Link do postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/b51bdb10-8b09-4c97-9e64-52b8ff91cb2c

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), Zamawiający informuje, że na realizację przedmiotowego zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 434 603,05 zł brutto.

 


Więcej ...

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Zbiorcze zestawienie ofert - 22.06.2021r.Plik PDF 675.00 Kb
2. Ogłoszenie BZP 2021/BZP 000073100/01 z dnia 04.06.2021r.Plik PDF 83.29 Kb
3. SWZ RG.271.3.2021 - Przebudowa dróg... - skan z podpisemPlik PDF 3.46 MB
4. SWZ RG.271.3.2021 - Przebudowa dróg wewnętrznych i gminnychPlik PDF 861.52 Kb
5. Zalącznik nr 1 - Formularz ofertaPlik PDF 790.54 Kb
6. Załacznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy art. 125 pzpPlik PDF 738.76 Kb
7. Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy - grupa kapitałowaPlik PDF 657.94 Kb
8. Załącznik nr 4 Zobowiązanie do oddania niezbędnych zasobówPlik PDF 653.64 Kb
9. Załącznik nr 5 - Wykaz robótPlik PDF 681.49 Kb
10. Załacznik nr 6 - Projekt umowyPlik PDF 1.02 MB
11. Załaczniki nr 1 - 5 - wersja edytowalnaPlik ZIP 106.95 Kb
12. Załacznik nr 7 - Opis przedmiotu zamówieniaPlik ZIP 6.22 MB
13. Szczegóły postepowania - IDPlik PDF 59.62 Kb
Autor: Jacek Kotyla
Data: 2021-06-04 09:03:34
Udostępnił: Jacek Kotyla
Data: 2021-06-04 09:08:28
Modyfikował(a): Jacek Kotyla
Data: 2021-06-22 11:59:51

Rejestr zmian

Budowa budynku zaplecza przy boisku piłkarskim przy szkole Podstawowej w Chłopicach

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa boiska sportowego o budynek zaplecza szatniowo – sanitarnego wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu na części działki nr 1292 położonej w Chłopicach, w tym: budynek zaplecza szatniowo – sanitarnego, ogrodzenia terenu wys. 1,25m, chodników, przyłącza wodociągowego do studzienki wodociągowej, kanalizacyjnego i energetycznego policznikowego, podjazdu dla niepełnosprawnych, podjazdu do części gospodarczej, zamontowanie huśtawek podwójnych, drabinki do wspinaczki, skoczni do skoku w dal dla poczatkujących. Zakres robót budowlanych obejmuje między innymi: - roboty ziemne – wykop pod budynek, skocznie, wodociąg i kanalizację; - wykonanie ścian fundamentowych, konstrukcyjnych i działowych; - montaż i demontaż szalunków ław fundamentowych; - wykonanie stropów; - montaż konstrukcji więźby dachowej, impregnacja ogniochronna i owadobójcza elementów drewnianych; - wykonanie pokrycia dachowego, obróbki blacharskie (parapety, rynny, rury spustowe); - izolacje przeciwwilgociowe, przeciwwodne, cieplne; - roboty wykończeniowe, malarskie, stolarskie; - wykonanie instalacji sanitarnych (wod – kan); - wykonanie instalacji elektrycznej; - dostawa i montaż sprzętu rekreacyjnego.

Wymagany maksymalny termin realizacji zamówienia wynosi: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy włącznie z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenie na użytkowanie.

Ofertę należy złożyć poprzez miniPortal w sposób określony w SWZ do dnia 26.03.2021r. do godziny 10:00.

Link do postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/49a08e82-fc97-4b65-a10e-a25a3984f1dc.

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), Zamawiający informuje, że na realizację przedmiotowego zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 480 245,00 zł brutto.

 


Więcej ...

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Ogłoszenie o wyniku postępowania 2021/BZP 0035109/01 z dnia 19.4.2021Plik PDF 45.69 Kb
2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 07.04.2021Plik PDF 72.22 Kb
3. Zbiorcze zestawienie ofert - 26.03.2021r.Plik PDF 55.62 Kb
4. Pytania i wyjaśnienia nr 3 - 23.03.2021Plik PDF 98.47 Kb
5. Pytania i wyjaśnienia nr 2 - 22.03.2021r.Plik PDF 97.50 Kb
6. Pytania i wyjaśnienia nr 1 - 17.03.2021Plik PDF 869.88 Kb
7. Przedmiar robót - budynek zaplecza przy boisku piłkarskim - poprawiony 17.03.2021Plik PDF 390.78 Kb
8. Ogłoszenie BZP nr 2021/BZP 00014826/01 z dnia 09.03.2021Plik PDF 128.72 Kb
9. SWZ RG.271.1.2021 - Budowa budynku zaplecza...Plik PDF 1.58 MB
10. Załącznik nr 1 - Formularz ofertaPlik PDF 759.42 Kb
11. Załącznik nr 2 Oświadczenie Wykonawcy - art. 125 ust. 1 - wykluczenie i spełnienie warunków udziałuPlik PDF 754.34 Kb
12. Załącznik nr 3 Oświadczenie Wykonawcy - o przynależności lub braku przynależnościPlik PDF 676.49 Kb
13. Załącznik nr 4 Zobowiązanie do oddania niezbędnych zasobówPlik PDF 669.48 Kb
14. Załącznik nr 5 Wykaz robót i osóbPlik PDF 708.99 Kb
15. Załącznik nr 6 Projekt umowyPlik PDF 1.00 MB
16. Załącznik nr 7 Opis przedmiotu zamówieniaPlik ZIP 28.84 MB
17. Szczegóły postępowania - IDPlik PDF 99.67 Kb
Autor: Jacek Kotyla
Data: 2021-03-09 11:20:19
Udostępnił: Jacek Kotyla
Data: 2021-03-09 11:25:54
Modyfikował(a): Jacek Kotyla
Data: 2021-03-16 11:14:27

Rejestr zmian

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021

Gmina Chłopice przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2021 roku.


Więcej ...

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Plan na 2021 wersja nr 1 z dnia 03.02.2021r. - 2021_BZP 00005067_01_PPlik PDF 39.59 Kb
2. Plan na 2021r. wersja nr 2 z dnia 31.05.2021r. - 2021_BZP 00005067_02_PPlik PDF 41.06 Kb
Autor: Jacek Kotyla
Data: 2021-02-03 09:19:54
Udostępnił: Jacek Kotyla
Data: 2021-02-03 09:20:54
Modyfikował(a): Jacek Kotyla
Data: 2021-02-03 09:22:32

Rejestr zmian

Oglądano 1760 razy


Urząd Gminy Chłopice
Chłopice 149a
37-561 Chłopice
tel. (0-16) 6222422
email: urzad@chlopice.regiony.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl