Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Chłopice
  
14-06-2024, Piątek, 23:28


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Zaproszenie do złożenia oferty na realizacje zadania pn.: Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego na realizację zadania pn: „Przebudowa i modernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Chłopice”

Zamawiający, Gmina Chłopice 37-561 Chłopice 149a zaprasza do złożenia oferty na realizacje zadania pn.: Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego na realizację zadania pn: „Przebudowa i modernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Chłopice”

Opis przedmiot zamówienia:

1.1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowego, wielobranżowego Programu Funkcjonalno – Użytkowego (PFU) wraz z zestawieniem planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych, w celu zaprojektowania i wykonania robót budowlanych polegających na Przebudowie i modernizacji obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Chłopice w podziale na zadania, takie jak:
Zadanie 1: „Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Łowce Bojanówka”
Zadanie 2: „Modernizacja budynku Urzędu Gminy Chłopice”
Zadanie 3: „Modernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Chłopice”
w szczególności wykonanie wizualizacji docelowego zagospodarowania działek uwzględniającej usytuowanie powstałych obiektów i budynków po budowie, przebudowie i rozbudowie, dojścia i dojazdy do budynków/ obiektów, parkingi terenowe, zieleń zorganizowana.
1.2. Przedmiotowe zadanie inwestycyjne przewidziane jest do realizacji w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, o którym mowa w art. 103 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.).
1.3. Inwestycja zakłada:
- rozbudowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Łowce wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, co przyczyni się do poszerzenia oferty kulturalnej w gminie Chłopice, a jednocześnie wpłynie na wzrost liczby osób korzystających z obiektu,
- modernizację  istniejących instalacji elektrycznych, c.o., budowę instalacji fotowoltaicznej  oraz niezbędny remont pomieszczeń budynku Urzędy Gminy Chłopice oraz pomieszczeń GOK-u Chłopice, OSP, Świetlicy wiejskiej z zapleczem, Gminnego Zarządu Gospodarką Komunalną oraz Poczty. Całość prac remontowych ma na celu podniesienie parametrów energetycznych budynków, co przyczyni się do obniżenia kosztów eksploatacyjnych związanych z utrzymaniem budynku,
- modernizację i przebudowę pozostałych obiektów użyteczności publicznej znajdujących się na terenie gminy Chłopice mających na celu obniżenie zapotrzebowania na energię elektryczną w połączeniu z podniesieniem parametrów energetycznych budynku, obniżenie kosztów eksploatacyjnych związanych z ogrzewaniem obiektów oraz poprawę funkcjonalności budynków.

2. Zakres przedmiotu zamówienia – zakres prac obejmuje w szczególności:
2.1. Wykonanie wszystkich koniecznych prac przygotowawczych, analiz, obliczeń, uzyskania warunków technicznych przyłączeń, wykonania niezbędnych uzgodnień i uzyskania stosownych wstępnych pozwoleń, uzgodnień i zgód na realizację planowanej inwestycji.
2.2.Opracowanie kompleksowego, wielobranżowego Programu Funkcjonalno – Użytkowego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021, poz. 2454 z dnia 29.12.2021 r.);
3.3. Opracowanie określające wyliczenie planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych. Należy je wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2021, poz. 2458 z  2021 r.).
3.4. Wykonanie wizualizacji docelowego zagospodarowania działek uwzględniających usytuowanie budynków/obiektów przewidzianych do budowy, przebudowy i rozbudowy, dojścia i dojazdy do budynków, parkingi terenowe, zieleń  i inne;
3.5. Opracowanie audytu energetycznego, w przypadku gdy przepisy prawa nakładają taki obowiązek.

Termin wykonania zamówienia:

- całość przedmiotu zamówienia w tym Program Funkcjonalno – Użytkowy  - w terminie 5 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Podpisaną ofertę wraz z załącznikami w postaci skanu należy przesłać na adres poczty elektronicznej: przetargi@chlopice.pl do dnia 09.08.2022r. do godz. 10:00, w treści wiadomości należy wpisać „Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego na realizację zadania pn: Przebudowa i modernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Chłopice lub złożyć w postaci pisemnej we wskazanym terminie, w zamkniętej kopercie oznaczonej j.w., w Sekretariacie Urzędu Gminy Chłopice, 37-561 Chłopice 149A;

 


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Zaproszenie do złożenia ofertyPlik PDF 496.22 Kb
2. Formularz ofertowy - zał. nr 1Plik DOC 52.00 Kb
3. Projekt umowy - zał. nr 2Plik PDF 966.32 Kb
4. Wstępne zał. proj. - zał nr 1 do umowyPlik PDF 496.94 Kb
5. oświadczenie - zał. nr 3Plik DOC 39.50 Kb
Autor: Jacek Kotyla
Data: 2022-08-01 09:03:33
Udostępnił: Jacek Kotyla
Data: 2022-08-01 09:10:51

Rejestr zmian


Urząd Gminy Chłopice
Chłopice 149a
37-561 Chłopice
tel. (0-16) 6222422
email: urzad@chlopice.regiony.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl