Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Chłopice
  
15-06-2024, Sobota, 00:48


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Zaproszenie do złożenia oferty na realizacje zadania pn.: Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego na realizację zadania pn: Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Chłopice.

Zamawiający, Gmina Chłopice 37-561 Chłopice 149a zaprasza do złożenia oferty na realizacje zadania pn.: Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego na realizację zadania pn: Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Chłopice.

Opis przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego na realizację zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Chłopice wraz z niezbędną dokumentacją do opracowania PFU, w tym inwentaryzacja istniejącego oświetlenia oraz audyt energetyczny. Zamierzenie inwestycyjne realizowane będzie w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Program Funkcjonalno – Użytkowy służyć będzie do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, przygotowania oferty szczególnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych.
2. Zamawiający przewiduje możliwość rozbudowy istniejących odcinków oraz budowę nowych odcinków oświetlenia oraz miejsc ogólnodostępnych w zakresie wynikającym z potrzeb ujawnionych na etapie inwentaryzacji i audytu istniejącego oświetlenia oraz przedstawionych wariantów modernizacji oświetlenia;
3. Szczegółowy zakres prac jakie zostaną przewidziane w Programie Funkcjonalno – Użytkowym Wykonawca uzgodni w ramach współpracy z Zamawiającym.
4. Przedmiot zamówienia przewiduje opracowanie kompletnego PFU na modernizację oświetlenia na terenie Gminy Chłopice na łącznym odcinku około 30 km poprzez wymianę nieefektywnych energetycznie opraw oświetleniowych starego typu na oprawy energooszczędne w technologii LED – łącznie ponad 500 sztuk. Ponadto planuje się zaprojektowanie i budowę nowego oświetlenia miejsc publicznych na terenie Gminy Chłopice. Zadanie przewiduje wdrożenie energooszczędnego oświetlenia ulicznego i oświetlenia miejsc ogólnodostępnych dla mieszkańców.
2. Zakres przedmiotu zamówienia – zakres prac obejmuje w szczególności:
1. opracowanie kompletnego Programu Funkcjonalno – Użytkowego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego;
2. sporządzenie inwentaryzacji istniejącego oświetlenia wraz z wykonaniem zestawienia tabelarycznego określającego co najmniej: lokalizację; liczbę, rodzaj opraw i źródło światła; opis słupa i wysięgnika; źródło zasilania oświetlenia – stacja trafo, właściciel słupa; dokumentację fotograficzną opraw i słupów; inne niezbędne dla opracowania PF-U oraz przedstawienie co najmniej trzech możliwych wariantów modernizacji oświetlenia (np. wymiana istniejących opraw, rozbudowa istniejących odcinków, budowa nowych odcinków);
3. zalecane jest wykonanie mapy z inwentaryzacji w formacie cyfrowym umożliwiającym umieszczenie danych na warstwie mapy prowadzonej przez GEO-SYSTEM w ramach Geoportalu Otwartych Danych Przestrzennych (https://polska.e-mapa.net);
4. wykonanie audytu energetycznego oświetlenia wraz z przedstawieniem analizy efektów modernizacji oświetlenia w zakresie mocy opraw, zużycia energii i wskaźnika emisyjności. Analizę efektów modernizacji należy przedstawić dla co najmniej trzech wariantów modernizacji (np. wymiana istniejących opraw, rozbudowa istniejących odcinków, budowa nowych odcinków);
5. oszacowanie planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych dla każdego z wariantów modernizacji z uwzględnieniem 5 letniego okresu konserwacji zmodernizowanego oświetlenia oraz oświetlenia istniejącego, które nie wymaga modernizacji (wykonanego w technologii LED).

Termin wykonania zamówienia:
- inwentaryzacja oświetlenia i audyt - do dnia 30.01.2022r.
- całość przedmiotu zamówienia w tym Program Funkcjonalno – Użytkowy  - do dnia 28.02.2022r.


Podpisaną ofertę wraz z załącznikami w postaci skanu należy przesłać na adres poczty elektronicznej: przetargi@chlopice.pl do dnia 19.11.2021r. do godz. 10:00, w treści wiadomości należy wpisać „Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego na realizację zadania pn: Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Chłopice lub złożyć w postaci pisemnej we wskazanym terminie, w zamkniętej kopercie oznaczonej j.w., w Sekretariacie Urzędu Gminy Chłopice, 37-561 Chłopice 149A;


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. RG.2600.53.2021.3 - informacja o wyborzy oferty najkorzystniejszej - 29.11.2021r.Plik PDF 108.75 Kb
2. Informacja z otwarcia ofert - 19.11.2021r. 18.78 Kb
3. Zaproszenie do złożenia oferty - RG.2600.53.2021Plik PDF 398.02 Kb
4. Formularz ofertowy - zał. nr 1Plik PDF 682.04 Kb
5. Projekt umowy - zał. nr 2Plik PDF 925.62 Kb
6. Oświadczenie - zał. nr 3Plik PDF 655.61 Kb
Autor: Jacek Kotyla
Data: 2021-11-10 11:09:48
Udostępnił: Jacek Kotyla
Data: 2021-11-10 11:15:01

Rejestr zmian


Urząd Gminy Chłopice
Chłopice 149a
37-561 Chłopice
tel. (0-16) 6222422
email: urzad@chlopice.regiony.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl