Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Chłopice
  
25-08-2019, Niedziela, 06:25
Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Przetarg na roboty budowlane: "Budowa przepustu przez potok Młynka w ciągu drogi gminnej nr 111458R wraz z dojazdami w miejscowości Dobkowice"
Treść ARCHIWALNA !

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Numer ogłoszenia: 58426 - 2011; data zamieszczenia: 30.03.2011


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY:
1. NAZWA I ADRES: Gmina Chłopice , Chłopice 149a, 37-561 Chłopice, woj. podkarpackie,
tel. 16 6240012, faks 16 6222460.

I.1.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.chlopice.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
"Budowa przepustu przez potok Młynka w ciągu drogi gminnej nr 111458R wraz z dojazdami w miejscowości Dobkowice".

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Budowa przepustu przez potok Młynka w ciągu drogi gminnej nr 1 11458R wraz z dojazdami w miejscowości Dobkowie.
Do dokonaniu rozbiórki istniejącego mostu, zostanie wykonany nowy przepust o szerokości całkowitej w koronie 8,00 m i nośności 30t. Schematem statycznym konstrukcji będzie rama przegubowo podparta. Konstrukcję obiektu mostowego tworzyć będzie powłoka z blachy falistej oparta na żelbetowych fundamentach wykonanych w ściance szczelnej traconej
Szczegółowy zakres robót zawiera przedmiar robót. Prace objęte przedmiotem zamówienia  muszą być zgodne z załączonym przedmiarem robót, projektem budowlanym i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
Przewiduje się do wykonania w ramach zamówień uzupełniających  prace dotyczące w/w zakresu robót.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.22.11.11-3.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2011r.

III.1) Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 25.000,00 PLN.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.04.2010 godzina 09:30,
miejsce: Urząd Gminy Chłopice, 37-561 Chłopice 149a.
Otwarcie ofert w dniu 15.04.2010r. o godz. 10.00.w pokoju nr 2

IV.4.5) Termin związania ofertą: do 16.05.2010.


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. 01_SpecyfikacjaIWZ-budowa_przepustu_na_potoku_Mlynka-Dobkowice.docPlik DOC 183.50 Kb
2. 02_Zalaczniki_do_SIWZ.docPlik DOC 76.50 Kb
3. 03_Przedmiar_robot.pdfPlik PDF 126.22 Kb
4. 04_Formularz_Kosztorysu_ofertowego.pdfPlik PDF 274.13 Kb
5. 05_Opis_techniczny.rarPlik RAR 2.61 MB
6. 06_Rysunki.rarPlik RAR 6.38 MB
7. 2011-04-04-Pytania_i_odpowiedzi_dot_SIWZ.pdfPlik PDF 10.26 Kb
8. 2011-04-27-informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdfPlik PDF 54.17 Kb
Autor:
Data: 2011-03-30 14:20:00
Udostępnił: Mirosław Buczko
Data: 2011-03-30 15:31:14
Modyfikował(a): Mirosław Buczko
Data: 2011-03-30 19:15:35

Rejestr zmian


Urząd Gminy Chłopice
Chłopice 149a
37-561 Chłopice
tel. (0-16) 6222422
email: urzad@chlopice.regiony.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl