Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Chłopice
  
25-08-2019, Niedziela, 06:47
Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

IV przetarg ustny – nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie ewid. Chłopice

RG.6840.2.2013                                                  Chłopice, dnia 5 marca 2013 r.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. „o gospodarce nieruchomościami” (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr  102, poz. 651 z późn. zm.) oraz § 6 ust 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm);


WÓJT GMINY CHŁOPICE
ogłasza IV przetarg ustny – nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Chłopice
położonej w obrębie ewidencyjnym CHŁOPICE.


Przedmiotem sprzedaży będzie:
1. Niezabudowana i nieobciążona nieruchomość o regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta. Oznaczona jako działka nr 1269/2 o pow. 0,1103 ha, objęta KW PR1J/00091452/1. Posiada dostęp do drogi. Położona w terenie uzbrojonym  w urządzenia infrastruktury technicznej. Najbliższe otoczenie stanowi zabudowa zagrodowa i jednorodzinna wsi. W jej pobliżu znajduje się budynek Urzędu Gminy, poczta, szkoła podstawowa, ośrodek zdrowia i sklepy spożywcze. W „Studium” zaszeregowana jako tereny o korzystnych warunkach klimatycznych dla osadnictwa.
Cena wywoławcza: 8.500,00 zł,   Wadium: 850,00 zł.   


UWAGA: Do wylicytowanej ceny nieruchomości (netto) zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
Poprzednie przetargi na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości, ogłoszone na dzień 23.05.2012 r. 07.08.2012 r. i 08.11.2012 r. zakończyły się wynikiem negatywnym.

Przetarg odbędzie się w dniu 9 kwietnia 2013 r. o godz. 10.00 
w siedzibie Urzędu Gminy Chłopice (parter, pok. nr 2).
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie opłaty należnego wadium w formie pieniądza, na konto:

Bank Spółdzielczy w Chłopicach nr 64 9091 0009 2001 0000 0172 0003 lub w kasie Urzędu Gminy Chłopice w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4  kwietnia 2013r. 

Za datę wpływu wadium uważa się datę wpływu środków na ww. nr konta. Wadium wpłacone przez uczestnika który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia. W razie uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej przez uczestnika który przetarg wygrał, wpłacone przez niego wadium podlega przepadkowi na rzecz Gminy Chłopice.
Wadia wpłacone przez pozostałych uczestników zostaną zwrócone nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Dodatkowe informacje dot. przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Chłopicach – I piętro, pok. Nr 25 lub tel. 16/6240000 w.25.


Autor: Chłopice Urząd Gminy
Data: 2013-03-05 13:47:00
Udostępnił: Mirosław Buczko
Data: 2013-03-06 13:58:00
Modyfikował(a): Mirosław Buczko
Data: 2013-03-07 07:17:17

Rejestr zmian


Urząd Gminy Chłopice
Chłopice 149a
37-561 Chłopice
tel. (0-16) 6222422
email: urzad@chlopice.regiony.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl