Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Chłopice
  
25-08-2019, Niedziela, 06:28
Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

I przetarg ustny – nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębach ewidenc.: Boratyn, Chłopice, Łowce i Zamiechów.

Chłopice, dnia 6 listopada 2012 r.
RG.6840.10.2012

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. „o gospodarce nieruchomościami” (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr  102, poz. 651 z późn. zm.) oraz § 6 ust 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm);


WÓJT GMINY CHŁOPICE
ogłasza I przetarg ustny – nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Chłopice
położonych w obrębach ewidencyjnych: Boratyn, Chłopice, Łowce i Zamiechów.

Przedmiotem sprzedaży będzie:

W miejscowości BORATYN
1. Nieruchomość niezabudowana o regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta. Oznaczona jako działka nr 185/10 o pow. 0,0684 ha, objęta KW PR1J/00066176/8. Położona przy głównej drodze przebiegającej przez wieś, w terenie uzbrojonym w urządzenia infrastruktury technicznej. Najbliższe otoczenie stanowi zabudowa usługowa oraz zagrodowa i jednorodzinna wsi.  Według „Studium” położona  w terenach określonych jako zabudowa na obszarach o niekorzystnych warunkach klimatycznych dla osadnictwa.
Cena wywoławcza: 8 300,00 zł.  Wadium: 850,00 zł.
2. Nieruchomość niezabudowana o kształcie wielokąta. Oznaczona jako działka nr 186/1 o pow. 0,04 ha, objęta KW PR1J/00089987/3. Brak bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Położona w drugiej linii zabudowy wsi, w terenie uzbrojonym w urządzenia infrastruktury technicznej. Najbliższe otoczenie stanowi zabudowa zagrodowa i jednorodzinna wsi oraz obszar pastwiska. Na działce znajdują się pozostałości po istniejącym niegdyś budynku. Według „Studium” położona w terenach określonych jako zabudowa na obszarach o niekorzystnych warunkach klimatycznych dla osadnictwa.
Cena wywoławcza: 2 350,00 zł.  Wadium: 250,00 zł.
3. Nieruchomość niezabudowana o nieregularnym kształcie wielokąta. Oznaczona jako działka nr 186/4 o pow. 0,4628 ha, objęta KW PR1J/00066176/8. Położona jest w drugiej linii zabudowy wsi, w terenie uzbrojonym w urządzenia infrastruktury technicznej, w bliskiej odległości od przebiegającej przez wieś drogi głównej. Dostęp do niej zapewnia zajeżdżony i utwardzony pas gruntu w działce nr 184/2.  W sporej części teren podmokły z występującym zadrzewieniem i zakrzewieniem. Najbliższe otoczenie stanowi zabudowa zagrodowa i jednorodzinna wsi oraz obszar pastwiska. Według „Studium” położona w terenach określonych jako rolnicza przestrzeń produkcyjna.
Cena wywoławcza: 16 400,00 zł.  Wadium: 1 650,00 zł.
 

 
W miejscowości CHŁOPICE
4. Nieruchomość niezabudowana, równinna, o kształcie wydłużonego trapezu. Oznaczona jako działka nr 1267/3 o pow. 0,06 ha, objęta KW PR1J/00091130/8. Położona jest w drugiej linii zabudowy centrum wsi, pomiędzy zabudowaniami. Przylega bezpośrednio do drogi gruntowej, która zapewnia dostęp do lokalnej drogi publicznej. Przyległy teren jest zagospodarowany i uzbrojony w urządzenia infrastruktury technicznej. W pobliżu znajduje się Urząd Gminy, poczta, sklepy oraz szkoła podstawowa. Według „Studium” położona w terenach określonych jako kierunki lokalizacji zabudowy.
Cena wywoławcza: 8 600,00 zł.  Wadium: 860,00 zł.
5. Nieruchomość niezabudowana o nieregularnym kształcie wielokąta, położona poza obszarem zabudowy zagrodowej wsi. Według operatu ewidencji gruntów oznaczona jako działka nr 1407/2 o pow. 0,59 ha, stanowiąca pastwisko trwałe klasy II. Objęta KW PR1J/00091130/8. Brak dostępu do drogi. Najbliższe sąsiedztwo stanowi otwarty obszar terenów rolnych. Według „Studium” położona w terenach przeznaczonych do zalesienia.
Cena wywoławcza: 8 800,00 zł.  Wadium: 880,00 zł.
 

 
W miejscowości ZAMIECHÓW

6. Nieruchomość niezabudowana, nie ogrodzona o regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta. Oznaczona jako działka nr 78/5 o pow. 0,0967 ha, objęta KW PR1J/00081385/7. Położona przy utwardzonej drodze gruntowej zapewniającej dostęp do głównej drogi przebiegającej przez wieś. Przyległy teren uzbrojony w urządzenia infrastruktury technicznej. Najbliższe otoczenie stanowi zabudowa jednorodzinna i zagrodowa wsi oraz obszar terenów rolnych. W pobliżu znajduje się szkoła. Według „Studium” nieruchomość położona w terenach zabudowy na obszarach o korzystnych warunkach klimatycznych dla osadnictwa.
Cena wywoławcza: 11 720,00 zł.  Wadium: 1 180,00 zł.

7. Nieruchomość niezabudowana, nie ogrodzona o regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta. Oznaczona jako działka nr 78/7 o pow. 0,0613 ha, objęta KW PR1J/00081385/7. Położona przy utwardzonej drodze gruntowej zapewniającej dostęp do głównej drogi przebiegającej przez wieś. Przyległy teren uzbrojony w urządzenia infrastruktury technicznej. Najbliższe otoczenie stanowi zabudowa jednorodzinna i zagrodowa wsi oraz obszar terenów rolnych. W pobliżu znajduje się szkoła. Według „Studium” nieruchomość położona w terenach zabudowy na obszarach o korzystnych warunkach klimatycznych dla osadnictwa.
Cena wywoławcza: 7 850,00 zł.  Wadium: 790,00 zł.
 

 
W miejscowości ŁOWCE
8. Nieruchomość gruntowa, zabudowana w części niewielkim budynkiem gospodarczym. Oznaczona jako działka nr 155/3 o pow. 0,19 ha, objęta KW PR1J/00091588/3. Posiada kształt wieloboku foremnego. Od strony północnej zapewniony dostęp do drogi głównej biegnącej przez wieś, od południowej przylega do utwardzonej drogi gruntowej. Częściowo podmokła, na całej powierzchni występuje zadrzewienie oraz intensywne zakrzewienie. W części ogrodzona. Przyległy teren uzbrojony w urządzenia infrastruktury technicznej. Najbliższe sąsiedztwo stanowi zabudowa usługowo-gospodarcza oraz jednorodzinna i zagrodowa wsi. Według „Studium” położona w terenach przeznaczonych pod zabudowę.
Cena wywoławcza: 10 430,00 zł.  Wadium: 1 100,00 zł.


UWAGA: Do wylicytowanych cen nieruchomości (netto) zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23% (z wyjątkiem nieruchomości wymienionych w poz. 3 i 5). Wszystkie wyżej wymienione nieruchomości wolne są od obciążeń.

Przetarg odbędzie się w dniu 10 grudnia 2012 r. o godz. 10:00  w siedzibie Urzędu Gminy Chłopice (parter, pok. nr 2).

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie opłaty należnego wadium w formie pieniądza, na konto:
Bank Spółdzielczy w Chłopicach nr 64 9091 0009 2001 0000 0172 0003 lub w kasie Urzędu Gminy Chłopice w terminie do dnia 5 grudnia 2012 r. do godz. 13:00.

Za datę wpływu wadium uważa się datę wpływu środków na ww. nr konta. Wadium wpłacone przez uczestnika który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia. W razie uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej przez uczestnika który przetarg wygrał, wpłacone przez niego wadium podlega przepadkowi na rzecz Gminy Chłopice. Wadia wpłacone przez pozostałych uczestników zostaną zwrócone nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Chłopicach – I piętro, pok. Nr 25, lub tel. 16/ 624 00 00 wewn. 25.

WÓJT GMINY CHŁOPICE      

Andrzej Czyż                 Autor: Marcin Drzymała
Data: 2012-11-06 11:19:29
Udostępnił: Mirosław Buczko
Data: 2012-11-06 11:29:33
Modyfikował(a): Mirosław Buczko
Data: 2012-11-06 11:32:12

Rejestr zmian


Urząd Gminy Chłopice
Chłopice 149a
37-561 Chłopice
tel. (0-16) 6222422
email: urzad@chlopice.regiony.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl