Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Chłopice
  
25-08-2019, Niedziela, 07:10
Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Przetarg na Remont budynku świetlicy wiejskiej w Zamiechowie – I etap roboty wewnątrz budynku
Treść ARCHIWALNA !
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Numer ogłoszenia: 117941 - 2010;

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
1) NAZWA I ADRES: Gmina Chłopice, Chłopice 149a, 37- 561 Chłopice, woj. podkarpackie, tel. 16 6240012, faks 16 6222460.
2) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.chlopice.pl/
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont budynku świetlicy wiejskiej w Zamiechowie – I etap roboty wewnątrz budynku
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Remont budynku świetlicy wiejskiej polegał będzie na rozbudowie wewnętrznej instalacji gazowej, oraz na parterze obejmie remont kuchni, sanitariatów i klatki schodowej. Na piętrze remont sali widowiskowej, korytarza i pomieszczeń towarzyszących wraz z remontem instalacji elektrycznej, wodnej, kanalizacyjnej oraz wymianą stolarki drzwiowej wewnętrznej. Szczegółowy zakres robót zawiera przedmiar robót i dokumentacja na instalacje gazową..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zakres robót dotyczył będzie robót objętych i określonych w w przedmiocie zamówienia.
 II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.30.00.00- 0, 45.33 00.00-9, 45.33.30.00-0.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 25.06.2010. Termin zakończenia ustala się na dzień: 28 lutego 2011 r.

Więcej ...

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. 2010-05-12-przedmiary-remont _swietlicy.pdfPlik PDF 555.93 Kb
2. Specyfikacja_IWZ-remont_swietlicy.docPlik DOC 204.50 Kb
3. Zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdfPlik PDF 35.59 Kb
Autor: Chłopice Urząd Gminy
Data: 2010-05-12 12:57:02
Udostępnił: Mirosław Buczko
Data: 2010-05-12 13:07:14
Modyfikował(a): Mirosław Buczko
Data: 2010-05-12 13:10:36

Rejestr zmian


Urząd Gminy Chłopice
Chłopice 149a
37-561 Chłopice
tel. (0-16) 6222422
email: urzad@chlopice.regiony.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl