Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Chłopice
  
17-07-2019, Środa, 22:52
Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

III przetarg ustny – nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębach ewidencyjnych Boratyn, Chłopice i Łowce.

Chłopice, dnia 1 października 2012 r.
RG.6840.6.2.2012

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. „o gospodarce nieruchomościami” (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr  102, poz. 651 z późn. zm.) oraz § 6 ust 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm);


WÓJT GMINY CHŁOPICE
ogłasza III przetarg ustny – nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Chłopice
położonych w obrębach ewidencyjnych: Boratyn, Chłopice i Łowce.

Przedmiotem sprzedaży będzie:

W miejscowości BORATYN
1. Nieruchomość nie zabudowana o regularnym kształcie. Oznaczona jako działka nr 147/4 o pow. 0,12 ha, objęta KW PR1J/00074036/4. Posiada dostęp do drogi publicznej. Położona w terenie uzbrojonym w urządzenia infrastruktury technicznej. Najbliższe otoczenie stanowi zabudowa zagrodowa i jednorodzinna wsi oraz otwarty obszar terenów rolnych. Według „Studium” położona w terenach określonych jako kierunki lokalizacji zabudowy.
Cena wywoławcza: 8 200,00 zł.  Wadium: 820,00 zł.

W miejscowości CHŁOPICE:
2. Nieruchomość nie zabudowana o regularnym kształcie. Oznaczona jako działka nr 1269/2 o pow. 0,1103 ha, objęta KW PR1J/00091452/1. Posiada dostęp do drogi publicznej. Położona w terenie uzbrojonym w urządzenia infrastruktury technicznej. Najbliższe otoczenie stanowi zabudowa zagrodowa i jednorodzinna wsi. W pobliżu znajduje się budynek Urzędu Gminy, poczta, posterunek policji, szkoła, ośrodek zdrowia i sklepy spożywcze. W „Studium” zaszeregowana jako tereny o korzystnych warunkach klimatycznych dla osadnictwa.
Cena wywoławcza: 8 500,00 zł.  Wadium: 850,00 zł.    

W miejscowości ŁOWCE:
3. Nieruchomość nie zabudowana o regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta, z dostępem do drogi publicznej. Oznaczona jako działka nr 267/3 o pow. 0,3155 ha, objęta KW PR1J/00089545/3. Działka uzbrojona w urządzenia infrastruktury technicznej. Najbliższe otoczenie stanowi zabudowa usługowa oraz jednorodzinna. W pobliżu zlokalizowana jest placówka oświatowa. Według „Studium” zaszeregowana w terenach urządzeń gospodarki rolnej. Z analizy przestrzenno-urbanistycznej wynika, że może zostać przeznaczona pod zabudowę.
Cena wywoławcza: 25 172,00 zł.  Wadium: 2 520,00 zł.

UWAGA: Do ceny wywoławczej (netto) wliczono wartość służebności w wysokości 511,00 zł.
Wszystkie wyżej wymienione nieruchomości wolne są od obciążeń.
UWAGA: Do wylicytowanej ceny nieruchomości (netto) zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
Poprzednie przetargi na sprzedaż przedmiotowych nieruchomości, ogłoszone na dzień 23.05.2012 r. i 07.08.2012 r. zakończyły się wynikiem negatywnym.

Przetarg odbędzie się w dniu 8 listopada 2012 r. o godz. 10:00  
w siedzibie Urzędu Gminy Chłopice (parter, pok. nr 2).

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie opłaty należnego wadium w formie pieniądza, na konto: Bank Spółdzielczy w Chłopicach nr 64 9091 0009 2001 0000 0172 0003 lub w kasie Urzędu Gminy Chłopice w terminie do dnia 5 listopada 2012 r. do godz. 13:00.
Za datę wpływu wadium uważa się datę wpływu środków na ww. nr konta. Wadium wpłacone przez uczestnika który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia. W razie uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej przez uczestnika który przetarg wygrał, wpłacone przez niego wadium podlega przepadkowi na rzecz Gminy Chłopice. Wadia wpłacone przez pozostałych uczestników zostaną zwrócone nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Chłopicach – I piętro, pok. Nr 25, lub tel. 16/ 624 00 00 wewn. 25.


Wójt Gminy Chłopice       
Andrzej Czyż            


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. 2012-10-01-III_przetarg_na_sprzedaz_nieruchom.pdfPlik PDF 85.61 Kb
Autor: Marcin Drzymała
Data: 2012-10-02 12:44:30
Udostępnił: Mirosław Buczko
Data: 2012-10-02 12:53:55

Rejestr zmian


Urząd Gminy Chłopice
Chłopice 149a
37-561 Chłopice
tel. (0-16) 6222422
email: urzad@chlopice.regiony.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl