Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Chłopice
  
25-08-2019, Niedziela, 07:16
Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Przetarg na wykonanie: Nadbudowa, przebudowa dachu z wykonaniem docieplenia ścian zewnętrznych na budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Łowcach, wraz z przebudową istniejącego zjazdu, remontem utwardzeń i ogrodzenia terenu szkoły.
Treść ARCHIWALNA !

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Numer ogłoszenia: 84062 - 2010; data zamieszczenia: 24.03.2010
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
1) NAZWA I ADRES: Gmina Chłopice , Chłopice 149a, 37-561 Chłopice, woj. podkarpackie, tel. 16 6240012, faks 16 6222460.
2).Chłopice: Nadbudowa, przebudowa i zmiana konstrukcji dachu z wykonaniem docieplenia ścian zewnętrznych na budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Łowcach, wraz z przebudową   istniejącego zjazdu, remontem utwardzeń i ogrodzenia terenu szkoły.
Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.zetorzeszow..eu/ugchlopice/
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Nadbudowa, przebudowa i zmiana konstrukcji dachu z wykonaniem docieplenia ścian zewnętrznych na budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Łowcach, wraz z przebudową istniejącego zjazdu, remontem utwardzeń i ogrodzenia terenu szkoły..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Nadbudowa, przebudowa i zmiana konstrukcji dachu z wykonaniem docieplenia ścian zewnętrznych na budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Łowcach, wraz z przebudową istniejącego zjazdu, remontem utwardzeń i ogrodzenia szkoły. Szczegółowy zakres robót zawiera przedmiar robót. Prace objęte przedmiotem zamówienia  muszą być zgodne z załączonym przedmiarem robót, dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Przewiduje się do wykonania w ramach zamówień uzupełniających następujące prace: remont utwardzeń i ogrodzenie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.00.00-7, 45.45.30.00-7, 45.41.00.00-4, 45.44.22.00-9, 45.34.20.00-6.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2011.

Więcej ...

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Przebud_dachu_i_docieplenie_scian_szkoly.rarPlik RAR 3.30 MB
2. Remont ogrodzenia i utwardzeń-popr.rarPlik RAR 5.23 MB
3. Ogloszenie_o_zamowieniu-Remont_szkoly_w_Lowcach.rtf 229.82 Kb
4. Remont_nawierzchni_zjazdu.rarPlik RAR 2.71 MB
5. 2010-04-20-inform_o_wyborze_najkorz_oferty.pdfPlik PDF 45.08 Kb
Autor: Chłopice Urząd Gminy
Data: 2010-03-25 14:38:16
Udostępnił: Mirosław Buczko
Data: 2010-03-25 14:39:00
Modyfikował(a): Mirosław Buczko
Data: 2010-03-25 20:12:03

Rejestr zmian


Urząd Gminy Chłopice
Chłopice 149a
37-561 Chłopice
tel. (0-16) 6222422
email: urzad@chlopice.regiony.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl