Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Chłopice
  
25-08-2019, Niedziela, 07:21
Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Przetarg na remont nawierzchni dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Chłopice.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Numer ogłoszenia: 145252 - 2010; data zamieszczenia: 26.05.2010

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
1) NAZWA I ADRES: Gmina Chłopice, Chłopice 149a, 37- 561 Chłopice, woj. podkarpackie, tel. 16 6240012, faks 16 6222460.
2) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.chlopice.pl/
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont nawierzchni dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Chłopice. 
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów cząstkowych na następujących drogach gminnych oraz wewnętrznych na terenie gminy Chłopice :
BORATYN :
- Nr 1 11457 R droga gminna przez wieś Boratyn do Lubeji,
- Nr 1 11456 R droga gminna Boratyn przez parcelację do Dobkowic,
- Droga wewnętrzna do cmentarza,
- Droga wewnętrzna przez parcelację do Pana Waldemara Niedźwieckiego,

CHŁOPICE  : 
- Nr 1 11452 R droga gminna przez wieś Chłopice,
- Nr 1 11453 R droga gminna od Sali Gimnastycznej do Sośniny,
- Droga wewnętrzna na Porolek,
- Droga wewnętrzna Nr II na Figurę,
- Droga wewnętrzna Nr 1 Chłopice – Morawsko k/kościoła,

JANKOWICE :
- Nr 1 11451 R droga gminna przez wieś Jankowice dołem,

DOBKOWICE :
- Nr 1 11458 R droga gminna dołem przez Dobkowie do Szkoły,
- Nr 1 11459 R droga gminna Dobkowie – Kaszyce,
- Droga wewnętrzna k. Lonca Zbigniewa,
- Droga wewnętrzna  za Szkołą,

ŁOWCE :
- Nr 1 11463 R droga gminna Łowce – Tuczempy,
- Nr 1 11464 R droga gminna Łowce – Lutków,

ZAMIECHÓW :
- Nr 1 11460 R droga gminna przez wieś Zamiechów do Woli,
- Droga wewnętrzna do oczyszczalni ścieków,
 Szczegółowy zakres robót zawiera przedmiar robót. Prace objęte przedmiotem zamówienia muszą być zgodne z załączonym przedmiarem robót i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zakres robót dotyczył będzie robót objętych i określonych w  przedmiocie zamówienia.
 II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 31.07.2010.


Więcej ...

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Ogloszenie_o_zamowieniu-Remont_drog_Gm_Chlopice.rtf 288.43 Kb
2. Kosztorysy.pdfPlik PDF 1.05 MB
3. Przedmiary.pdfPlik PDF 990.65 Kb
4. Zawiadomienie_o_uniewaznieniu_postepowania.pdfPlik PDF 19.13 Kb
Autor:
Data: 2010-05-27 14:21:10
Udostępnił: Mirosław Buczko
Data: 2010-05-27 14:42:37
Modyfikował(a): Mirosław Buczko
Data: 2010-05-27 14:48:07

Rejestr zmian


Urząd Gminy Chłopice
Chłopice 149a
37-561 Chłopice
tel. (0-16) 6222422
email: urzad@chlopice.regiony.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl