Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Chłopice
  
20-06-2024, Czwartek, 05:50


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

2016-02-22-Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w GOPS Chłopice

Procedura naboru zakończona - informacje o wyniku naboru znajdują się poniżej treści tego ogłoszenia.


OGŁOSZENIE O NABORZE
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 


Na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz.1202 z późn. zm.)

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chłopicach

ogłasza nabór na stanowisko ds. świadczeń wychowawczych (Program „Rodzina 500 plus”) w Gminnym Ośrodku  Pomocy Społecznej w Chłopicach, 37-561 Chłopice 149A


I. Wymagania niezbędne:
1) Obywatelstwo polskie,
2) Wykształcenie wyższe magisterskie – kierunek: Administracja, Rachunkowość i finanse, Zarządzanie lub Ekonomia
3) Co najmniej roczny staż pracy,
4) Niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie, w szczególności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządowi,
5) Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadanie pełni praw publicznych,
6) Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,
7) Posiadanie nieposzlakowanej opinii,
8) Biegła znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych.

II. Wymagania dodatkowe:
1) Znajomość przepisów prawnych: ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r. poz.195), Ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114 ze zm.), Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23),
2) Umiejętność pracy indywidualnej oraz pracy w zespole,
3) Odpowiedzialność, samodzielność, komunikatywność,
4) Odporność na stres.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) Przyjmowanie wniosków, kompletowanie dokumentacji, prowadzenie postępowań w sprawach o przyznanie świadczeń wychowawczych, wydawanie decyzji administracyjnych,
2) Prowadzenie rejestrów świadczeń wychowawczych,
3) Sporządzanie list wypłat świadczeń wychowawczych,
4) Sporządzanie sprawozdawczości,
5) Wydawanie zaświadczeń dla świadczeniobiorców.

IV. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
1) Miejsce pracy – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chłopicach,
2) Wymiar czasu pracy – pełny etat,
3) Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
4) Praca na przedmiotowym stanowisku pracy nie jest narażona na występowanie uciążliwych   i szkodliwych warunków pracy,
5) Istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy – miejsce pracy II piętro, budynek nie jest wyposażony w windę.

V. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chłopicach w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, kształtuje się na poziomie poniżej 6%.

VI. Wymagane dokumenty:
1) List motywacyjny
2) CV z opisem dotychczasowej pracy zawodowej
3) Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i doświadczenie zawodowe
4) Kserokopia dowodu osobistego
5) Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe
6) Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych
7) Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku
8) Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz.2135z późn. zm.)"

VII. Miejsce i termin złożenia dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście u Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Chłopicach (pokój nr 19) lub przesłać na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chłopicach, Chłopice 149A, 37-561 Chłopice w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko ds. świadczeń wychowawczych” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04-03-2016 r. do godz. 13.30 (decyduje data faktycznego wpływu do GOPS).


VIII. Postanowienia końcowe:
1) Oferty niekompletne lub które wpłyną do tut. Ośrodka po ww. terminie nie będą  rozpatrywane.
2) GOPS nie zwraca złożonych dokumentów aplikacyjnych.
3) Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
4) Lista kandydatów, którzy spełnili wymogi formalne oraz informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej bip.chlopice.pl oraz gopschlopice.eurobip.pl, a także na tablicy informacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

Kierownik GOPS        
Marta Zub            

 

Chłopice, 22-02-2016 r.
 


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Lista_kandydatow_spelniajacych_wymagania.pdfPlik PDF 109.96 Kb
2. Wyniki_naboru.pdfPlik PDF 101.70 Kb
Autor: Chłopice Urząd Gminy
Data: 2016-02-22 18:25:33
Udostępnił: Mirosław Buczko
Data: 2016-02-22 18:31:10
Modyfikował(a): Mirosław Buczko
Data: 2016-03-15 15:19:11

Rejestr zmian


Urząd Gminy Chłopice
Chłopice 149a
37-561 Chłopice
tel. (0-16) 6222422
email: urzad@chlopice.regiony.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl