Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Chłopice
  
20-06-2024, Czwartek, 04:35


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor w Referacie Rozwoju Gospodarczego

Procedura naboru zakończona - informacje o wyniku naboru znajdują się poniżej treści tego ogłoszenia


WÓJT GMINY CHŁOPICE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - stanowisko podinspektora w Referacie Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Gminy Chłopice

I. Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Chłopice, 37-561 Chłopice 149a.

II. Opis stanowiska:  Podinspektor w Referacie Rozwoju Gospodarczego.

III. Wymiar czasu pracy: pełny etat.

IV. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie.
2) pełna zdolność do czynności prawnych.
3) wykształcenie wyższe techniczne lub ekonomiczne
4) staż pracy co najmniej 3 lata.
5) umiejętność obsługi komputera.
6) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie.
7) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku, na które przeprowadza się nabór.

V. Wymagania dodatkowe:
- znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
- sumienność, komunikatywność, odpowiedzialność,
- umiejętność pracy w zespole,
- prawo jazdy kat. B.

VI. Zakres głównych zadań na stanowisku:
- prowadzenie całości zadań wynikających ze znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
- prowadzenie spraw związanych z Centralną Ewidencją Informacji o Działalności Gospodarczej,
- wykonywanie zadań wynikających z ustawy o ochronie zabytków,
- prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych,
- prowadzenie postępowań z zakresu wydawania i cofania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

VII. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV),
2) list motywacyjny,
3) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4) kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,
5) podpisane własnoręcznie oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
6) podpisane własnoręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu z pełni praw publicznych,
7) oświadczenie o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku urzędniczym.

VIII. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Urzędzie Gminy Chłopice pokój, nr 12, lub przesłać na adres: Urząd Gminy Chłopice, 37-561 Chłopice 149a, w terminie do dnia 2 stycznia 2012 r., do godz. 15.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko podinspektora w Referacie Rozwoju Gospodarczego".
Dokumenty, które wpłyną niekompletne lub po upływie wskazanego terminu, nie będą rozpatrywane. Złożone aplikacje nie podlegają zwrotowi.
 

IX. Inne informacje:
1) Nabór na stanowisko urzędnicze przeprowadzi komisja powołana przez Wójta Gminy Chłopice.
2) Nabór odbędzie się w dwóch etapach:
- I etap polegać będzie na analizie formalnej dokumentów,
- II etap polegać będzie na merytorycznej ocenie kandydatów, który może składać się z testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej.
3) Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu naboru oraz termin przeprowadzenia II etapu naboru zostaną ogłoszone na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Chłopice: http://bip.chlopice.pl/  i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy – w terminie 7 dni od terminu składania dokumentów aplikacyjnych. Kandydaci spełniający wymagania niezbędne zostaną dodatkowo powiadomieni telefonicznie o terminie dalszej rekrutacji.
4) Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 16-624 00 00 w. 11

Chłopice, dnia 22.12.2011 r.

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej        
- Wójt Gminy  /-/ Andrzej Czyż
                 


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. 2011-12-22-Ogloszenie-nabor_na_stanowisko_podinsp_w_Ref_Rozw_Gospod.pdfPlik PDF 83.73 Kb
2. 2012_01_13-Wyniki_naboru_na _stanow_podinsp_w_Ref_Rozw_Gosp.pdfPlik PDF 92.61 Kb
Autor: Chłopice Urząd Gminy
Data: 2011-12-22 12:26:33
Udostępnił: Mirosław Buczko
Data: 2011-12-22 13:11:53
Modyfikował(a): Mirosław Buczko
Data: 2012-01-26 08:45:29

Rejestr zmian


Urząd Gminy Chłopice
Chłopice 149a
37-561 Chłopice
tel. (0-16) 6222422
email: urzad@chlopice.regiony.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl