Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Chłopice
  
20-06-2024, Czwartek, 05:07


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: „Podinspektor ds. księgowości”

Procedura naboru zakończona - informacje o wyniku naboru znajdują się poniżej treści tego ogłoszenia.

Chłopice, dnia 18 sierpnia 2014 r.

WÓJT GMINY CHŁOPICE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: „PODINSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI”

I. Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Chłopice, 37-561 Chłopice 149a
II. Stanowisko urzędnicze: Podinspektor ds. księgowości
III. Wymiar czasu pracy:  pełny etat

IV. Wymagania niezbędne:

1. Obywatelstwo polskie,
2. Pełna zdolność do czynności prawnych,
3. Wykształcenie wyższe (preferowane rachunkowość i finanse),
4. Staż pracy na stanowisku księgowej co najmniej 1 rok,
5. Dobra znajomość obsługi programów biurowych Word, Excel oraz programów finansowo księgowych: Foka Pro, Bestia, Płatnik, Streamsoft – kadry i płace,
6. Niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
7. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór.

V. Wymagania dodatkowe:
 Znajomość ustaw:
a) ustawa o rachunkowości (Dz.U. z 2013r., poz. 330),
b) ustawa o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 885).

VI. Zakres wykonywanych na stanowisku zadań:
- prowadzenie księgowości analitycznej i syntetycznej,
- naliczanie płac i zasiłków,
- prowadzenie ewidencji kart wynagrodzeń pracowników,
- prowadzenie dokumentacji dotyczącej operacji gospodarczych i finansowych w zakresie dochodów i wydatków budżetowych,
- pisanie przelewów związanych z realizacją  wydatków budżetowych,
- obsługa programów komputerowych finansowo – księgowych,
- ewidencja i wydawanie druków ścisłego zarachowania,
- sporządzanie sprawozdań z wykonania wydatków i dochodów budżetowych,
- współpraca przy inwentaryzacji składników majątkowych Gminy.


VII. Wymagane dokumenty:

1. Życiorys (CV),
2. List motywacyjny,
3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4. Kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,
5. Podpisane własnoręcznie oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
6. Podpisane własnoręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych,
7. Podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji;
8. Oświadczenie o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku urzędniczym.

VIII. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Urzędzie Gminy Chłopice, pokój nr 12 lub przesłać na adres: Urząd Gminy Chłopice,
37-561 Chłopice 149a,
w terminie do dnia 1 września 2014, do godz. 14.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor ds. księgowości”.

IX.    Inne informacje:

1.  Nabór na stanowisko urzędnicze przeprowadzi Komisja powołana przez Wójta Gminy Chłopice,
2.  Nabór odbędzie się w dwóch etapach:
- I etap polegać będzie na analizie formalnej dokumentów,
- II etap polegać będzie na merytorycznej ocenie kandydatów, który może się składać z testu kwalifikacyjnego lub rozmowy kwalifikacyjnej,
3. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu naboru oraz termin przeprowadzenia II etapu naboru zostaną ogłoszone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Chłopice: www.bip.chlopice.pl  i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Chłopice w terminie 7 dni od terminu składania dokumentów aplikacyjnych,
4. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (16)6240010.

Wójt Gminy Chłopice             
/-/ Andrzej Czyż                    


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. 20140908-wynik_naboru_na_wolne_stanow_podinsp_ds_ksiegowosci.pdfPlik PDF 360.60 Kb
Autor: Marzena Blok
Data: 2014-08-18 14:14:00
Udostępnił: Mirosław Buczko
Data: 2014-08-18 14:36:00
Modyfikował(a): Mirosław Buczko
Data: 2014-09-08 16:51:48

Rejestr zmian


Urząd Gminy Chłopice
Chłopice 149a
37-561 Chłopice
tel. (0-16) 6222422
email: urzad@chlopice.regiony.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl