Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Chłopice
  
6-02-2023, Poniedziałek, 20:08


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Obieszczenie Wójta Gminy Chłopice o uzupełn. wniosku o wydanie opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiskodla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa odcinka gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia o średnicy DN500 relacji Maćkowice-Jarosław w msc. Boratyn wraz z likwidacją.."

RG.6220.2.2022

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY CHŁOPICE

z dnia 24.11.2022 r.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), w toku postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa odcinka gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia o średnicy DN500 relacji Maćkowice-Jarosław w msc. Boratyn wraz z likwidacją odcinka gazociągu po przebudowie” prowadzonej na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, reprezentowanego przez Pełnomocnika: Pana Grzegorza Bednarskiego, Wójt Gminy Chłopice

zawiadamia Strony

 o przekazaniu, pismem z dnia 24.11.2022r. Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Dyrektorowi Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Przemyślu oraz Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Jarosławiu materiałów stanowiących uzupełnienie wniosku o wydanie opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

W związku z powyższym informuje się zainteresowane Strony o możliwości zapoznania się osobiście lub przez pełnomocnika z aktami sprawy dla ww. inwestycji w siedzibie Urzędu Gminy Chłopice, 37-561 Chłopice 149a, pok. nr 25, email.: gmina@chlopice.pl. w godzinach urzędowania.

Informacja pod numerem tel. 16 624 0000 w. 25.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

 


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Obwieszczenie uzupełn. wnioskuPlik PDF 64.98 Kb
Autor: Chłopice Urząd Gminy
Data: 2022-11-24 11:07:01
Udostępnił: Katarzyna Zielińska
Data: 2022-11-24 11:08:24

Rejestr zmian


Urząd Gminy Chłopice
Chłopice 149a
37-561 Chłopice
tel. (0-16) 6222422
email: urzad@chlopice.regiony.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl