Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Chłopice
  
20-06-2024, Czwartek, 04:37


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta w Urzędzie Gminy
Treść ARCHIWALNA !

Chłopice, dnia 05.09.2008 r.

WÓJT GMINY CHŁOPICE
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO
REFERENTA W URZĘDZIE GMINY
w Referacie Rozwoju Gospodarczego

I. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie,
2) wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku  administracyjnym lub z zakresu ochrony środowiska, 
3) roczny staż pracy lub absolwencki,

II. Wymagania dodatkowe:
1) podstawowa znajomość zagadnień z zakresu prawa wspólnotowego UE,
2) podstawowa znajomość ustaw prawo ochrony środowiska, o zaopatrzeniu w wodę, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, o odpadach oraz  aktów wykonawczych do tych ustaw,
3) kodeksu postępowania  administracyjnego, ustawy o samorządzie gminnym,
4) znajomość pracy biurowej,
5) biegła obsługa komputera (Word, Excel)
6) sumienność, dyspozycyjność, kreatywność, komunikatywność,
7) umiejętność pracy w zespole,
8) posiadanie prawa jazdy kategorii ”B” oraz samochodu osobowego

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) praca głównie w terenie - w poszczególnych miejscowościach gminy,
2) prowadzenie ewidencji wystawianych faktur za zużytą wodę i odprowadzone ścieki,
3) obliczanie i wystawianie faktur VAT, dowodów wpłat, inkaso za zużytą wodę i odprowadzone ścieki, terminowe rozliczanie się z zainkasowanej gotówki,
4) prowadzenie postępowania administracyjnego i przygotowywanie decyzji  w sprawach indywidualnych w zakresie ochrony środowiska, administracji publicznej oraz stosowanie przepisów w postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
5) przygotowywanie projektów sprawozdań, ocen, analiz i bieżących informacji w zakresie ochrony środowiska oraz z realizacji powierzonych innych zadań,
6) kontrola w terenie przestrzegania obowiązków wynikających z ustawy prawo ochrony środowiska, o zaopatrzeniu  w wodę, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i o odpadach,
7) kontrola w terenie przestrzegania obowiązków wynikających z ustawy prawo ochrony środowiska, o zaopatrzeniu  w wodę, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i o odpadach,
8) prowadzenie postępowania administracyjnego i przygotowywanie projektów decyzji z zakresu w/w ustaw.

IV. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,
2) życiorys (CV),
3) kwestionariusz osobowy
4) kserokopie świadectw pracy,
5) kserokopie dyplomów i świadectw potwierdzających posiadane wykształcenie,
6) zaświadczenie lekarskie o zdolności do zatrudnienia na danym stanowisku,
7) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
8) podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w przypadku zatrudnienia wymagane będzie zaświadczenie z Krajowego Rejestru Skazanych),
10) klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy Chłopice pokój Nr 12 w zaklejonej kopercie formatu A-4 z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko referenta” w terminie do dnia 22 września 2008 roku, w godzinach od 8-mej do 14-tej w dniach pracy Urzędu Gminy.
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po określonym terminie nie będą przyjmowane i rozpatrywane.
Informacja o wynikach naboru zostanie bez zbędnej zwłoki umieszczona na stronie Urzędu Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy.
Oferty odrzucone zostaną odesłane pocztą lub odebrane osobiście przez zainteresowane osoby.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu /0-16/ 624 00 10 bądź w siedzibie Urzędu Gminy Chłopice  pok. nr 12.

Wójt Gminy Chłopice

Stanisław Konieczny

 


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Nabor na stanowisko referenta w Urzedzie GminyPlik PDF 75.49 Kb
Autor: Mirosław Buczko
Data: 2008-09-05 16:35:01
Udostępnił: Mirosław Buczko
Data: 2008-09-05 16:35:01

Rejestr zmian


Urząd Gminy Chłopice
Chłopice 149a
37-561 Chłopice
tel. (0-16) 6222422
email: urzad@chlopice.regiony.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl