Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Chłopice
  
20-06-2024, Czwartek, 04:04


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Nabór na stanowisko referenta w Urzędzie Gminy Chłopice
Treść ARCHIWALNA !

WÓJT GMINY CHŁOPICE
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
REFERENTA W URZĘDZIE GMINY CHŁOPICE
- w Referacie Finansowym

I. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie,
2) wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku finanse i rachunkowość  w zakresie bankowości lub pokrewne,
3) co najmniej roczny staż absolwencki, lub staż pracy zgodny z wyżej wymienionym kierunkiem studiów.

II. Wymagania dodatkowe:
1) dobra znajomość zagadnień z zakresu księgowości i rachunkowości,
2) znajomość pracy biurowej,
3) obsługa komputera,
4) sumienność, dyspozycyjność, komunikatywność,
5) umiejętność pracy indywidualnej oraz pracy w zespole,
6) posiadanie prawa jazdy kategorii „B",
7) referencje od poprzedniego pracodawcy.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) prowadzenie kasy w Urzędzie Gminy,
2) przyjmowanie wpłat od sołtysów i osób fizycznych oraz podmiotów i jednostek gospodarczych,
3) odprowadzanie gotówki do Banku,
4) dokonywanie wypłat wynagrodzeń, rachunków, stypendiów i zasiłków,
5) sporządzanie raportów kasowych: budżet zasadniczy, fundusz socjalny, inwestycje, organ finansowy i sumy do odprowadzenia innych jednostek organizacyjnych,
6) uzgadnianie dekadowe salda kasy,
7) sporządzanie kwartalnych sprawozdań o dochodach, z wpłat na dowody osobiste,
8) naliczanie odsetek za nieterminowe wpłaty należności podatkowych i pozostałych,
9) prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży oraz sporządzanie deklaracji podatkowej VAT-7,
10) przyjmowanie i przechowywanie depozytów.

IV. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) życiorys (CV),
3) kwestionariusz osobowy
4) kserokopie świadectw pracy,
5) kserokopie dyplomów i świadectw potwierdzających posiadane wykształcenie,
6) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach  i szkoleniach, itp.
7) zaświadczenie lekarskie o zdolności do zatrudnienia na danym stanowisku,
8) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
9) podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w przypadku zatrudnienia wymagane będzie zaświadczenie z Krajowego Rejestru Skazanych),
10) klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy Chłopice pokój Nr 12 w zaklejonej kopercie formatu A-4 z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko referenta w referacie finansowym" w terminie do dnia 17 grudnia 2008 roku, w godzinach od 8-mej do 14-tej w dniach pracy Urzędu Gminy.
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po określonym terminie nie będą przyjmowane i rozpatrywane.
Informacja o wynikach naboru zostanie bez zbędnej zwłoki umieszczona na stronie Urzędu Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy.
Oferty odrzucone zostaną odesłane pocztą lub odebrane osobiście przez zainteresowane osoby.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu /0-16/ 624 00 10 bądź w siedzibie Urzędu Gminy Chłopice pok. nr 12.
Chłopice, dnia 02 grudnia 2008 r.

WÓJT GMINY CHŁOPICE
Stanisław Konieczny


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Nabor na stanowisko referenta w UGPlik PDF 75.49 Kb
2. 20081218-lista_kandydatow_spelniajacych_wymagania.pdfPlik PDF 26.26 Kb
3. 20081219-wyniki_naboru_na_stanow_referenta .pdfPlik PDF 12.63 Kb
Autor: Chłopice Urząd Gminy
Data: 2008-12-02 00:00:00
Udostępnił: Mirosław Buczko
Data: 2008-12-03 17:00:07

Rejestr zmian


Urząd Gminy Chłopice
Chłopice 149a
37-561 Chłopice
tel. (0-16) 6222422
email: urzad@chlopice.regiony.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl